LMI Finland on valinnut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS Akuutti tulosyksikön vuoden asiakkaaksi 2022. Valintaan vaikuttivat yhteistyön laajuus ja jatkuvuus, ja ennen kaikkea asiakkaan saamat erinomaiset tulokset johtamisen kehityksessä niin organisaatio- kuin henkilötasolla.

LMI:n johtajuusvalmennukset perustuvat tietoiseen ja tavoitteelliseen kykyjen, vahvuuksien ja sisäisen johtajuuden kehittämiseen ja hyödyntämiseen.

HUS Akuutti är LMI Finlands Årets kund - The Client of the Year 2022HUS Akuutti on yksi kahdestatoista tulosyksiköstä Suomen suurimmassa sairaanhoitopiirissä, jonka palveluksessa on noin 25 000 henkilöä. Sairaanhoitoalaa on osaksi kritisoitu mm. siitä, että nuoret lääkärit ja sairaanhoitajat eivät viihdy työpaikoillaan (Lääkäriliiton tutkimus 2018). Alan osaavista työntekijöistä on valtava pula, joten hyvä johtajuus ja vahva työnantajamielikuva on tärkeää koko alalle.

Sote-uudistuksen myötä HUS Akuutti huomasi tarpeen kehittää johtajuuttaan. Toimialajohtaja, professori Maaret Castrén oli Ruotsin työvuosinaan tutustunut LMI:hin ja päätti antaa avainhenkilöilleen mahdollisuuden saada henkilökohtaista valmennusta. Prosessin tukena on käytetty LMI:n ohjelmat: Oman minän johtaminen™, Valmentava johtaminen™ ja Tavoitteista tuloksiin™.

LMI-valmennuksen läpikäyneiden henkilöiden mielestä on erittäin tervetullutta hektisessä sairaalamaailmassa saada mahdollisuus pysähtyä ja miettiä omaa johtajuutta henkilökohtaisen valmentajan kanssa. He ovatkin kokeneet paljon aha-elämyksiä johtamisesta, omasta minästä ja siitä, miten asioita voidaan viedä parempaan suuntaan.

–Oman itsensä tunteminen niin hyvässä kuin pahassa luo peruskiven johtamiselle, koska olet itse se johtamisen työkalu, sanoo Maaret Castrén.

–Muutos vaatii aikaa kun tahtoo pysyviä muutoksia. Kannattaa aloittaa jo tänään, toteaa LMI:n johtajuuskehittäjä Susanne Ehrnrooth, joka toimii HUS Akuutin valmentajana.

HUS Akuutti

HUS Akuutti -tulosyksikössä on kolme eri linjaa: Päivystys, johon kuuluu Päivystysapu 116117; Ensihoito, johon kuuluvat Myrkytystietokeskus ja Teratologinen tietopalvelu sekä Sairaankuljetus. HUS Akuutti tarjoaa monipuoliset työskentelymahdollisuudet Meilahden, Jorvin, Malmin ja Peijaksen yhteispäivystyksissä sekä päivystys- ja valvontaosastoilla.

 

Aiemmat vuoden asiakkaat:

2021 Team Trade Oy
2019 Forenom Oy
2018 VAK Huoltopalvelut Oy
2017 Ponsse Oyj
2016 Kuopion Kaupunki
2015 Seinäjoen Energia Oy
2014 Snellmanin Lihanjalostus Oy
2013 DRA Consulting Oy
2012 Produal Oy
2011 Schneider Buildings
2010 NHK-keskus Oy
2008 Pikotec Oy
2007 RMJ Saksman Oy
2006 dSign