Bra ledare sätter först på sin egen syremask och hjälper sedan andra

Om chefen har för bråttom, har svårt att balansera mellan fritid och jobb, känner sig mer eller mindre jäktad hela tiden. Hur påverkar detta hens sätt att leda sitt team och i sin tur teamets produktivitet?

Vi börjar med att definiera bra ledare och bra ledarskap, vilket i sin tur leder till produktivitet. Effektivt och kommunicerande ledarskap är nyckeln till organisationens välmående och framgång. Ledaren utgör ett exempel för de andra och påverkar starkt både arbetssätt och resultat. Därför startar all äkta ledarskapsutveckling med reflektion över ens sätt att leda.

När du pratar med en chef med bristande ledarskap får du känslan av att chefen är viktigast. När du pratar med en chef med ett bra ledarskap får du känslan av att du är viktigast.

Vad händer med ditt team om du är för upptagen att sparra med dem, stötta dem eller leda dem? Att sätta på sig syremasken, betyder att man bör ta hand om sitt eget ledarskap först, reflektera över vad man som chef kunde göra annorlunda.

Hur skall ledaren kunna stöda sitt team på bästa sätt för att uppnå effektivitet?

Ganska klart betyder det i dag att vara tydlig i sin kommunikation, vara närvarande som chef, använda de fem redskap vi har (två öron, två ögon och en mun) till hjälp. En bra tumregel kunde vara, prata enbart en femtedel och observera och följ med ditt teamresten av tiden. Ställ öppna frågor, då får du lättare tag i hur ditt team tänker.  Ett annat problem man lätt stöter på, är konsten att delegera. Delegera kan göras på många sätt, det bästa är att få den man delegerar till att känna att hen har fått ett uppdrag för att hen är duktig och kan sin sak att man befullmäktigar denna till att uträtta ärendet. På så sätt växer även företagets kunnande om man delegerar bra. Företaget är i slutändan mindre sårbart, då fler personer känner till uppgiften och dess karaktär och hur detta skall kunna lösas. Ledningen i en organisation bör odla en organisationskultur där man även bejakar misstag. Då har den man delegerar åt lättare at ta emot uppgiften för att kulturen accepterar misstag ifall nåt skulle gå snett. Rädslan att göra bort sig kan var mycket stor. En god ledare skall skapa den miljön som ”ger lov” till att vara innovativ, våga kreera.

Varför LMI:s Personligt Ledarskap processen?

Hur skall vi då konkret gå tillväga för att blir bra ledare, vad behövs av oss, var och en. Har vi inte underanställda behöver vi ändå alltid leda oss själva. Vilka konkreta förändringar bör vi göra för att verkligen få resultat?

LMI har konkreta verktyg som vi använder för att stöda och väcka dagens ledare på bästa sätt. Dessutom har du en egen personlig coach, som följer med din personliga process och även utmanar dig och stöder dig att tänka ”utan för lådan” under nästan ett års tid.

Det är ditt ansvar som ledare att se och höra dina underanställda för att de i sin tur skall känna den psykologiska tryggheten att kunna utvecklas.

Med LMI:s process och Personligt Ledarskap arbetar du både med dig själv och din egen balans mellan arbetslivet och ditt privata. Med verkliga situationer och utmaningar samt hittar nya synvinklar och lösningar. Steg för steg med hjälp av din personliga coach implementerar du mål, planer och lärdomar samtidigt som du växer med din uppgift. Du utvecklar ditt ledarskap, både med att leda dig själv och ditt team, genom att fokusera på dina viktigaste utvecklingsområden, där du har potential.

En tillräckligt långvarig bearbetning av vanor, beteenden och attityder resulterar i mätbara förändringar och bestående resultat -> du får du ditt team med dig och kan känna och se det förtroende du har skapat. Ledarskap handlar om att få alla medarbetare att med beslutsamhet och entusiasm sträva mot samma mål. Ledare blir du genom ditt sätt att vara och hur du påverkar andra. Ditt ledarskap formas i dina relationer till dina medarbetare.

Många ledare har idag tagit del av olika ledarskaps skolningar. När är man då fullärd? Mitt svar är aldrig!
Den dagen du som ledare tycker att du är fullärda och inte behöver mera stöd i ditt ledarskap, då är det dags att ta sig en titt i spegeln.

Susanne Ehrnrooth
LMI ledarutvecklare

 

Lisää samasta aiheesta