Asiakaskertomus, Ålandsbanken, Timo Lithén
Timo Lithén, apulaisjohtaja, Private Banking Ålandsbanken,

 

Timo Lithén siirtyi Ålandsbankenin Private Banking Suomen apulaisjohtajaksi syksyllä 2017. Ålandsbanken Abp:n pääkonttori sijaitsee  Maarianhaminassa. Tämän lisäksi Manner-Suomessa on viisi Ålandsbankenin toimipistettä. Henkilöstöä koko konsernissa on yli 700.

Uuteen rooliin siirtyminen herätti ajatuksia uuden roolin vaatimuksiin vastaamisesta. Vaikka Lithén on toiminut aikaisemmissa työpaikoissa ja tehtävissä esimiehenä, uusi rooli sisälsi esimerkiksi vastuun johtaa paljon isompaa määrää suoria alaisia – uudessa tehtävässä on noin 20 suoraa alaista.

Lithén ajatteli tarvitsevansa uusia työkaluja pystyäkseen varmasti antamaan täyden panoksensa yhteisölle, sillä muutos työtehtävässä tuntui isolta. Siksi valmennuksen mahdollisuus tällaisessa muutostilanteessa herätti Lithénin mielenkiinnon. Lithén kyseli verkostostaan kokemuksia ja tietoa yksilövalmennuksista. Yllättävän harvalla oli omakohtaista kokemusta tällaisesta pitkäaikaisesta johtamisen kehitysprosessista. LMI Finland nousi esiin, kun eräs Ruotsissa asuva ystävä kertoi siellä olleensa LMI:n valmennuksessa. Tällä perusteella Timo Lithén päätti tutustua yritykseen ja sen tarjoamiin ohjelmiin.

Näin alkoi yhteistyö LMI Finlandin ja johtajuuskehittäjä Susanne Ehrnroothin kanssa. Valmennuksessa keskityttiin tietenkin työn ja uuden roolin tavoitteisiin, mutta myös henkilökohtaista elämää ja tavoitteita käytiin läpi. Timo kertoo että yhteistyön alkaessa hän ”koki valtavaa kasvua ja innostusta, ja tunsi kuinka hän oppi koko ajan lisää.” Varsinkin alussa korostui LMI:n ohjelmien materiaali, johon hän syventyi valmennusistuntojen välissä.

Timo nosti tärkeänä asiana esiin, että valmennusorganisaatio ja johtajuuskehittäjä sitoutuu valmennettavaan ja hänen tavoitteisiinsa pitkäaikaisesti. Tässä tapauksessa kahdeksan kuukauden ohjelma tuntui sopivan pituiselta. Moni koulutus- ja valmennusyritys ei tarjoa mahdollisuutta tällaiseen pitkäaikaiseen sitoutumiseen.

Erityisesti ohjelman loppuvaiheessa Lithén koki, kuinka suuri hyöty on yrityksen ulkopuolisesta henkilöstä, jonka kanssa sparrata asioita. Susannen kanssa päästiin paneutumaan asioihin aivan uusistakin näkökulmista ja joutui pohtimaan eri tavalla kuin yksin toimiessa.

Sparrauksen lisäksi Lithén koki, että ohjelma antoi työkaluja itsensä motivointiin – ja tätä myötä myös työyhteisön motivointiin. Hän uskoo, että jokaisen esimiehen on joskus haastavaa motivoida muita. Ja kovin epätodennäköistä on pystyä siihen, jos ei ole itse motivoitunut.

Oman kokemuksensa mukaan Lithén voisi suositella LMI ohjelmia johtajille yleisestikin. Erityisesti hän itse on kokenut, että valmennus sopi erinomaisesti hänen kaltaiseensa tilanteeseensa – siirtyessä uuteen, vaativaan rooliin. Lithén muistuttaa vielä, että täyden hyödyn valmennuksesta saa, kun kun johtajalla on tahtotila ja halu jatkuvasti kehittyä ja oppia.