Empati i ledarskap är nyckeln till framgång visar forskning

Susanne Liimatainen 19.02.2018

LMI coach Susanne Ehrnrooth

Hur bra är du som chef på att lyssna på dina medarbetare? Förmodligen inte så bra, visar en forskningsrapport. Och det är synd – just förmågan att förstå vad dina medarbetare verkligen tänker, tycker och känner är en av de viktigaste framgångsfaktorerna…

Som ledarskaps & businesscoach; blir jag både glad och sorgsen när jag läser följande forskning. Glad för att jag vet att man kan förbättra sin empatiska kommunikation, bl.a. genom att bli coachad med våra program speciellt Personligt Ledarskap och ledsen att vi fortfarande går i barnskor.

Ett forskarteam har låtit filma ett stort antal chefer i möten med sina medarbetare under flera års tid. Slutsatsen teamet fått fram är att chefernas bild av hur de agerar tillsammans med sina medarbetare inte alls stämmer med verkligheten:

• Cheferna tror att de ägnar i genomsnitt 40 procent av tiden till att ge återkoppling – i verkligheten är det under fem procent < 5%
• Vidare tror de att 35 procent av tiden går till att ställa frågor om medarbetarnas arbete – men filmerna visar att det bara är sju procent 7%
• Den mesta av tiden använder cheferna istället till att prata om arbetet generellt, informera och ge instruktioner.

– Det vanligaste felet är att ledaren utgår från sig själv – han eller hon har tänkt ut en agenda utifrån sina egna behov, säger ledarskapsforskare Simo Elvnäs och de som lett undersökningen, till IDG.se.

Resultatet blir ineffektivitet och onödigt arbete. Medarbetarna känner att de måste kontakta chefen igen för att få klarhet, vilket tar tid. Man uppskattar att upptill hälften av all mötestid skulle kunna sparas in om cheferna lärde sig att utgå från sina medarbetares behov.

Detta leder oss in på en annan undersökning, gjord av Development Dimensions Internatinal (DDI), en global konsultbyrå. DDI bedömde 15 000 chefer på olika nivåer i 18 olika länder för att avgöra vilken kommunikationsförmåga som har störst inverkan på prestationen – såväl chefernas som medarbetarnas.

Den klara vinnaren blev att kommunicera med empati – dvs förmågan att förstå och relatera till hur dina medarbetare tänker och känner (utan att för den skull behöva hålla med). Empati visade sig mycket viktig när det gäller samtliga ledaregenskaper – fatta beslut, planera & organisera, hjälpa & coacha, engagera… Sammanvägt betydde empati mest för den totala prestationen, enligt undersökningen som presenterades.

Flera andra studier visar dessutom att chefer använder åtminstone 60 procent (ofta mer) av arbetstiden till möten och informella samtal. Till det kommer kommunikation via telefon och mail. Då inser man lätt att hur viktig kommunikationen är för ett företag.

Det fina är att empati är en förmåga som går att utveckla och träna upp. En god start är att du i nästa möte lyssnar mer än du pratar. Och när du pratar ställer du frågor till den andra; genom det man kallar ” öppna frågor”- dem vi inte kan svara Ja/ eller Nej på.

Har jag förstås dig rätt så menar du att…?
Kan du förklara det lite närmare?
Hur känner du för…? Vad tycker du?
Vad är det du tycker är mest spännande med…? Vad utvecklar oss mest? Vad hindrar oss mest?

Frågorna ställer du för att kolla att du förstått rätt, få veta mer, för att förstå den andres känslor, för att uppmuntra… När du inte längre är uppfylld av att få fram det egna budskapet ger du dig själv chansen att lära dig mer om hur den andra personen tänker, tycker och känner.

Empati är en nyckel som öppnar dörrar till andra människor. Och då, men först då, har du ett gyllene tillfälle att nå fram med ditt eget budskap…dvs bra ledarskap.