Paras johtajuuden kehittämisen kokonaisuus

LMI:n The Total Leader -kokonaisuus on markkinoiden paras ohjelmapaketti kokonaisvaltaiseen johtajuuden kehittämiseen. LMI on kehittänyt palkittuja johtajuuden kehittämisohjelmiaan jo yli 60-vuoden ajan ja yli 200 000 organisaatiota hyödyntää niitä lähes sadassa maassa.

The Total Leader® -kokonaisuus

The Total Leader -konseptin neljä osa-aluetta palikkoina: Henkilökohtainen tuottavuus, oman minän johtaminen, valmentava johtaminen, strateginen johtaminen.

Tavoitteista tuloksiin®

Tavoitteista tuloksiin -ohjelma keskittyy henkilökohtaiseen tuottavuuteen ja tiimin tuottavuuteen. Henkilökohtainen tuottavuus on kykyä hallita ajankäyttöään sekä asettaa asiat tärkeysjärjestykseen parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Prosessin aikana parannetaan tietoisesti sekä henkilökohtaista että tiimin tulosta.

Oman minän johtaminen®

Oman minän johtaminen -ohjelmassa kehitetään vahvaa itseohjautuvuutta, vastuunkantoa ja muutosvalmiutta. Kaikki lähtee itsetuntemuksesta ja itsensä johtamisesta. Ohjelma sisältää osiot onnistuneelle vuorovaikutukselle ja tehokkaalle nykyaikaiselle muiden johtamiselle. Ohjelmassa suunnitellaan ja asetetaan tilanteeseen sopivat räätälöidyt tavoitteet, jonka jälkeen niitä toteutetaan ja toteumaa seurataan koko ohjelman ajan.

Ohjelmassa työstetään myös työ- ja yksityiselämän tasapainoa.

Valmentava johtaminen®

Valmentava johtaminen -ohjelmassa kehitetään osaamista innostaa motivoivalla johtajuudella ihmiset muutokseen ja kasvuun. Aluksi tarvitaan selkeä tulevaisuuden suunta eli visio, jonka ihmiset ymmärtävät ja johon he sitoutuvat. Aito ja avoin kommunikointi eri suuntiin on tärkeässä asemassa. Ohjelma sisältää myös osiot muutoksen johtamisesta ja innovaatioiden johtamisesta.

Ohjelmassa käydään läpi myös kuinka tehokkaita ja tuottavia tiimejä rakennetaan ja johdetaan.

Strateginen johtaminen®

Strateginen johtaminen on kykyä johtaa organisaatiota. Keskeiset osat ovat arvot, missio (olemassaolon tarkoitus), visio (tulevaisuuden suunta) ja strategia (kehityssuunnitelma). Ohjelmassa korostetaan, että strategiaprosessi ei ole vain vuosikellon mukainen kertasuoritus vaan se on jatkuva (oppimis)prosessi.

Ohjelmassa keskitytään erityisesti tehokkaaseen strategian toimeenpanoon käytännössä, johon osallistetaan koko henkilöstö.

Yhteenveto

LMI:n The Total Leader -kokonaisuus kattaa erittäin hyvin koko johtajuuden maaston ja eri näkökulmat. Jokaista ohjelmaa on kehitetty vuosikymmeniä vahvalla osaamisella ja erikoistumisella juuri ”Johtajuuden Kehittämiseen” (Leadership Development). Tänä päivänä yli 200 000 organisaatiota lähes sadassa maassa todistaa ohjelmien tuomat hyödyt käytännössä. Ja lopuksi voin vain todeta, että palkittu LMI:n The Total Leader -kokonaisuus on markkinoiden paras ohjelmapaketti kokonaisvaltaiseen johtajuuden kehittämiseen.

Lue referenssi The Total Leaderin kokemuksia LMI:n ohjelmista

 

Lisää samasta aiheesta