Quiet quitting

”Quiet quitting” är ett relativt nytt begrepp som vi kan tala om då en medarbetare bara uppfyller minimikraven för sitt jobb, lägger ner enbart minsta möjliga ansträngning och ofta saknar entusiasm för arbetet. Medarbetaren är inte direkt mot arbetet eller arbetsgivaren, och säger heller inte upp sig, utan fortsätter bara att göra minsta möjliga.

Kahdeksan globaalia trendiä vuonna 2023

Mitkä ovat työelämän ja johtajuuden trendit meillä ja maailmalla tällä hetkellä? Moni asia on muuttunut viime vuosina. Miten ne vaikuttavat yrityksiin ja muihin organisaatioihin ja mitä haasteita ne tuovat johtajille? LMI toimii johtajuuden kehittämisen kumppanina ympäri maailmaa ja tunnistaa tällä hetkellä kahdeksan vaikuttavaa trendiä.

Aito johtaja luo luottamusta ja menestystä

Rehellisyyttä pidetään useiden tutkimusten mukaan johtajan tärkeimpänä ominaisuutena. Se tarkoittaa ainakin sitä, että seisot arvojesi ja sanojesi takana. Olet johdonmukainen ja lojaali oikeiksi uskomillesi asioille. Aito johtaja on lahjomaton, rehellinen ja oikeudenmukainen.

Pääsetkö yli omista reaktioistasi?

Yksi hyvän johtajuuden ydintaidoista on kyky tunnistaa ja muokata omia reaktioitaan yhteisen luovuuden, tuottavuuden ja onnistumisen maksimoimiseksi. Kun johtaja ei suostu automaattireaktioidensa ohjaamaksi marionetiksi, alkaa hän kummasti kuulemaan muiden hyviä ajatuksia ja kykenee yhä uudelleen luomaan parempaa yhteistyötä ja tulosta.

Levollisuus on tehokkuuden syntypaikka

Kuuntelin kerran kirjailija, psykoterapeutti Tommi Hellsteniä, joka puhui työstä, tiimeistä ja tehokuudesta. Tiimeissä, jotka pystyvät aitoon yhteistyöhön ja turvallisuuteen, työviihtyvyys paranee. Sen mukana myös tuloksellisuus paranee, kun ihminen tekee vähemmän, mutta saa enemmän aikaan. Työntekijä on tehokas, mutta levollinen.

Asiantuntijasta johtajaksi etenemistä voi tukea

Asiantuntijasta johtajaksi -polulla etenemisessä on paljon riskejä ja vaaran paikkoja. Jo heti polun alussa koko homma voi mennä pieleen. Riskit on hyvä tiedostaa etukäteen, jolloin niihin voi varautua. On hyvä muistaa, että asiantuntijasta johtajaksi etenemiseen löytyy hyvää ja asiantuntevaa ulkopuolista tukea.