Kilpailijasi ei ole se, joka haluaa asiakkaasi

Elinkeinoelämän keskusliiton suhdannebarometrin otsikko tällä viikolla (31.1.2018) oli ” Suhdannekuva pysynyt suotuisana − rekrytointivaikeudet jatkuvat”.

Suhdannemuutos taloudessa on muuttanut yritysten haasteita. Lähes kymmenen vuotta kestäneen laskusuhdanteen haasteena oli saada asiakkaita ja liikevaihtoa. Noususuhdanteessa tämä ongelma on poistunut yrityksissä, joissa myyntiosaaminen on kilpailijoita parempi.

Haasteena ovat osaavat työntekijät

Yritykset ovat tämän jo huomanneet. Joidenkin yritysten strategiassa mainitaan työntekijöiden tyytyväisyys. Pörssiyhtiöiden arvossa työntekijämielikuva on jo analyytikkojenkin taholta todettu merkittäväksi. Esim. https://www.inderes.fi/yhtiot/vincit

Kilpailija-analyysi, jossa vertaillaan omaa yritystä muihin asiakkaan rahaa himoitseviin yrityksiin, on jokaiselle tuttu. Oletteko tehneet kilpailija-analyysin työnantajanäkökulmasta? Vertailu yrityksiin jotka kilpailevat samasta työvoimasta.

Markkinatilanteen muutoksen lisäksi myös työntekijöiden kulttuurissa on tapahtunut muutos. Lojaalisuus työnantajaa kohtaan on merkittävästi laskenut. Pitkät työurat saman työnantajan palveluksessa harvinaistuvat. Erityisesti parhailla työntekijöillä on mahdollisuuksia valita. Ja he tietävät tämän.

Mikä yhdistää parhaita työntekijöitä? Niitä on monta tekijää, yksi merkittävimmistä on kyky kehittyä

Mitä mahdollisuuksia muutos antaa? Yrityksistä voittajia nykytilanteessa tulevat olemaan ne joissa ihmisten johtaminen on parasta. Parhaat työntekijät tulevat sinne, missä jo nykyiset työntekijät viihtyvät. Työnantajamielikuvan pitää vastata todellisuutta. Todellisuuden on oltava parhaita innostava. Parhaat työntekijät haluavat, että yrityksen tarkoitus on heitä innostava. He haluavat myös mahdollisuuden ja tuen omalle kehittymiselleen.

John Maxwell on kuvannut johtajuutta 5-tasoisella mallilla (http://www.johnmaxwell.com/blog/5-levels-of-leadership). Tässä mallissa 4. tason johtajaa seurataan koska hän kehittää ihmisiä. Ihmiset kokevat, että tässä yrityksessä ja tämän johtajan lähellä he ovat tulevaisuudessa vielä parempia.

Miten tälle tasolle päästään?

Vuosi 2018 on hyvässä vauhdissa ja kehityskeskusteluja käydään. Hyvä johtaja varmistaa, että työntekijöillä on positiivinen odotus omasta tulevaisuudestaan nykyisessä työssään. Innostava visio siitä mitä tulee tekemään vuoden kuluttua. Johtaja osoittaa kehittymistä myös omalla esimerkillään.

Investoi työntekijöiden ja omaan kehittymiseesi. Muista että kilpailijasi haluaa sinun parhaat työntekijäsi.

Otto Kuivalainen
LMI Johtajuuskehittäjä

Lisää samasta aiheesta