Johtajuuskehittäjä Hanna Tuominen blogi

Huono johtaminen päätyy HR:n pöydälle

HR on henkilöstöhallinnon ja henkilöstön kehittämisen asiantuntija. Kuuluuko sen tehtäviin kuitenkaan kaikki henkilöstöä koskevat kehittämisasiat? Ulkoistavatko esimiehet joskus myös johtamisen HR:lle? Varsinkin hankalissa tilanteissa, imartelun säestämänä: ”hoitaisitko sinä, kun olet niin hyvä ihmisten kanssa 😊”.

HR on strateginen toimija, ei pelituomari

HR:n tehtävä nähdään yrityksissä parhaimmillaan strategisena roolina, keskeisenä yrityksen tulevaisuuden menestyksen kannalta. Henkilöstö on se, joka saa aikaan yrityksen tuloksen. Henkilöstön osaaminen, motivaatio ja yhteishenki ovat ratkaisevia kaiken toiminnan kannalta ja myös taloudellinen tulos riippuu niistä. HR:n rooli on tärkeä henkilöstön osaamisen kehittäjänä, oikeiden rekrytointien ja motivoivan palkkiojärjestelmien toteuttajana ym. tulevaisuuden menestyksen varmistamiseen tähtäävänä tekijänä.

Miksi sitten HR:n työpäivät täyttyvät niin monista muista asioista? On selviteltävä erilaisia sotkuja työehdoissa, otettava kantaa epätasa-arvoiseen kohteluun, soviteltava henkilöstön ristiriitoja, parannettava työskentelyilmapiiriä tai hoidettava irtisanomisia. Pahimmillaan istutaan työnantajan edustajana oikeudessa selvittelemässä väärin perustein äkkipikaisesti toteutettuja irtisanomisia.

Esimiehen pitää uskaltaa johtaa

Monet HR:n pöydälle kasaantuvista töistä kuuluisivat oikeasti esimiehille. Hyvällä johtamisella ja vastuullisella esimiestyöllä voitaisiin monet asiat selvittää ja oikaista ennen kuin ne kasvavat edes varsinaisiksi ongelmiksi. Ja ongelminakin vastuullinen esimies hoitaa ne itse eikä siirrä niitä HR:n hoidettavaksi, vaikka se onkin helppo ratkaisu. HR ei tarkoita Huolten Ratkaisijaa, vaikka se monessa yrityksessä niin halutaan ymmärtää.

HR toki mielellään auttaa esimiehiä vaikeissa tilanteissa, onhan hän mm. työsopimusten ja työsuhdeasioiden asiantuntija. Auttaminen on myös esimiestyössä tukemista ja sinänsä siis esimiesten osaamisen kehittämistä. Mutta esimiesten ei kuulu delegoida kaikkia esimiestyön haastavia tehtäviä HR:lle. Jos HR:n puoleen käännytään joka kerta, kun joku asia pitäisi ottaa alaisen kanssa puheeksi tai kun kaikki ei muuten suju kuin tanssi, ollaan väärällä tiellä. Siihen HR:n ei pidä suostua, vaan auttaa esimiehiä onnistumaan ja kehittymään omassa työssään. Esimiehen pitää pystyä kantamaan oma vastuunsa, ymmärtää oma roolinsa ja hoitaa oma työnsä organisaationsa johtajana.

Johtajuus vaatii hyvää käytöstä joka päivä

Huono johtaminen päätyy liian usein HR:n pöydälle. Siihen mennessä ongelma on usein kasvanut jo kärpäsestä härkäseksi ja vaatii selkeitä interventioita, joskus rajujakin toimenpiteitä. Hyvä esimies opettelee tuntemaan alaisensa, huolehtii riittävän syvällisestä vuorovaikutuksesta alaisten kanssa ja reagoi poikkeamiin heti niiden tapahtuessa. Hyvä esimies osoittaa johtajuutta arjessa joka päivä, omalla esimerkillään, selkeillä tavoitteilla, riittävällä opastuksella ja seurannalla.

Esimiestaitoja ei useinkaan opita koulussa, sillä kyse ei ole suuresta tietomäärästä, vaan siitä, miten käyttäydytään työyhteisössä ja miten kohdellaan alaisia joka päivä. Esimiehen tehtävä on huolehtia, että yrityksen ja oman tiimin/osaston päämäärät ovat kaikkien tiedossa ja että niihin pyritään yhtiön strategian ja arvojen mukaisin keinoin. Monet haasteet työpaikoilla ja tuotannollisetkin ongelmat voidaan ratkaista hyvällä esimiestyöllä.

Kaiken sen lipsumisen saat, mitä katsot läpi sormien

Esimiehen tehtävä on huolehtia siitä, että työpaikan sääntöjä noudatetaan. Kun sitä ei tehdä, ongelmat paisuvat ja kasaantuvat. Kun lipsumiseen ei puututa ajoissa, koetaan usein, ettei työntekijöiden kohtelu ole tasapuolista. Ei puututa alisuoriutumiseen, myöhästelyyn, pitkiin taukoihin ym. Ja ongelmien paisuttua käännytään HR:n puoleen. HR joutuu ottamaan kantaa asioihin, jotka kuuluisivat esimiehille. Esimiehen tehtävä olisi tukea alaistensa kehittymistä, antaa palautetta. HR:n tärkeimpiä tehtäviä on siis huolehtia esimiesten kehittymisestä työssään. Useinkaan kyse ei ole niinkään tiedon puutteesta – tiedetään kyllä mitä pitäisi tehdä, mutta ei vain saada muutoksia aikaiseksi, ei osata muuttaa omia tapoja.

Harjoitus tekee mestarin

Kun kyseessä on ihmisten johtaminen, on kyse ennen kaikkea käyttäytymisestä, vuorovaikutuksesta, yhteistyöstä, kuuntelusta, empatiasta ja ihmisten arvostuksesta. Toisille nämä ovat luontevia asioita, mutta monet joutuvat niitä harjoittelemaan. Tavoitteellisen harjoittelun kautta myös käyttäytymistä voi muokata tarkoituksenmukaiseksi. HR:n paras ystävä on valmentaja, joka auttaa esimiehiä oppimaan näitä johtamisessa tärkeitä käyttäytymistapoja. Valmennus auttaa saavuttamaan riittävän itseluottamuksen, jonka pohjalta pystyy tukemaan omia alaisia kohti huippusuorituksia ja oppimaan keinoja kommunikoida luottamusta herättävällä ja motivoivalla tavalla. Se opettaa antamaan rakentavalla tavalla palautetta sekä hyvistä suorituksista että muutosta vaativista asioista. Organisaation ulkopuolinen näkökulma on vapaa erilaisista henkilösuhteista ja historiasta tulevista oletuksista ja auttaa pääsemään nopeammin avoimeen keskusteluun, rehelliseen itsetutkiskeluun – ja muutoksen tielle.

Hyvä johtajuus on avain kaikkeen menestykseen ja hyvinvointiin. Johtamisen ja esimiestyön kehittämiseen on syytä panostaa, kun tavoitellaan huipputuloksia.

Hanna Tuominen
LMI johtajuuskehittäjä

LMI The Total Leader® -konsepti

 

Lisää samasta aiheesta