Kansainvälistä johtajuusvalmennusta yli 60 vuotta

Leadership Management® International eli LMI® on henkilökohtaisen ja motivoivan johtamisen kehittämisen uranuurtaja ja edelläkävijä. Yli 200.000 asiakasorganisaatiota käyttää ohjelmiamme.

LMI Finland on perustettu vuonna 1990 kehityshaluisia suomalaisia johtajia ja organisaatioita varten. Meillä on toimintaa yli 10 paikkakunnalla, ja asiakkaina ovat niin kansainväliset konsernit kuin paikalliset pk-yrityksetkin, joille hyvä johtaminen on tärkeää.

The Total Leader® -konsepti

Kokonaisvaltainen johtaminen -konsepti on kehityshaluisille johtajille ja organisaatioille

Konsepti koostuu neljästä johtajuusohjelmasta, joiden avulla pystyy kehittämään johtamisen neljää avainkehitysaluetta sekä saavuttaa mitattavia tuloksia ja pysyviä muutoksia.

Jos vain uskallat haluta.

Johtajuuskehityksen ammattilainen 60 vuotta - Johtajuuden kehittäminen, Tavoitteista tuloksiin, Ajanhallinta ja itsensä johtaminen, Itseohjautuvuus, Oman minän johtaminen, Valmentava johtaminen, Motivoiva johtaminen, Strateginen johtaminen, Johtamistaidot

Johtajuuskehityksen ammattilainen 60 vuotta - Tuottavuus, ajankäytön hallinta

Ajankäytön hallinta
Suunnitelmallisuus ja fokus
Tuottavuus


Johtajuuskehityksen ammattilainen 60 vuotta
Itsensä johtaminen ja johtajuus
Itseluottamus ja motivaatio
Elämän tasapaino


Johtajuuskehityksen ammattilainen 60 vuotta

Motivoiva johtajuus
Tulevaisuuden suunta
Sitoutuminen ja yhteistyö


Johtajuuskehityksen ammattilainen 60 vuotta - Strateginen johtaminen

Strateginen arviointi
Selkeä kehityssuunnitelma
Strateginen johtaminen


Yhteistyössä

Olemme ylpeitä saamastamme kansainvälisestä huomiosta

LMI - johtajuuden ammattilainen
LMI recognized in the top 25 of the 2016 Leadership Excellence Awards Winners Circle for exceptional Leadership Development Programs in the Corporate Categories: Best Global/International Leadership Program; and Innovation in Deployment of Leadership Programs. LEAD2016
LMI ranked #1 in Business Training programs in 2021
LMI är bäst inom ledarutveckling
LMI ranked #1 in Business Training programs in 2022
LMI är bäst inom ledarutveckling
LMI ranked #1 in Business Training programs in 2023

Johtajuuskehityksen ammattilainen 60 vuotta