Ledarutvecklare Heli Engblom

Pysähtyisitkö johtajuuden äärelle?

Mahdollisuus johtajana kasvuun on käsillä juuri silloin, kun ei millään kykenisi tai ehtisi, kun tuntuu, ettei enää selviä tästä. Juuri silloin pitäisi pysähtyä johtajuuden äärelle.

Kun LMI:n johtajuuskehittäjä – yrittäjä, pitkän johtamis- ja liike-elämäkokemuksen omaava johtajuuden ammattivalmentaja – soittaa ja ehdottaa tapaamista, maltatkohan pysähtyä?

Soittajia on tietysti paljon ja monenlaisia, emmekä edes me osu aina oikeaan hetkeen. Kuinka voisimmekaan osua?  Tapaamispäätöksen hetkellä vastuu on vastaajalla: pysähdynkö?

Tiedämme jokainen, kuinka helposti pakenemme kiireen taakse piiloon monenlaisia asioita. Kiire on kuin kaiken voittava ja koko elämän läpilyövä ”Laamasen vakio”. Meillä on kuitenkin taipumus sekoittaa kaksi asiaa: onko meillä kiire vai onko vain paljon tehtävää? Kun näin suvereenisti sotkemme asioita, on johtajuus hukassa.

Johtajuuden äärellä

Kun johtajuus on hukassa, ihminen näyttää automaattisesti uskovan, että ulkopuoliset tekijät tai tapahtumat määrittävät sen, mihin itse kykenee.  Silloin ei ole aikaa kehittyä. Aivan kuin kehittymisemme johtajuudessa edes voisi tapahtua irti arjesta. Arvatkaapa tapahtuuko. Mahdollisuus johtajana kasvuun on käsillä juuri silloin, kun tilanne on itselle kaikkein hurjin;  silloin, kun ei millään kykenisi tai ehtisi, kun  tuntuu, ettei enää selviä tästä. Juuri silloin pitäisi pysähtyä johtajuuden äärelle. Jos vain jatkaa juoksuaan, johtajuus ei kehity. Tilaisuus nousta seuraavalle askelmalle  jää käyttämättä. Pahimmillaan ihminen uupuu. Osa pistää elämänsä uusiksi.

Johtajuudessa kehittyminen tapahtuu sisältä ulospäin. Johtajuus ei ole vain muiden johtamista. Itse asiassa voit todella johtaa muita vasta, kun osaat johtaa itseäsi. Johtajuus on sitä, kun saavutuksen jälkeen ihmiset organisaatiossasi sanovat: ”Me teimme sen itse”. Johtajuus on sitä, kun kuljet lastesi rinnalla niin vahvana, että he löytävät itse suuntansa, oppivat arvostamaan itseään ja samalla muita. Hyvä johtajuus luo kokemuksen mielekkäästä ja merkityksellisestä elämästä itselle ja muille, yhä uudelleen ja uudelleen.

Ylöspäin johtajuuden portailla

Harvard Business Review´n yksi kaikkien aikojen luetuimpia artikkeleita on David Rooken ja William R. Torbertin  Seven Transformations of Leadership. Artikkelissaan kirjoittajat kuvaavat seitsemää erilaista toimintalogiikkaa johtajan mahdollisina kehitysaskeleina. Käytännössä johtajan toimintalogiikka ratkaisee yrityksen menestyksen.

Kolme ”alinta”  toimintalogiikkaa (opportunisti, diplomaatti ja asiantuntija) edustavat noin 55% johtajista, ja ne osuvat yhteen keskimääräistäistä huonommin menestyvien yhtiöiden kanssa. Keskimmäinen (aikaansaava suoriutuja, achiever) eli 30% johtajista johtaa tyypillisesti menestyvää, strategiset tavoitteensa saavuttavaa yhtiötä. Kolme ”ylintä” toimintalogiikkaa (individualisti, strategikko ja alkemisti) eli 15% johtajista kykenee syväluotaavan, uutta tulevaisuutta luovan vuorovaikutuksen avulla uudistamaan yhtiöidensä toimintaa johdonmukaisesti ja onnistuneesti. Valtaosassa yrityksistä tosin pidetään achiever-tasoa kehityksen huippuna.

Johtajuudessa on kehittymisen varaa, mutta sattumalta se ei kehity. Se kehittyy, kun ymmärrät, että voit kehittyä – ja kun itse pysähdyt johtajuuden äärelle oivaltamaan ja purkamaan rajoitteitasi.

Otteita todellisuudesta

Minun asiakkaani ovat pysähtyneet johtajuutensa äärelle. Esimerkiksi tänään kiireinen johtaja pysähtyi kanssani runsaaksi tunniksi – ja löysi vasta pysähtyessään juurisyyn sille, miksi oli juossut alaisineen ja kollegoineen järjettömällä tavalla viimeiset kolme viikkoa. Kun juurisyy löytyi, löytyi nopeasti myös korjausliike.

Eräs asiakkaani oli mahdottoman edessä: uusi liiketoiminta pitäisi ajaa ylös, mutta itsellä ei enää riittänyt sille kaistanleveyttä. Oli nopeasti muutettava omaa tapaansa johtaa. Kahdessa kuukaudessa tämä johtaja teki upean loikan: muutti yhdessä alaistensa kanssa vastuujaon ja vei sen käytännön tasolle. Jokainen muutti omaa toimintaansa! Haasteet eivät loppuneet tähän. Seuraavaksi piti uskaltautua markkinoimaan teknologiaa, jonka ylösajoon ei maastamme löytynyt valmista osaamista. Kahden seuraavan kuukauden jälkeen markkinointi oli käynnistetty riskillä, ja ällistyttävän pian löytyi myös yhteistyökumppani ylösajon toteutukseen. Sitten tarvittiin enää ensimmäinen asiakas, jonka kanssa käynnistää uuden liiketoiminnan ja osaamisen oppiminen. Asiakas oli löytynyt seuraavan kahden kuukauden kuluttua. Puoli vuotta yhteistyömme aloituksen jälkeen näyttää siltä, että mahdottomana käynnistyneestä tilanteesta syntyy vielä samalle tilikaudelle uudenkin liiketoiminnan tulosta. Upeaa johtajuudessa kasvua!

Monet asiakkaistani huomaavat, että tuottavamman johtajuuden aito omaksuminen on pitkä prosessi.  Asiantuntijajohtajien pyrkimys päästä aikaansaavan suoriutujajohtajan tasolle todella näkyy vahvasti työssäni, kuten Harvard Business Review´n artikkelin prosenttiosuudetkin antavat odottaa – mutta myös muut johtajuuden portailla nousut ovat arjessani tuttuja. LMI:n Kokonaisvaltainen Johtaminen™ -kokonaisuus, vahvan coaching-prosessin kera, on väkevä väline moneen tarpeeseen.

Miten on, pysähtyisitkö sinä johtajuuden äärelle?

 

Heli Engblom
LMI johtajuuskehittäjä

Lisää samasta aiheesta