Joakim Frimodig, toimitusjohtaja CapMan Oyj
Joakim Frimodig, toimitusjohtaja CapMan Oyj

Joakim Frimodig siirtyi Capmanin toimitusjohtajaksi syksyllä 2017. Capman Oyj toimii Pohjoismaissa ja Venäjällä, henkilöstöä on yhteensä 125 sijoittamisen huippuammattilaista.

Pörssissä noteeratun, Pohjoismaisen pääomasijoittamisen pioneerin toimitusjohtajan rooliin siirtyminen herätti tietenkin myös ajatuksia uuden roolin vaatimuksista ja niihin vastaamisesta. Koska Capmanin työntekijät ovat kaikki oman alansa huippuja, osake, kiinteistö- ja infrasijoittamisen ammattilaisia, vaatii se toisaalta paljon myös johtamiselta ja johtajilta. Muiden johtaminen vaativassa liiketoimintaympäristössä vaatii johtajalta esimerkiksi kykyä motivoida itsensä ja alaisensa kaikissa tilanteissa.

Kokemus yksilövalmennuksesta

Toimitusjohtajaksi siirtymisen yhteydessä Joakim keskusteli LMI Finlandin johtajuuskehittäjän Susanne Ehrnroothin kanssa. Keskustelussa tuli esiin johtamiskehittämisen mahdollisuudet tällaisessa muutostilanteessa. Päätettiin aloittaa yhteistyö.

Johtamisen kehittämisen toimialasta oli muodostunut mielikuva, että monet toimijat ovat kehittymättömiä, palvelun laatu on hyvin pirstaleinen ja palvelutaso vaihteleva. Joakimin mielikuva valmennuksista ja toimialasta ovat päivittyneet ja muuttuneet positiivisemmiksi Susannen kanssa aloitetun yhteistyön jälkeen. Yhteistyö Joakimin ja Susannen välillä jatkuu. Sen lisäksi Capmanissa selvitään laajemminkin valmennuksen ja coachauksen mahdollisuuksia johtoryhmälle.

Valmennusprosessi eteni niin, että alussa sovittiin viisi tai kuusi teemaa, joihin keskitytään ja asetetaan tavoitteita. Näiden itse asetettujen tavoitteiden kautta valmennusistunnoissa on käsitelty kutakin teemaa. Joakim on kokenut että LMI-ohjelmaa on räätälöity juuri Capmanin ja hänen tarpeisiinsa sopivaksi.

Sparrausistunnoissa päästiin juttelemaan teemoista aivan uusistakin näkökulmista ja suunnitelma tavoitteiden toteuttamisesta kirkastui. Joakim koki, että kun läpikäytyjä tilanteita tulee jatkossa eteen, hän on hyvin valmistautunut niihin.

Huomioonotettavaa johtamisen kehittämisen kumppania valittaessa

Vaikka kokemuksensa pohjalta Joakim uskaltaa suositella johdon yksilövalmennuksia, jotkin asiat hän nostaa mietittäväksi valmennusta harkitessa: yrityksen taustan on tietenkin tällaisessa huippujohtamisen valmennuksessa oltava kunnossa, mutta luottamussuhteen johtamisen kehittäjän ja johtajan välillä hän nostaa yhdeksi tärkeimmäksi asioista. Joakim sanoo, että luottamus Susannen kanssa oli alusta alkaen hyvällä tasolla.

Valmentajan ja johtajan välinen suhde on tärkeä, mutta valmentajan osaamistaso ja kokemus on tärkeä selvittää ennen yhteistyötä. Joakim toteaakin ”Henkilön referenssit on keskiössä, kenen kanssa on toiminut ja käynyt läpi johtamista, jokainen voi saada sertifikaatin, mutta se ei kerro mitään tässä hommassa”. Myös johtajan oma tilanne ja kehitystaso vaikuttaa siihen, kuka parhaiten pystyy kussakin tilanteessa coachamaan.

Valmennuksen hyödyt

Kokonaisuutena miettiessä johtamiskehittämisen prosessin isoimpia hyötyjä, nousee korkealle mahdollisuus sparrata luottamuksellisesti ja avoimesti kokeneen johtajuuskehittäjän kanssa. Tärkeää on, että johtajuuskehittäjä ymmärtää toisaalta toimitusjohtajan tilanteen, mutta pystyy avaamaan uusia näkökulmia kysymyksillään ja kommenteillaan. Esimerkiksi pörssiyhtiössä kaikki isoimmat päätökset vaikuttavat useisiin sidosryhmiin. Valmentajan kysymys siitä, onko kaikki sidosryhmät varmasti otettu huomioon, voi avata päätökseen tai päätöksen toteutusvaiheen suunnittelussa aivan uusia näkökulmia.

Joakim suositteleekin valmennuksia johtajille yleisestikin. Mutta erityisesti hän itse on kokenut, että uuteen, vaativaan rooliin siirtyessä yhteistyön aloitus tuli todella hyvään saumaan.