Ihminen ei ole koskaan valmis

Sunnitelmallisuus, johdonmukaisuus ja konkretia vievät yrityksen kehitystä eteenpäin, kertoo Kiinteistö Oy Kärrykartanon toimitusjohtaja Tiina Kankaanpää.

 


 


Valmennus helpotti arjen johtajuutta

Somic Oy:n toimitusjohtaja Eero Taipale piti ja hyötyi itse LMI-valmennuksesta – niinpä hän otti sen myös kahdelle johtoryhmänsä jäsenelle. Jo valmennuksen puolivälissä molempien johtajuudessa näkyy suoranainen harppaus.


 


Asiat osuivat niin hyvin elämään ja johtamisen haasteisiin

Audec Tilintarkastus Oy:n hpj Anne Hakala kertoo, miten valmennus herätti ajattelemaan ja tekemään muutoksia jokapäiväisiin tehtäväjärjestelyihin. Asioita järkeistämällä saatiin aikaan kustannustehokkuutta ja parempaa tulosta joka suhteessa.


 


Valmennusten tehtävät olivat suoraan sovellettavissa omaan työhön

Naantalin Sataman toimitusjohtaja Pasi Haarala kokee saaneensa hyviä palikoita itsensä ja johtajuutensa kehittämiseen LMI:n valmennuksista. Parasta oli, että valmennuksien kaikki esimerkit otettiin omasta työstä ja hän pystyi soveltamaan niitä heti käytäntöön.


 

Riina Välimaa kertoo LMI-valmennuksen vaikutuksista

Työtään ahkerasti puurtanut ja siinä väsynyt Kiinteistönvälitys Otso LKV Oy:n toimitusjohtaja Riina Välimaa havahtui huomaamaan, että asiat voisivat olla aivan toisin ja teki suuria muutoksia elämäänsä.


 

Taito keskittyä oleelliseen toi tulosta ja mielenrauhan

Tapaamiset, reflektio ja valmentajan ohjaus mahdollistivat pysähtymisen ja rauhoittumisen keskittymään oleelliseen. Tapaamistemme jälkeen oli usein vahva ’Zen-olotila’. Huomasin, että juokseminen ei auta. Omaan tekemiseen tuli focus ja mielenrauha, kertoo BearIT toimitusjohtaja Teemu Karhu.


Hyvä coach on johtajan paras ystävä

Halusin oppia ymmärtämään sekä itseäni että porukkaani paremmin. Hyvät työntekijät ansaitsevat osakseen entistä parempaa johtajuutta ja siksi lähdimme rakentamaan uudenlaista johtamiskulttuuria LMI:n Anja Saineen kanssa, kertoo Infinityn toimitusjohtaja Sami Lehtovaara. Keskinäinen luottamus on ollut tämän yhteistyön perusta.


Sain vahvistusta asiantuntijaorganisaation kehittämiseen ja johtamiseen

– Uskalsin valmentajan Marja Konkan kanssa viedä läpi muutoksen, missä apteekin erikoistehtävät opeteltiin osaksi kaikkien perusarkityötä, delegoitiin sopiville henkilöille ja opeteltiin uusi työnteon tapa. Muutoksen myötä ei ollut tarvetta palkata toista proviisori-esimiestä, joten yhden esimiehen palkka säästettiin, kertoo Lauri Itkonen Porvoon Uudesta Apteekista.


Aikaa ja suuntaa kehittämiseen valmennuksien kautta

Aikaa ja suuntaa kehittämiseen valmennuksien kautta

– Asiakastyössä organisaation omat tarpeet jäävät usein aikapulan jalkoihin. Pia on auttanut meitä ottamaan tiukemman otteen oman aikamme hallinnasta. LMI:n tarkoin mietityt valmennusohjelmat sitouttavat osallistujansa pitkäjänteiseen kehittämiseen ja kehittymiseen, OSG Viestinnän toimitusjohtaja Toni Perez sanoo.


Hakola Huonekalu Oy:n toimitusjohtaja löysi kaksi lisäpäivää viikkoon

Hakola Huonekalun toimitusjohtaja löysi kaksi lisäpäivää viikkoon

Oma tekeminen on muuttunut kiireisestä tulipalojen sammuttamisesta ja spontaanista tempoilusta rauhalliseen, suunnitelmalliseen ja aikataulutettuun tekemiseen. Aikaa jää nyt myös kaikkein tärkeimmille asioille: tiimin johtamiselle sekä perheelle ja vapaa-aikaan. Tj Jari Hakola suosittelee valmennusta kiireisille toimitusjohtajille ja avainhenkilöille tuomaan rentoa tehokkuutta ja kiireetöntä aikaansaamista arkeen.


Vauhdikas kasvu uuvutti Riitan Sapuskan yrittäjän

– Riitan Sapuskan toiminta on kehittynyt monella tavalla LMI:n sparrauksessa. Päätin lopettaa keittiössä, jotta voin keskittyä täysipäiväisesti yritykseni johtamiseen. Palkkasin taloushallintoon työntekijän, lopetin lounaspaikkamme, jotta voimme kasvattaa ateriapalvelua, ja olemme tehneet kannattavuuslaskelmia. Ensimmäistä kertaa vuosiin minulla on viikossa yksi vapaapäivä – vielä kun oppisin nauttimaan siitä, kertoo yrittäjä Riitta Vesterinen.


Ajankäytön hallinta ja priorisointi on tuottavuuden avain

SP stainless Oy:n toimitusjohtaja Arto Koljosen mukaan ajankäyttö parantui ja tehostui selvästi. –Pystyin valmennuksen avulla määrittämään päämääräni selkeämmin ja keskittymään paremmin oleellisiin asioihin. Omaa aikaani ei kulu vääriin töihin. Opin jättämään työt työpöydälle enkä vienyt niitä enää kotiin. Lomat pysyivät lomina, kun delegoin asiat oikeille ihmisille, jolloin muut oppivat luottamaan enemmän itseensä.


Paljon uudenlaisia näkökulmia esimies- ja johtamistyöhön

– Pidin erityisesti ohjelman kokonaisvaltaisuudesta. Ohjelman myötä olen oppinut entistä selkeämmin tunnistamaan erilaisten työntekijöiden vahvuudet ja niiden hyödyntämisen työssä ja työyhteisön kehittämisessä. Avoimen vuorovaikutuksen, herkkyyden ja tunteiden arvostaminen on lisääntynyt tiimissämme, toteaa PSOASin kiinteistöpäällikkö Leena Neuvonen.


”Olimme kasvaneet ilman isompaa suunnittelua. Nyt oli aika pysähtyä ja oikeasti miettiä, missä haluamme olla muutaman vuoden päästä

Konkreettinen strategia, jossa on selvät painopistealueet ja numerotavoitteet

Vaasalaisen Herea Oy:n strategia kaipasi päivitystä ja täydennystä kun kuvioon astui uusi osakas. Istuttiin alas ja mietittiin mihin suuntaan kasvua lähdetään viemään ja millä teholla.
– Olimme kasvaneet ilman isompaa suunnittelua. Nyt oli aika pysähtyä ja oikeasti miettiä, missä haluamme olla muutaman vuoden päästä, sanoo tj Eliina Puijola.


Kun strateginen näkymä on selkeä, asiat on helpompi myös roolittaa

– Jaoimme sisäisiä vastuita sekä asiakasvastuita aikaisempaa selkeämmin ja viisikon muut jäsenet ottivat valtuutukset innostuneesti vastaan. Huomasimme myös kuinka avoimen ja hyvän työilmapiirin vallitessa, koko henkilöstön sitoutuminen saa aikaan ylivertaista joustavuutta ja venymistä ailahtelevissakin kuormitustilanteissa – siitä tuli aidosti kilpailuetumme, toteaa Konepaja Enne Oy:n toimitusjohtaja Pekka Enne.


TAVOITTEISTA TULOKSIIN PORI ENERGIASSA

Esimies ei opi johtamaan pelkän teorian pohjalta – tarvitaan käytännön malleja

– Valmennus on tarjonnut itsevarmuutta haastavampien tilanteiden ratkaisemiseen, ja on syntynyt konkreettisia tapoja uudenlaiseen, avoimempaan ja positiivisempaan kommunikaatioon. Tilanteiden kärjistyminen on mahdollista välttää hyvällä esimiestyöllä, kun esimies ymmärtää oman roolinsa ja tiedostaa oman toimintansa vaikutukset, kertoo valmennuksessa mukana ollut Porin Energian henkilöstöpäällikkö Sari Pertola-Kupiainen.


Mahdollisuus sparrata luottamuksellisesti osui todella hyvään saumaan

Kokonaisuutta miettiessä LMI-johtamiskehittämisen prosessin isoimpia hyötyjä, nousee mahdollisuus sparrata luottamuksellisesti ja avoimesti kokeneen johtajuuskehittäjän kanssa. Capman Oyj:n toimitusjohtaja Joakim Frimodig suositteleekin valmennuksia johtajille yleisesti. Mutta erityisesti hän itse on kokenut, että uuteen, vaativaan rooliin siirtyessä yhteistyön aloitus tuli todella hyvään saumaan.


Työkaluja itsensä ja työyhteisön motivointiin

– Tahdon nostaa tärkeänä asiana esiin, että LMI:n valmennusorganisaatio ja johtajuuskehittäjä sitoutui minuun ja minun tavoitteisiini pitkäaikaisesti. Tässä tapauksessa kahdeksan kuukauden ohjelma Oman Minän Johtaminen, tuntui sopivan pituiselta. Moni muu koulutus- ja valmennusyritys ei tarjoa mahdollisuutta tällaiseen pitkäaikaiseen sitoutumiseen, sanoo avustava johtaja Timo Lithén, Ålandsbanken Private Banking, Suomi.


Rantalainen: Ledarutvecklingen del av läroavtalsutbildningenRantalainen otti valmennuksen osaksi oppisopimuskoulutusta

Taloushallinnan asiantuntijayritys Rantalainen Oy otti LMI:n valmennuksen osaksi esimiesten oppisopimuskoulutusta. Palautteissa osallistujat kiittivät ohjelman käytännönläheisyyttä. Toimitusjohtaja Emma Joki puolestaan kertoo, että ohjelma on auttanut kehittämään omaa ajattelutapaa monistakin asioista.


Asiakkaamme menestyvät