JOHTAJAN VOIMAVARAT

Johtajan voimavarat

Johtaja, uskallatko huolehtia itsestäsi?

Moderni johtajuus

Nykyaikainen johtaja on tunneälykäs, luo ympärilleen turvallisuuden tunnetta, aitoa läsnäoloa, voimauttavaa vuorovaikutusta ja on valmentava sekä palveleva johtaja.

Mistä hyvä johtaja ammentaa ja saa nämä kaikki taidot ja voimavarat? Koulusta? Oppikirjoista?

Sieltäkin, mutta johtajan on hyvä saada kokea myös itse nämä asiat käytännössä. Kokemalla itse näitä asioita oppii käyttämään niitä arjen johtamisessa parhaiten. Se tulee luonnolliseksi osaksi omaa ajatusmaailmaa, ei jää irrallisiksi työkaluiksi tai teoriaksi taustalle.

Vastuullinen ja rohkea johtaja huolehtii itsestään

Uskon, että ymmärryksen myötä kaikki haluavat johtajan, joka on antanut luvan itselleen panostaa omaan hyvinvointiinsa ja hyvän johtamisen työkaluihin. Ja ehkä yllättävästikin, ne eivät ole monimutkaisia, hienoja menetelmiä tai analyysejä johtamisen, johtajan tai henkilöstön hyvinvoinnin arvioimisesta. Ne ovat reflektioon ohjaavia, itsetuntemusta lisääviä, yksilöä vahvistavia työkaluja sekä arvostavaa vuorovaikutusta, joka heijastuu ympäristöön ja koko organisaatioon.

Tiedolle ja datalle on kuitenkin paikkansa ja ne antavat tukea johtamiseen, mutta eivät kilpaile tai korvaa inhimillistä kannustavaa ja välittävää tukea, kuten kulttuurissamme ehkä alitajuisestikin yhä ajatellaan; faktaan panostetaan ja sitä uskotaan.

Voimauttava keskustelu ja vuorovaikutus

Kaikki tarvitsevat rohkaisevaa keskustelua ja vuorovaikutusta, arvostavaa dialogia. Organisaatiokulttuuri lähtee johdosta ja jos johto ei voi hyvin, niin kuka voi? Kaikkein parasta tässä on se, että voimavarojen vahvistumista voi tapahtua uupumisen jälkeen, mutta myös ennaltaehkäisevästi.

Leeni Heikkinen
LMI johtajuuskehittäjä

Lue tästä miten Jarno Lumimäki, Tenergia Oy:n, Tervolan Vesi Oy:n ja Tervolan Vuokratalot Oy:n toimitusjohtaja.on kehittänyt johtajuutta.
Lue lisää LMI:n johtajuuden kehittämisohjelmista.

 

Lisää samasta aiheesta