LMI johtajuuskehittäjä tukena omistajanvaihdoksissa

Yksi suurimmista muutoksista yritysten elinkaaressa on omistajanvaihdos. Suomessa on n. 74 000 yritystä, joissa yrittäjä lähestyy eläkeikää. Heistä 44 000 pohtii parhaillaan omistajanvaihdosta.

Kaikista Suomen yrityksistä 31 % on ilmoittanut omistajanvaihdoksen olevan ajankohtainen seuraavien 5 vuoden aikana. (yle.fi/uutiset 11/2021)

Olit sitten yrittäjyydestä luopuva tai jatkamista joko valmiin yrityksen ostolla tai sukupolven vaihdoksella harkitseva; aloita tulevaisuutesi suunnittelu ajoissa!

Omistajanvaihdos on vaativa prosessi

Omistajanvaihdos on ainutkertainen, yksilöllinen ja monesti vain kerran yrittäjän uran aikana tapahtuva prosessi. Omistajanvaihdoksia ovat mm. yrityskaupat, sukupolvenvaihdokset ja muut omistusjärjestelyt. Omistajanvaihdos on usein aikaa vievä, monimutkainen ja henkisesti vaativa prosessi. Se tuo mukanaan paljon töitä, mutta myös paljon ajattelun ja tunnetasollakin työstettävää.

Tärkeää on ymmärtää, ettei vaihdos ole vain sopimuksia, veroasioita ja byrokratiaa, vaan se on usein vieläkin enemmän henkisiä kuin teknisiä prosesseja. Tekninen toteutus on asiantuntijoiden tuella lopulta helppoa, kun osapuolet ovat pohtineet ja suunnitelleet muutoksen ajattelun- ja tunnetasolla valmiiksi.

Henkinen valmistautuminen

Luopujalle tärkeitä kysymyksiä pohdittavaksi ovat: Miten saan päätöksen tehtyä? Miten luovun päätösvallasta? Millainen tulevaisuuden suunnitelma minulla on ja miten sen teen?

Jatkajan on syytä pohtia paitsi omistajan vaihdoksen käytännön toimia, myös omaa omistajastrategiaansa; Mitä tavoittelen ja toivon omistaessani yrityksen? Minkälaista kulttuuria ja arvoja haluan edistää? Miten johtajana kehityn ja kasvan tarvittavien muutosten toteuttajana? Miten säilytän oman elämän tasapainon ja hyvinvoinnin vastuiden lisääntyessä?

Tukea pohdintoihin

LMI-valmennukset ovat kokeneen johtajuuskehittäjän käytössä erinomaisia ajattelun jäsentämisen ja muutoksen johtamisen työkaluja, joiden tuella käytännön toimenpiteet tulevat hoidetuksi suunnitelmallisesti ajallaan ja samalla oman elämän kokonaishallinta ja -tasapaino säilyttäen.  Henkinen sopeutuminen muutoksiin nopeutuu ja uusien tilanteiden haltuun otto helpottuu ja muutoksesta tulee mukava matka kohti uutta vaihetta.

Kerran läpikäyty ja työstetty materiaali jää valmennettavan käyttöön ja siihen voi aina palata uudelleen eri tilanteissa, jolloin sen anti moninkertaistuu ja kumuloituu vuosien ja tulevaisuuden eri vaiheiden myötä.

Kaija Heittola
LMI johtajuuskehittäjä

 

Lisää samasta aiheesta