INSPIROIVIA ASIAKASKOKEMUKSIA:

Johtoryhmävalmennus »

- Johtoryhmätyöskentelyn moodi on nyt muutettu: ennen katsottiin vain taaksepäin, nyt katsotaan eteenpäin, yhdessä. Oman vastuualueen lisäksi olen aktiivisesti johtoryhmämme kokouksissa kehittämässä myös muiden liiketoiminta-alueita.

- Fokuksemme johtoryhmän kokouksissa on nyt strategisessa kehittämisessä. Ennen käsittelimme yksittäisiä, pieniä, operatiivisia ja toissijaisia asioita.

- Osaan nyt paljon paremmin hahmottaa vastuualueeni kokonaisuudet. Osaan pilkkoa ne osatekijöihin ja toteuttaa priorisoituina. Päämäärät, välitavoitteet, visualisointi, arvomaailma, motivaatio. Kaikkien näiden avulla tavoitteet toteutuvat selkeämmin ja määräajassa.

- Yrittäminen ei voi olla näköalatonta: nyt minulla on toteuttamiskelpoiset suunnitelmat kokonaisvaltaisesti elämässä.

- Positiivisuus noussut taas uudelleen mieleen, koska tässä yhteiskunnassa se on kadoksissa.

- Minulla on mahdollisuus – ja velvollisuus - itse vaikuttaa päätöksentekoon, ei vain odotettava muiden päätöksiä.

- Minun on itse uskottava omaan osaamiseeni!

- Ehdottomasti parasta on ollut päivänpolttavien, konkreettisten haasteiden pallottelu valmentajan kanssa.

Uuden esimiehen valmennus »

”Kun minulle tarjottiin tiimini esimiesvastuuta, ymmärsin heti, että lähtökohdat onnistumiselle eivät olleet helpoimmasta päästä. Olin työskennellyt asiantuntijana tiimissäni useamman vuoden ja minulla oli hyvät ja joihinkin kollegoihin jopa melko läheiset suhteet.

Tartuin kuitenkin innokkaasti uusiin haasteisiin. Omalta esimieheltäni sain selkeät tavoitteet työlleni; liikevaihdon kasvattaminen, asiakastyytyväisyyden parantaminen ja palveluprosessien kehittäminen. Ko. tavoitteissa onnistuminen vaati monelta kohdin muutosta sekä asenteissa että toimintatavoissa. Muutosvastarintaan törmäsin heti ”kuherruskuukauteni” jälkeen ja jossain vaiheessa meinasi itseltänikin usko muutoksen tekemiseen loppua.

Vuoden hapuilun jälkeen minulle tarjottiin mahdollisuutta saada oma henkilökohtainen business coach. Coaching-prosessi alkoi kannaltani juuri oikeaan aikaan; minulle oli ehtinyt kertyä kokemusta jonkin verran esimiestehtävistä, mutta haasteita oli vähintäänkin riittävästi edessä. LMI:n toimintamalli sopi minulle erittäin hyvin.

Oman Minän Johtaminen® -teoriamateriaalista sain mielenkiintoisia näkökulmia ja uusien ajatusten soveltamista johtamiseeni. Henkilökohtaiset tapaamiset auttoivat minua konkreettisesti löytämään keinot saavuttaa tiimilleni asetetut tavoitteet.

Tärkeää oli ja on edelleen myös se, että oma itsetuntoni kasvoi reippaasti matkan varrella. Pitää todellakin paikkaansa, että oman itsensä tunteminen ja johtaminen ovat perusedellytys muiden onnistuneelle johtamiselle. Olen asettanut myös uusia tavoitteita itselleni ja tiimilleni coaching-prosessin aikana. Ne liittyvät positiivisen asenteiden merkityksen oivalluttamiseen tiimissäni ja motivoinnin lisäämiseen tiimini johtamisessa. Minulla on palava halu kehittyä edelleen johtajana ja pienen tauon jälkeen aloitan uuden valmennusprosessin oman valmentajani kanssa hyödyntäen Valmentava Johtaminen® -valmennusohjelmaa."

Yrittäjän valmennus »

”Olen nyt taklannut kaaoksen tämän valmennuksen avulla. Ei olisi uskonut, että siitä oli näin paljon apua - tulos parani viime tilikautena 145.000 €! Se tehtiin liiketoiminnan seurannan tehostamisella ja säästämällä ostoissa. Lisäksi olemme lisänneet kaasua jarruttelun sijasta, tässä markkinatilanteessa on yksinkertaisesti juostava kovempaa.

Asioiden tekeminen on aloitettava heti, ei huomenna. En olisi selvinnyt viime syksystä ilman tätä valmennusta. Nyt on sen verran hyvät suunnitelmat tehtynä pariksi vuodeksi eteenpäin, että ei tarvitse kantaa turhia murheita. Ja onpa sekin jo tänä keväänä koettu, että työkin voi olla kivaa…"

Myyntivalmennus »

”Myyntiorganisaatiossani työskentelee kymmenen pitkän linjan myynnin ammattilaista. Tällä hetkellä isoimmat haasteemme liittyvät toimialamme rakenteellisiin muutoksiin. Menestyäksemme myös tulevaisuudessa meidän on muutettava myös tapaamme toimia. Tähän mennessä ostamamme myynnin koulutukset ovat olleet pettymyksiä johtuen siitä, että kouluttajilta on puuttunut b-to-b-myynnin syväosaaminen.

LMI:n valmentajan kanssa käymieni keskustelujen jälkeen päätimme kokeilla ensimmäistä kertaa henkilökohtaista valmennusta. Ostomotiiveina meillä oli valmentajan substanssiosaaminen, monivuotinen valmentajakokemus, hyvät referenssit ja asiakaslähtöinen ajattelu.

Valmennuskokonaisuutemme kuului kaikkien myyjiemme henkilökohtaisten valmennusten lisäksi ryhmävalmennuksia. Henkilökohtaisten valmennusten tavoitteet sovimme kolmikantapalaverissa ao. myyjän, LMI-valmentajan ja minun kesken. Tavoitteet liittyivät useimmiten johonkin myyntiprosessin osa-alueeseen, suunnitelmallisuuteen ja ajankäytön hallintaan. Ehkä esimiehenä hieman yllätyinkin siitä, miten niin useat myyjät nostivat tavoitteekseen myös itsetuntoon ja minäkuvaan liittyviä kehityskohteita. Ryhmävalmennusten pääteema oli myyntiprosessimme kuvaus, siihen liittyvien pelisääntöjen luominen ja käytännön myyntiharjoitukset.

Olen tyytyväinen valmennusten tuloksiin. Henkilökohtainen valmennus osoittautui hyväksi tavaksi tukea ja kehittää erittäin kokeneita myyjiämme. Ryhmävalmennusten osalta saimme myyntiprosessin kuvattua ja pelisäännöt sovittua. Jalkauttamisen osalta työ jatkuu ja päävastuu on tiimien vetäjillä, joille harkitsen jatkossa henkilökohtaisia valmennuksia lähiesimiestyössä kehittymiseen. LMI:n prosessiin kuuluvassa loppuarvioinnissa valmennettavien palaute oli kiitettävä. Positiivista palautetta sai etenkin tavoiteasetantaan liittyvä prosessi, valmentajan sopivan haastava ja joustava valmennusote, luottamuksellisuus ja pitkäjänteisyys.”