Itsensä tunteminen on esimiestyön tärkein edellytys

VV-Kuivaus konserni haluaa profiloitua esimerkiksi koko rakennusalalle kunnolla tekemisen meiningistä. Toimitusjohtaja Janne Haapamäki tietää, että tähän tarvitaan jatkuvaa kehittymistä ja hyvää johtamista. Johtajuustaitojensa syventämisen ja strategian käytäntöön viemisen tueksi Janne valitsi LMI-valmennukset.


Yrityksen kasvu tarvitsee myös johtajuuden kehittämistä

Doorwayn myynti- ja markkinointijohtaja Olli Junes kehitti omaa johtajuusmallia samalla, kun hän kehitti etämyyntiä ja teki digimarkkinointi- ja brändiuudistusta. Ollin mielestä LMI:n johtajuuden kehittämisohjelma sopii erityisen hyvin esimiesasemassa oleville johtajille.


LMI Finland:n Referenssit - Herea Oy Tulos triplaantui ja palvelutarjonta vetää

Reilu vuosi on kulunut siitä kun Herea Oy:n johtokaksikon LMI-strategiavalmennus Marica Lassuksen kanssa päättyi. Eliina Puijola ja Maija Anttila kertovat valmennuksen myönteisistä vaikutuksista yrityksen toimintaan ja toteavat, että investointi on maksanut itsensä takaisin.


LMI Finland:n Referenssit - Finndent OyKasvaminen koskee aina – myös 60-vuotiaana

Me haettiin konserniin Genera Management Oy:n uudenlaista toimintakulttuuria, kertoo Finndent Oy:n hallituksen puheenjohtaja Timo Rantanen. Muutos lähtee meistä itsestämme. Oman itseni johtamisen kautta tutkin valmiuttani omaksua uusi rooli hallituksen aktiivisena puheenjohtajana.


LMI Finland:n Referenssit Notra OyTärkeää ymmärtää oman käyttäytymisen vaikutus muihin

Notra Oy:n ensimmäinen tilikausi päättyi tappiollisena ja omistajat halusivat nopeaa muutosta. Kasvua ja tulosta haluttiin heti seuraavalta tilikaudelta. Nyt toinen tilikausi lähestyy loppuaan ja toimitusjohtaja Tomi Ojanen hymyilee tyytyväisenä. Vuosi sitten kovalta tuntuneet tavoitteet ylitetään kaikki selvästi.


LMI Finland:n Referenssit - BearITTaito keskittyä oleelliseen toi tulosta ja mielenrauhan

Tapaamiset, reflektio ja valmentajan ohjaus mahdollistivat pysähtymisen ja rauhoittumisen keskittymään oleelliseen. Tapaamistemme jälkeen oli usein vahva ”Zen-olotila”. Omaan tekemiseen tuli focus ja mielenrauha, kertoo BearIT toimitusjohtaja Teemu Karhu.


LMI Finland:n Referenssit - Infinity

Hyvä coach on johtajan paras ystävä

Halusin oppia ymmärtämään sekä itseäni että porukkaani paremmin. Hyvät työntekijät ansaitsevat osakseen entistä parempaa johtajuutta ja siksi lähdimme rakentamaan uudenlaista johtamiskulttuuria LMI:n Anja Saineen kanssa, kertoo Infinityn toimitusjohtaja Sami Lehtovaara.


Ihminen ei ole koskaan valmis

Sunnitelmallisuus, johdonmukaisuus ja konkretia vievät yrityksen kehitystä eteenpäin, kertoo Kiinteistö Oy Kärrykartanon toimitusjohtaja Tiina Kankaanpää.


Valmennus helpotti arjen johtajuutta

Somic Oy:n toimitusjohtaja Eero Taipale piti ja hyötyi itse LMI-valmennuksesta – niinpä hän otti sen myös kahdelle johtoryhmänsä jäsenelle. Jo valmennuksen puolivälissä molempien johtajuudessa näkyy suoranainen harppaus.Asiat osuivat niin hyvin elämään ja johtamisen haasteisiin

Audec Tilintarkastus Oy:n hpj Anne Hakala kertoo, miten valmennus herätti ajattelemaan ja tekemään muutoksia jokapäiväisiin tehtäväjärjestelyihin. Asioita järkeistämällä saatiin aikaan kustannustehokkuutta ja parempaa tulosta joka suhteessa.Valmennusten tehtävät olivat suoraan sovellettavissa omaan työhön

Naantalin Sataman toimitusjohtaja Pasi Haarala kokee saaneensa hyviä palikoita itsensä ja johtajuutensa kehittämiseen LMI:n valmennuksista. Parasta oli, että valmennuksien kaikki esimerkit otettiin omasta työstä ja hän pystyi soveltamaan niitä heti käytäntöön.


LMI Finland:n Referenssit - Porvoon Uusi ApteekkiVahvistusta asiantuntijaorganisaation kehittämiseen ja johtamiseen

– Uskalsin valmentajan Marja Konkan kanssa viedä läpi muutoksen, missä apteekin erikoistehtävät opeteltiin osaksi kaikkien perusarkityötä, delegoitiin ja opeteltiin uusi työnteon tapa. Muutoksen myötä ei ollut tarvetta palkata toista proviisori-esimiestä, joten yhden esimiehen palkka säästettiin, kertoo Lauri Itkonen Porvoon Uudesta Apteekista.


LMI Finland:n Referenssit - OSG Viestintä Aikaa ja suuntaa kehittämiseen valmennuksien kautta

– Asiakastyössä organisaation omat tarpeet jäävät usein aikapulan jalkoihin. Pia on auttanut meitä ottamaan tiukemman otteen oman aikamme hallinnasta. LMI:n tarkoin mietityt valmennusohjelmat sitouttavat osallistujansa pitkäjänteiseen kehittämiseen ja kehittymiseen, OSG Viestinnän toimitusjohtaja Toni Perez sanoo.


LMI Finland:n Referenssit - Hakola Huonekalu Oy Hakola Huonekalun johtaja löysi kaksi lisäpäivää viikkoon

Tekeminen on muuttunut kiireisestä tulipalojen sammuttamisesta ja spontaanista tempoilusta rauhalliseen ja suunnitelmalliseen tekemiseen. Aikaa jää kaikkein tärkeimmille asioille: tiimin johtamiselle sekä perheelle ja vapaa-aikaan. Tj Jari Hakola suosittelee valmennusta kiireisille toimitusjohtajille ja avainhenkilöille tuomaan rentoa tehokkuutta ja kiireetöntä aikaansaamista arkeen.


Vauhdikas kasvu uuvutti Riitan Sapuskan yrittäjän

– Riitan Sapuskan toiminta on kehittynyt monella tavalla LMI:n sparrauksessa. Päätin lopettaa keittiössä, jotta voin keskittyä täysipäiväisesti yritykseni johtamiseen. Palkkasin taloushallintoon työntekijän, lopetin lounaspaikkamme, jotta voimme kasvattaa ateriapalvelua, ja olemme tehneet kannattavuuslaskelmia. Ensimmäistä kertaa vuosiin minulla on viikossa yksi vapaapäivä, kertoo yrittäjä Riitta Vesterinen.


LMI Finland:n Referenssit - RSP stainless Oy Ajankäytön hallinta ja priorisointi on tuottavuuden avain

SP stainless Oy:n tj Arto Koljosen mukaan ajankäyttö parantui ja tehostui selvästi.
– Pystyin valmennuksen avulla määrittämään päämääräni ja keskittymään oleellisiin asioihin. Omaa aikaani ei kulu vääriin töihin. Opin jättämään työt työpöydälle ja lomat pysyivät lomina, kun delegoin asiat oikeille ihmisille, kertoo Ari.


LMI Finland:n Referenssit - PSOASPaljon uudenlaisia näkökulmia esimies- ja johtamistyöhön

– Pidin erityisesti ohjelman kokonaisvaltaisuudesta. Ohjelman myötä olen oppinut entistä selkeämmin tunnistamaan erilaisten työntekijöiden vahvuudet ja niiden hyödyntämisen työssä ja työyhteisön kehittämisessä. Avoimen vuorovaikutuksen, tunteiden arvostaminen ja herkkyyden on lisääntynyt tiimissämme, toteaa PSOAS:n  kiinteistöpäällikkö Leena Neuvonen.


LMI Finland:n Referenssit - Herea Oy Konkreettinen strategia, jossa on selvät painopistealueet ja numerotavoitteet

Vaasalaisen Herea Oy:n strategia kaipasi päivitystä ja täydennystä kun kuvioon astui uusi osakas. Istuttiin alas ja mietittiin mihin suuntaan kasvua lähdetään viemään ja millä teholla.
– Olimme kasvaneet ilman isompaa suunnittelua. Nyt oli aika pysähtyä ja oikeasti miettiä, missä haluamme olla muutaman vuoden päästä, sanoo tj Eliina Puijola.


LMI Finland:n Referenssit - Konepaja Enne Oy Kun strateginen näkymä on selkeä, asiat on helpompi roolittaa

– Jaoimme sisäisiä vastuita sekä asiakasvastuita aikaisempaa selkeämmin ja viisikon muut jäsenet ottivat valtuutukset innostuneesti vastaan. Huomasimme myös kuinka avoimen ja hyvän työilmapiirin vallitessa, koko henkilöstön sitoutuminen saa aikaan ylivertaista joustavuutta ja venymistä ailahtelevissakin kuormitustilanteissa – siitä tuli aidosti kilpailuetumme, toteaa Konepaja Enne Oy:n toimitusjohtaja Pekka Enne.


LMI Finland:n Referenssit - Porin Energia Esimies ei opi johtamaan pelkän teorian pohjalta – tarvitaan käytännön malleja

– Valmennus on tarjonnut itsevarmuutta haastavampien tilanteiden ratkaisemiseen, ja on syntynyt konkreettisia tapoja avoimempaan ja positiivisempaan kommunikaatioon. Tilanteiden kärjistyminen on mahdollista välttää hyvällä esimiestyöllä, kun esimies ymmärtää oman roolinsa ja tiedostaa oman toimintansa vaikutukset, kertoo valmennuksessa mukana ollut Porin Energian henkilöstöpäällikkö Sari Pertola-Kupiainen.


LMI Finland:n Referenssit - Capman Oyj Mahdollisuus sparrata luottamuksellisesti osui todella hyvään saumaan

Kokonaisuutta miettiessä LMI-johtamiskehittämisen prosessin isoimpia hyötyjä, nousee mahdollisuus sparrata luottamuksellisesti ja avoimesti kokeneen johtajuuskehittäjän kanssa. Capman Oyj:n toimitusjohtaja Joakim Frimodig suositteleekin valmennuksia johtajille yleisesti. Erityisesti hän itse on kokenut, että uuteen, vaativaan rooliin siirtyessä yhteistyön aloitus tuli todella hyvään saumaan.


LMI Finland:n Referenssit - Ålandsbanken Private Banking Työkaluja itsensä ja työyhteisön motivointiin

– Tahdon nostaa tärkeänä asiana esiin, että LMI ja johtajuuskehittäjä sitoutui minuun ja tavoitteisiini pitkäaikaisesti. Tässä tapauksessa kahdeksan kuukauden ohjelma Oman minän johtaminen®, tuntui sopivalta. Moni muu koulutus- ja valmennusyritys ei tarjoa mahdollisuutta tällaiseen pitkäaikaiseen sitoutumiseen, sanoo avustava johtaja Timo Lithén, Ålandsbanken Private Banking, Suomi.


LMI Finland:n Referenssit - Rantalainen Oy Rantalainen otti valmennuksen osaksi oppisopimuskoulutusta

Taloushallinnan asiantuntijayritys Rantalainen Oy otti LMI:n valmennuksen osaksi esimiesten oppisopimuskoulutusta. Palautteissa osallistujat kiittivät ohjelman käytännönläheisyyttä. Toimitusjohtaja Emma Joki puolestaan kertoo, että ohjelma on auttanut kehittämään omaa ajattelutapaa monistakin asioista.


Asiakkaamme menestyvät