VAD ÄR BUSINESS COACHING?

 

Läs mera här »

Hur bedömer du dig själv som ledare

Fyll i fälten, sänd och ladda ner dokumentet.


 

KONCEPTET THE TOTAL LEADER® ÄR EN UNIK SAMLING METODER FÖR EN HELTÄCKANDE AFFÄRSUTVECKLING

Vår process
Alla våra coachingprocesser börjar med en behovsanalys. Vi kommer tillsammans med dig och din organisation överens om hur och var vi börjar utvecklingen. Tillsammans med en personlig, erfaren coach förändrar vi teorin till praktisk handling. Våra coachingprocesser tar ca 4-8 månader beroende på vilka slags mål som satts upp och vilket coachingprogram som valts. Du kan slopa ordet "borde" från ditt ordförråd och börja handla i stället.

Konceptet är resultatet av en decennielång utveckling. Det är beprövat, finns globalt och är lokalt förankrat. Konceptet bygger på ett helhetsinriktat ledarskapskunnande som är resultatet av att fyra delområden inom ledarskapet utvecklas.