Bli lite bättre på att sätta mål och planera så slår du de flesta

Försvagade konjunkturer och stor osäkerhet på världsmarknaden avspeglar sig också i de finska företagen. Hur ska vi hålla upp lönsamheten? Hur ska vi attrahera kunnig arbetskraft? Vad kommer att hända post corona? Forskaren Ossi Aro har gjort en genomgång av ledarskapets utveckling i finländska företag under 2010-talet. Enligt honom har vi ännu stora möjligheter att öka lönsamheten genom förbättrat ledarskap, dessutom utan att det kräver stora ekonomiska satsningar.

Endast en tredjedel av företagen hade klara målsättningar

I sin blogg har Aro fokuserat på forskningsresultat i sex olika studier från och med 2009 och framåt, där 1322 företag med 10-1000 anställda ingår. Här följer några intressanta plock och möjligheter när vi träder in in 2020-talet:

  • Endast en tredjedel av företagen hade klara målsättningar och en plan för hur de skall nå dem. Eftersom en verksamhets aktiviteter grundar sig på dessa grundläggande beslut finns alltså en stor utvecklingspotential.
  • Bara vart sjunde företag har gjort tydliga beslut om verksamheten: innehåll, mål, förmansansvar och en plan. Stora möjligheter till behövligt driv för verksamheten utan särskilda ekonomiska statsningar.
  • Välmående på arbetsplatsen är en del av ledningens strategiarbete i 74 % av företagen. Bravo! En fördubbling under de senaste 10 åren.
  • Tre olika studier visade att gott, och i synnerhet förträffligt, ledarskap korrelerar med ökad lönsamhet i företaget.

Med hjälp av branschspecifika siffror (omsättning, rörelseresultat och ledarskapets inverkan på resultatet) räknade man i en studie ut att en målmedveten satsning på ledarskapet kunde leda till en resultatökning på 9,4 mrd euro i året i Finland! En gigantisk summa, tillväxten jämfört med idag skulle vara 28 %.

Ha tålamod när du utvecklar ledarskapet

Det här var bara ett axplock. I sin lista på rekommendationer för 2020-talet menar Aro att man ska vara snabb med att bygga ledningssystem, men att man måste ha tålamod när det gäller att utveckla de olika aktörernas kunnande. Man får räkna med att det tar två till tre år i anspråk.

Det är sant att förändringstakten aldrig varit så snabb som nu, men den som springer snabbast kommer inte alltid först fram. Man måste också veta åt vilket håll man ska springa.

Det gäller att fokusera och göra rätt saker i stället för att göra många, men fel saker.

Marica Lassus
LMI ledarutvecklare

 

Vi kan hjälpa dig med förbättringar och att fokusera och göra rätt saker i rätt tid. Ta kontakt!
Läs mera om LMI:s  The Total Leader® -konceptet »

Lisää samasta aiheesta