Miten saavutat tavoitteesi vuonna 2019?

Suuri osa ihmisistä asettaa itselleen vuositason tavoitteita, mutta huomattavasti pienempi osa saavuttaa ne. Onko silloin syy itse tavoitteissa, ihmisissä vaiko johtamisessa? Huonosti asetetut tavoitteet syövät motivaation ja kääntyvät itseään vastaan sekä aiheuttavat jatkuvaa painetta. Parhaimmillaan tavoitteet näyttävät suunnan ja antavat merkityksen tekemiselle.

Tavoitteiden asettaminen

Hyvä tavoite on konkreettinen ja mitattavissa oleva. Jos esimerkiksi haluat verkostoitua somessa, älä tyydy toteamaan ”parannan aktiivisuuttani” vaan täsmennä mitä tarkalleen ottaen teet missäkin kanavassa ja millä strategialla? Millaista sisältöä tuotat ja kuinka usein? Lisäksi hyvä tavoite on realistinen. Mikä kertoo, että sinulla on mahdollisuus onnistua? Jos et aiemmin ole onnistunut ko. tavoitteessa, mikä on nyt toisin? Huomioi, että yhdenkin osa-alueen ontuminen heikentää onnistumisen todennäköisyyttä.

Kysy itseltäsi: Minkä konkreettisen tavan/asenteen pitää arjen tekemisessä muuttua aiempaan verrattuna? Millaista osaamisen kehittämistä vaaditaan? Millaisella johtamisella menestyminen mahdollistetaan? Tavoitteiden pitää olla pilkottuine välitavoitteineen niin kristallinkirkkaita, että niistä ilmenee tarkasti mitä teet ja miten, mikä on muutos aiempaan ja milloin sen teet. Parhaimmillaan tavoitteiden asettamiseen osallistuvat sekä työntekijä että esimies yhdessä. Tavoitteen pitää olla kuin magneetti, joka vetää puoleensa. Jotain minkä saavuttaminen on niin houkuttelevaa, että se antaa tyydytystä. Työntekijän tulee ymmärtää tavoitteen merkitys ja hyöty hänelle itselleen sekä hänen omat vaikutusmahdollisuutensa kyetäkseen sitoutumaan. Ronnie Grandellin mukaan aikomus sekä selkeät motivoivat syyt tehdä jotain toisin ennustaa noin 20-30 % asian saavuttamisesta ja toimiva tekemisen strategia loput noin 70-80 %.

Toimeenpanon kyky

Kun tavoitteet on hyvin määritelty ja hiottu, on luotu kivijalka tulevalle tekemiselle, mutta vielä ei ole syytä hengähtää. Vain ja ainoastaan sillä on siis merkitystä miten hyvät aikomukset muuttuvat toiminnaksi. Motivaatiolla on keskeinen rooli, mutta se ei yksin riitä, vaan tarvitaan toimeenpanon taitoa. Juuri tämä taito panna toimeen / saada aikaiseksi erottaa selkeimmin onnistujat epäonnistujista. Kuten kaikkia taitoja – niin myöskin tätä – tulee jatkuvasti arvioida, kehittää ja johtaa. Hyvä valmentava johtaja auttaa alaistaan näkemään yhteyden päivittäisen tekemisen ja tuloksien välillä. On tärkeää löytää hyvä työvire ja suunnata se päämäärän saavuttamisen kannalta oikein. Vaikein mutta myös keskeisin asia on muuttaa omia rutiinejaan – tuttuja ja turvallisia- ja tehdä joka päivä valintoja oikeista toimenpiteistä. Itse kunkin on hyvä kysyä itseltään säännöllisesti: Miten tämä käsillä oleva tekemiseni edesauttaa tavoitteeseen pääsemisessä? Ole täysin rehellinen. Jos et ole oikealla tiellä, tarkista suunta.

Priorisoi päivittäinen tekemisesi, keskity oleelliseen ja johda itseäsi tehokkaasti. Älä elä illuusiossa, että tekemällä asioita kuten aina ennenkin, lopputulos voisi yhtäkkiä ollakin erilainen. Aseta tärkeimmät tavoitteesi näkyvillesi ja ole täysin tietoinen siitä, miksi juuri nämä ovat sinun päämääräsi ja mitkä ovat niiden saavuttamisesta seuraavat hyödyt. Muista nauttia matkasta ja onnitella itseäsi onnistumisista!

Tuloksellista vuotta 2019!

Anja Saine
LMI johtajuuskehittäjä

Lisää samasta aiheesta