Osaatko ohjelmoida oman sisäisen tietokoneesi – vai koodaako sen joku muu?

Muuttuvassa maailmassamme ammattitaidon päivittämisen lisäksi yhä tärkeämmäksi tulee omien sisäisten prosessiemme tunteminen ja kehittäminen. Erityisen tärkeitä nämä taidot ovat kaikille auktoriteettiasemassa oleville kuten johtajille, opettajille, vanhemmille, esimiehille ja myös vastuunsa tunteville esikuville. Johtajuustaitojen kehittämisessä ne ovat perusasioita. Jokainen voi kehittää omaa ymmärrystään ihmismielen lainalaisuuksista.

Tieke:n seminaarissa ”Kilpailukykyä tekoälyllä ja alustataloudella” kerrottiin viimeisimpiä faktoja siitä, mitä kaikkea jo nyt – saati tulevaisuudessa tekoälyn, digitalisaation, globaalin tiedonvälityksen ja robotiikan avulla voidaan suorittaa ja saada aikaan.  Maailmamme on todellakin suuressa murroksessa. Älyteknologian kehittyessä saamme lähitulevaisuudessa nähdä vielä paljon maailmaa sekä ihmisen työtä ja elämää muuttavia ratkaisuja.

Ainutlaatuinen sisäinen tietokoneemme

Seminaari myös herätti jälleen kerran pohtimaan oman, ainutlaatuisen sisäisen ”tietokoneemme”; aivojen ja alitajuntamme valtavia mahdollisuuksia.  Vaikka koneet ovat jo ihmistä paljon nopeampia ja tehokkaampia, eivät ne silti vedä vertoja ihmisaivojen adaptiivisuudelle ja potentiaalille.

Aivomme tosiaan toimivat tietokoneen tavoin – olemme itse (tai meidän ainakin pitäisi olla) niissä toimivien monimutkaisten, hienojakoisten ja yksilöllisten ohjelmistojen koodaajia.  Aivojemme yhdessä osassa toimii tietoinen ajattelu, suunnittelu ja päämäärien valitseminen.  Paljon suurempi osa aivotoiminnoistamme toteuttaa automaattisesti päätöksiämme ja ohjaa meitä kohti tietoisesti (tai muiden vaikutuksesta) valitsemiamme tavoitteita. Tätä toimintoa on kutsuttu alitajunnaksi ja sinne syöttämämme (tai muiden syöttämät) koodit määrittelevät suurelta osin ajattelumme ja toimintamme.  Näistä alitajuntamme saamista syötteistä muodostuu hermoratoja, mitkä vahvistuvat toiston ja tunnekokemusten avulla.  Niistä tulee asenteita ja tapoja.

Alitajuntamme mahtava voima

Alitajuntamme noudattaa sinne koodaamiamme tai sinne muualta iskostuneita ohjeita uskomattoman tehokkaasti – ja sokeasti.  Se antaa tietoiselle tajunnallemme impulssin, käskyn tai intuition toimia sinne syötettyjen ohjeiden mukaisesti niin kauan kunnes itse tiedostamme, että voimme ihan oikeasti myös vaikuttaa oman ”keskusyksikkömme” ohjelmointiin ja otamme tästä myös itse vastuun.  Tätä tiedostamista, ihmismielen ja aivojen toimintamekanismin ymmärtämistä ja itsensä jatkuvaa kehittämistä kohti hyviä tavoitteita kutsutaan itsensä johtamiseksi.  Siksi oikean, tietoisen ajattelun ohjelmointikielen oppiminen sekä tunnemuistojen vaikutuksen ymmärtäminen onkin niin tärkeää.  Muuten toimimme jatkuvasti ”autopilotilla” vaikka tarvittaisiin luovaa ongelmanratkaisua ja tilannetajua.

Silloin kun aivomme toimivat tietoisen ajattelun ulkopuolella, ne seulovat aistien kautta tietoa ympäristöstämme, sisäisistä ajatuksistamme ja tunteistamme yksilöllisen ohjelmointimme mukaisesti.  Ne prosessoivat tätä tietoa ja organisoivat sen luomiemme (tai muiden luomien) suodattimien läpi palautteeksi, joka kertoo kuinka kulloinkin missäkin tilanteessa tulee toimia.  Ellemme malta säännöllisin väliajoin tarkistaa ”ohjelmointimme” ajantasaisuutta, saatamme jatkaa toimintaa mikä voi muuttuneessa maailmassa olla jopa tuhoisaa.  Omaa persoonaamme, identiteettiämme ja luontaista tapaamme toimia meidän ei tarvitse muuttaa, ne pitää oppia vain tuntemaan.

Mutta meidän tulee kuitenkin jatkuvasti tarkastella kriittisesti omaksumiamme asenteita ja käyttäytymistapoja ja tarvittaessa hioa ja muuttaa niitä toimivammiksi.

Ellemme opi johtamaan itseämme ja tiedosta tämän yhtälön kaavaa, joudumme ristiriitaan sisäisen minämme ja ulkoisen todellisuuden välillä ja alamme voida huonosti joko fyysisesti tai henkisesti. Tunneäly ja itsetuntemus ovat oma iso ymmärryskokonaisuutensa, joiden kehittäminen on länsimaisessa yhteiskunnassamme jäänyt miltei täysin loogisjärkevän tiedon jalkoihin. Näiden tärkeiden tekijöiden vaikutus päätöksentekoon on myös tiedostettava. Kyse on ikiaikaisista luonnonlaeista, mutta jokaisen tulee löytää ne omaan elämäänsä, omaan aikaansa ja omantehtävänsä täyttämiseen henkilökohtaisesti.

Oman elämäsi johtajaksi

Kun meillä jokaisella on juuri meidän kehityshistoriamme tietojen, taitojen ja kokemusten koodeilla varustettu ikioma, yksilöllinen sisäinen tietokoneemme, niin kysymys kuuluukin: Osaammeko ”ohjelmoida” tämän valtavan potentiaalin palvelemaan parastamme?  Väitän, että emme. Jos osaisimme, niin ei maailmassa olisi enää juurikaan ongelmia. Jos tiede, tieto ja pelkkä loogisjärkevä älykkyys olisi ratkaisu, niin ongelmat olisi jo kauan sitten selätetty.  Tarvitaan vielä jotain muuta – tarvitaan tietoisuuden avartumista, empatiaa, kehittyneempää tunneälyä ja sitä kautta viisauden, eli poikkitieteellisen ja kokemuksellisen ymmärryksen lisääntymistä sirpaleisen tiedon sijaan. Tarvitaan luonnonlakien ja ihmisyyden lainalaisuuksien sekä erilaisuuden rikkauden ymmärtämistä.

Ja ennen kaikkea tarvitaan jokaisen omien johtamistaitojen kehittämistä oikeiden, kestävien ja merkityksellisten valintojen tekemiseen ja päämäärien asettamiseen. Nämä itsensä johtamistaidot ovat myös niitä kuuluisia työyhteisötaitoja.

Ehkäpä juuri kehittyvän teknologian ja nopeasti muuttuvan maailmamme ansiosta saamme tulevaisuudessa käyttää yhä enemmän aikaamme tähän kaikista parhaan ja kestävimmän tuloksen tuovaan investointiin. Jos vain ymmärrämme asian merkityksen – ja uskallamme haluta kehittyä!

Miten sitten valinnat ja tekeminen suunnataan sellaiseksi, joka vie hyvään, energiseen elämään, kestävään hyvinvointiin ja toivottuun menestykseen?

  1. Opi tuntemaan itsesi
  2. Kirkasta omat arvosi ja missiosi
  3. Priorisoi elämäsi eri osa-alueet tämän mukaisesti.
  4. Luo elämällesi arvojen ja mission mukainen innostava visio.
  5. Kehitä realistinen minäkuva ja itseluottamus
  6. Opi asettamaan visiotasi tukevia tavoitteita ja päämääriä
  7. Opi ymmärtämään erilaisuutta
  8. Näe mahdollisuudet ympärilläsi
  9. Toimi parhaasi mukaan ja usko itseesi
  10. Opi kaikesta jotain.

Johtaja johtaa esimerkillään, halusi hän sitä tai ei. Johtajuus on ennenkaikkea vastuuta. Sinun on itse ohjelmoitava sisäinen tietokoneesi ja kehitettävä itsestäsi sellaisen ihmisyyden esimerkki, jollaiseksi haluat tiimisi jäsenten (työyhteisösi lapsesi, valmennettavasi) kasvavan ja tuettava muidenkin kasvua parhaaksi itsekseen.

LMI Finland tukenasi

LMI:n perustaja Paul J Meyer toteutti, tuotteisti ja loi nerokkaat, universaalisti toimivaksi todetut kokonaisvaltaisen johtajuuskehittämisen ohjelmat auttamaan sisäisen tietokoneemme ohjelmoinnissa ja oppimaan keinot tukea muitakin tällä jatkuvalla kehittymismatkalla.  Ohjelmissa on poikkitieteellisesti, positiivisen psykologian lainalaisuuksin, ratkaisukeskeisesti ja selkokielellä käytäntöön sovellettuna juuri ne sisäisten prosessien kehittämisen elementit, joita tarvitaan optimaaliseen ja tulokselliseen itsensä ja muiden johtajuustaitojen kehittämiseen ja toivottuihin tuloksiin pääsemiseksi.

Ohjelmien viisauksien oivaltamisen ja soveltamisen juuri kunkin omaan tilanteeseen varmistaa ammattitaitoinen ja kokenut, tarpeeksi etäisyyttä valmennettavan arkeen omaava koulutettu johtajuuskehittäjä.

Me LMI-valmentajat haluamme tarjota räätälöityjä palveluitamme ihan jokaiselle oman potentiaalinsa oivaltaneelle ja ihmisenä/johtajana kehittymisestään kiinnostuneelle.

Meillä on halu, kyky, ammattitaito ja loistavat työkalut auttaa sinua oman sisäisen tietokoneesi ohjelmoinnissa ja ajatustesi kirkastamisessa kohti juuri sinun toivomaasi hyvinvointia ja menestystä.

Kehittyminen vie aikaa – mutta palkitsee varmasti.
Tee elämäsi paras päätös ja tuottavin investointi:
Lähde matkaan jo tänään!

Kaija Heittola
LMI Johtajuuskehittäjä

Lisää samasta aiheesta