Rinta-Joupin Autoliike Oy:n pitkäaikaisen digitaalisen liiketoiminnan ja markkinoinnin johtajan (CDO) Susa Niemelän ajankäytössä työ oli priorisoituna aina ensin, eikä muille elämän osa-alueille tahtonut jäädä aikaa.  Ahkeran ja aikaansaavan vastuuhenkilön stressitaso oli korkea ja tekeminen oli muuttunut suorittamiseksi, kun palautumiselle ei osannut aikaa antaa.

Autoliikkeen digitaalinen kehitys ja markkinointi oli Susan johdolla vuosien mittaan kehitetty vastaamaan maanlaajuiseksi kasvaneen yrityksen tarpeita, samoin CDO:n omat tiimit olivat kasvaneet useilla vahvoilla IT:n ja markkinoinnin ammattilaisilla.

Hyvästä vieläkin paremmaksi

Lokakuussa 2022 Susa tutustui LMI-ohjelmiin ja -johtajuuskehittäjä Kaija Heittolaan ja totesi, että ohjelmien sisältö lisää juuri sitä ydinosaamista, mitä hän on omaan tilanteeseensa kaivannutkin.  Vastuualueiden lisäksi johtoryhmässä työskentely vaati isompaa organisaation kokoista ajattelua ja myös aikaa siihen. Nyt oli juuri oikea aika panostaa omien johtajuustaitojen ja tiimin potentiaalin kehittämiseen.

Susa läksikin saman tien matkaan omien, ennestäänkin jo hyvien johtajuustaitojensa kehittämiseksi painottuen vielä enemmän leadershipin saloihin.  Aloitusohjelmaksi valikoitui LMI:n tehokkaan itsensä johtamisen ohjelma: Oman minän johtaminen.  

Tavoitteet ja tulokset

Tavoitteeksi asetettiin aluksi oman stressitason lasku ja ns. johtajan “normaaliin” työaikaan pääseminen, vuorovaikutuksen kehittäminen, arjen vastuiden delegointi, ihmissuhteiden sekä elämän kokonaisvaltainen tasapaino.

Susa motivoitui heti alusta alkaen ohjelman metodien käyttöön niin, että asetetut tavoitteet oli saavutettu jo puoliväliarviointiin mennessä.  Susan innostus tuloksista sai asettamaan uudet, yhä korkeammat tavoitteet kohti entistä kokonaisvaltaisempaa oman elämänsä ja vastuualueensa tuloksellista johtamista.

Jatkokehityskin oli taas nopeaa ja loppuarvioinnissa Susa totesikin stressitasonsa vähentyneen merkittävästi sekä ajankäyttönsä tehostuneen huomattavasti fokuksen siirryttyä rutiinitöistä suunnitelmallisempaan johtamiseen ja muiden sparraamiseen.

Koko organisaatio on hyötynyt tehokkuuden lisääntymisestä, kun energiaa ja aikaa on riittänyt myös laajempiin kokonaisuuksiin paneutumiseen.   Asenteiden, arvojen ja motiivien merkittävät vaikutukset arjen aikaansaamiseen ja tasapainoon ovat sisäistyneet ja LMI-ohjelmista on saatu konkreettisia työkaluja näiden haasteellisten osa-alueiden johtamiseen.

Omat vahvuudet on energian lisääntymisen myötä saatu arjessa aktiiviseen käyttöön.   Susa suositteleekin OMJ-ohjelmaa ihan jokaiselle esihenkilötyötä tekevälle.

Kehittymisen jatko

Keväästä 2024 alkaen Susa on jatkanut johtajuustaitojensa kehittämistä LMI:n Valmentava Johtaminen-ohjelmalla.  Kaikki LMI-ohjelmathan jäävät asiakkaalle aktiiviseen arjen käyttöön myös valmennusprosessin jälkeen ja niiden vaikutus kumuloituu koko ajan tulevina vuosina ja niitä voi aina tarvittaessa kerrata.

Kiitos erinomaisesta yhteistyöstä tähän saakka Susa!

Rinta-Joupin Autoliike Oy

Rinta-Joupin Autoliike Oy on suomalainen perheyritys, joka on tehnyt luotettavaa ja asiakaslähtöistä autokauppaa jo yli 70-vuotta.  Ympäri Suomea sijaitsevissa 28 toimipisteessä yritys työllistää yli 600 alansa ammattilaista.  Sen liikevaihto 2023 oli yli 500 meur ja tulos 7 meur.