LMI johtajuusanalyysi kuvaa luontaista käyttäytymistä

LMI:n johtajuusanalyys tuottaa käytännönläheistä tietoa sekä itsensä kehittämiseen johtajana, myyjänä, asiantuntijana ja ihmisenä että erilaisten ihmisten ymmärtämiseen yksilöinä ja ryhmänä.

Johtajuusanalyysi kuvaa henkilön luontaista tapaa reagoida ja käyttäytyä erilaisissa tilanteissa. Se antaa ihmiselle paremman mahdollisuuden ymmärtää omaa ja muiden ihmisten käyttäytymistä, sopeuttaa omaa käyttäytymistään tilanteen edellyttämään suuntaan, välttää turhia ihmisten välisissä kommunikointitilanteissa syntyviä ongelmia sekä ohjata omaa elämäänsä suuntaan, jossa hän parhaiten onnistuu ja viihtyy.

Luontaista käyttäytymisellä tarkoitetaan toimintatapaa, joka vaatii vähiten energiaa ja keskittymistä. Yleensä käytämme luontaista toimintatapaamme, jos ulkoiset tekijät eivät muuta vaadi tai refleksinomaisissa tilanteissa, kun tietoiseen toimintaan ei ole mahdollisuutta. Luontainen toimintatapamme korostuu myös painetilanteissa, kun mukauttamiskykymme on alentunut.

LMI:n johtajuusanalyysistä ei voi saada hyviä tai huonoja tuloksia, eikä eri ihmisten tuloksia tule verrata keskenään parempi – huonompi asteikolla. Se ei mittaa ihmisen persoonallisuutta, ammatillisia tietoja, taitoja tai elämän varrella kertynyttä kokemusta.

Mitä enemmän voimme päivittäisissä tilanteissa hyödyntää luontaista toimintatapaamme sitä motivoituneempia yleensä olemme ja sitä enemmän voimme käyttää energiaa itse työn tekemiseen.

Johtajuusanalyysi täydentää mainiosti johtajuusohjelmiamme  The Total Leader® -konsepti