Valmentava Johtaminen

Susanne Ehrnrooth 04.12.2017

Kirjoittaja LMI valmentaja Ahti Ekholm

Harward Business Review’ssa julkaistiin hiljattain artikkeli, jossa johtajilta oli kysytty, mitä johtamisen taitoja tarvitset eniten. Kompetenssi mitä eniten tarvitaan, oli kyselyyn osallistuneiden mielestä, muiden motivointi ja innostaminen.

Valmentava johtaminen, jota myös motivoivaksi johtamiseksi kutsutaan, on ollut yksi johtamisen trendejä koko 2000-luvun.

Mitä valmentava johtaminen sitten on?

Johtaminen yleensä määritellään siten, että saadaan asioita tapahtumaan ihmisten avulla. Kyse on siis pitkälti ihmissuhdetaidoista.

Valmentavan johtamisen keskiössä ovat arvot. Yrityksen arvot luovat tehokkaan johtamisen perustan, koska sitä kautta syntyy luottamus, motivaatio ja innostus yhteisiin päämääriin.

Yrityksen tahtotila taas osoittaa koko yritykselle sen suunnan, joten tahtotilan kommunikointi on ensiarvoisen tärkeätä, jotta kaikki puhaltaisivat yhteen hiileen, ja sitoutuisivat yhteisiin päämääriin.

Johtajan kyky motivoida henkilöstöä ratkaisee pitkälti yrityksen menestyksen. Eli johtajan pitää luoda olosuhteet, mahdollisuudet ja ympäristö jossa alaiset voivat kehittää itseänsä, ja motivoitua.

Valmentava johtaja ymmärtää myös alaistensa jatkuvan kehittämisen merkityksen organisaation menestykselle.

Organisaatiot ovat nykyään hyvin matalia, mikä taas edellyttää että ihmisten on otettava vastuuta omasta tekemisistänsä yhä enemmän. Johtajan on pystyttävä valtuuttamaan tiiminsä jäseniä, jotta he voisivat ottaa vastuuta.

Johtajan on myös osattava rakentaa menestyviä tiimejä erilaisista ihmisistä. Tämä edellyttää johtajalta erityisesti niitä ihmissuhdetaitoja, jotta saadaan henkilöstö toimimaan tehokkaina tiimeinä kohti yhteisiä päämääriä.

Muutoksen ja innovaation johtaminen on 2000-luvulla tärkeätä hallita muutoksen nopeuden tähden.

Lopuksi lainataan vielä Peter Drucker’iä: ”Johtaminen ei ole arvonimi, etuoikeus, titteli tai rahaa. Se on vastuuta”