SP stainless Oy on Siilinjärvellä ja Savonlinnassa toimiva yritys, joka valmistaa pääasiallisesti putkistoja, putkistoesivalmisteita ja laitteistoja prosessiteollisuuden tarpeisiin lähinnä ruostumattomista ja haponkestävistä materiaaleista. Yrityksen palveluksessa on lähes 50 henkilöä ja liikevaihto yli 7 milj. euroa. Yritys on kasvanut hallitusti ja tuloksekkaasti useamman vuoden ajan. Toimitusjohtaja Arto Koljosen mukaan yrityksen menestystekijöitä ovat olleet koko sen toiminnan ajan korkea laatu ja toimitusvarmuus.

Arto Koljonen henkilökohtainen LMI valmennus 2015

Arto Koljonen ja LMI johtajuuskehittäjä Matti Rytkönen aloittivat yhteistyön vuonna 2015. Tällöin Arto lähti mukaan pitkäkestoiseen ja henkilökohtaiseen LMI:n Oman Minän Johtaminen -valmennusohjelmaan, jossa sparraajana toimi Matti. Prosessi kesti vajaan vuoden ja piti sisällään kahdeksan tapaamista. ”Valmennuksen tavoitteeksi määriteltiin yhdessä Arton kanssa hänen oman johtajuutensa, tuottavuutensa ja ajankäytön tehostaminen. Sen avulla haluttiin varmistaa SP stainless Oy:n kasvun ja tuottavuuden tavoitteiden saavuttaminen”, toteaa Rytkönen.  Arto Koljosen mukaan valmennuksen tulokset näkyivät pian: ”Oma ajankäyttöni parantui ja tehostui selvästi. Pystyin valmennuksen avulla määrittämään päämääräni selkeämmin ja keskittymään paremmin oleellisiin asioihin. Omaa aikaani ei kulu vääriin töihin. Opin myös jättämään työt työpöydälle enkä vienyt niitä enää kotiin. Lomat pysyivät lomina, kun delegoin asiat oikeille ihmisille, jolloin muut oppivat luottamaan enemmän itseensä”.

Valmennuksen aikana suunnattiin katsetta yhä enemmän yrityksen tulevaisuuteen ja aloitettiin strategian eteenpäin vieminen. Lähdettiin kehittämään uutta organisaatiota ja palkattiin mm. henkilöstöpäällikkö ja vahvistettiin myynnin resursseja. Myös hallitustyöskentelyä vietiin yhä ammattimaisempaan suuntaan ja hallitusta vahvistettiin ottamalla mukaan ulkopuolisia jäseniä. Koljonen on tyytyväinen myös liiketoiminnallisten tavoitteiden kehittymiseen: ”Liikevaihdon kasvu ja tuottavuuden parantuminen ovat toteutuneet hyvin. Myynti aluetta on myös viime vuosina laajennettu mm. Ruotsiin”.

Tehtaanjohtajan ja työnjohtajan henkilökohtainen LMI valmennus 2018-2019

Valmennus yhteistyötä jatkettiin vuoden 2018 syksyllä, jolloin Siilinjärven tehtaanjohtaja Aki Koljonen aloitti Oman Minän Johtaminen valmennuksen ja työnjohtaja Marko Koljonen Tavoitteista Tuloksiinvalmennuksen. Henkilökohtaisten valmennusten lisäksi pidettiin Akin, Markon, Arton ja valmentajan kanssa muutama yhteinen valmennus, jossa määriteltiin yhteiset tavoitteet ja seurattiin niiden kehittymistä. Valmennuksen onnistumisen tavoitteiksi ja tuottavuuden mittareiksi asetettiin yhdessä mm. tehtaan toimitusvarmuus, viallisten tuotteiden määrä sekä käyttökatteen kehittyminen. Tärkeä tavoite oli myös esimiestyön parantaminen ja työtyytyväisyyden lisääminen.

Toimitusjohtaja Arto Koljosen mukaan kesällä 2019 päättynyt valmennus saavutti myös keskeiset tavoitteet: ”Vuosi 2019 oli meille todella haastava, kun liikevaihto kasvoi 15 % ja työntekijöiden riittävyys oli suhteessa tilauskantaan ja työmäärään aivan äärirajoilla. Mutta sitä huolimatta selvittiin vuodesta koko porukan voimin hienosti ja työn laatukin säilyi tavoitteiden mukaisena. Erityisen tyytyväinen olen siihen, että kovista paineista huolimatta toimitusvarmuus pysyi koko ajan 97 %:ssa”. Koljosen mukaan myös esimiesten työn kehittymisestä ja läsnäolosta on tullut henkilökunnalta positiivista palautetta. Tiedotusta on myös parannettu ja mm. viikkopalaveri käytäntöjä kehitetty toimivimmiksi.

Valmennuksen yhteenvetona SP stainless Oy:n toimitusjohtaja Arto Koljonen toteaa, että ”kun tekemisen järjestelmällisyys, päämäärätietoisuus ja myös keskinäinen keskustelu lisääntyy, niin kyllä tuloskin koko ajan paranee”.

 

Lue lisää Oman minän johtajuus -ohjelmasta »
Lue lisää aiheesta Matin blogikirjoituksesta; Jos et kykene johtamaan aikaasi, et kykene johtamaan muutakaan