Tämä ei ole perinteinen referenssi-tarina

Valmennuksen aikana olen tullut siihen tulokseen, että haluan lisätä menestyvän yrityksen tunnuspiirteisiin vielä yhden tekijän; hyvinvoivan johtajan. Johtajan hyvinvointi ja ilme näkyy suoraan organisaation kaikissa osissa. Haluatko lisätä muiden hyvinvointia? Aloita itsestäsi.

Valmennuksen avulla olen päässyt tutustumaan omiin todellisiin päämääriin, tavoitteisiin, arvoihin ja muodostamaan näiden kautta oman elämän strategiaa; miksi olen, mitkä asiat ovat minulle tärkeitä, mitä haluan saavuttaa, ja miten nämä näkyvät jatkossa joka päivä minun elämässäni.

Tämä on minun oma reflektio

Minulta on usein kysytty, että millaiset yrityksen menestyvät tai mitkä ovat menestyvän yrityksen tunnuspiirteet. Mielestäni yritykset, jotka investoivat digitalisaatioon asiakaskokemus ja työntekijäkokemus edellä tulevat menestymään ja voimaan hyvin.

Yritykset, jotka ymmärtävät työntekijä- ja asiakaskokemuksen suoran yhteyden kasvuun ja tuottavuuteen menestyvät ja voivat hyvin. Vielä kun tunnuspiirteisiin lisätään ymmärrys tiedon ja tietoturvan merkityksestä ja näiden johtamisesta, niin olemme varmasti menestyvän yrityksen tunnuspiirteissä. Kaiken kruunaa se, että yrityksen omistajat ja johto ovat sitoutuneet näihin.

Lähdin mukaan LMI:n Oman minän johtaminen -valmennukseen keväällä 2023, kun koin, että tarvitsen johdonmukaisuutta ja tukea itseni johtamiseen. Olen toiminut yrittäjänä lähes 15 vuotta. Olen päässyt rakentamaan nykyisen yritykseni Tahto Group Oy:n menestys- ja kasvutarinaa yli 10 vuoden ajan ja auttamaan lähes 200 suomalaisen PK-yrityksen ja järjestön johtoa tekemään kestävää ja liiketoimintalähtöistä IT:tä.

Valmennuksesta on ollut minulle todella merkittävät apu ja valmentaja Leeni Heikkinen on ollut iso tuki siihen, että olen alkanut panostaa myös omien voimavarojen kehittämiseen ja itseni järjestelmällisen johtamiseen.

Hyvinvoiva johtaja yrityksen menestyksen tekijänä

Valmennuksen aikana olen tullut siihen tulokseen, että haluan lisätä menestyvän yrityksen tunnuspiirteisiin vielä yhden tekijän; hyvinvoivan johtajan.

Tahtoa rakentaessa olen aina pyrkinyt huomioimaan ihmisten henkiset voimavarat ja kohtaamaan työntekijät ihmisinä ja tasavertaisia yksilöinä, kukin omana itsenään. Olen mielestäni ymmärtänyt alusta saakka, että henkilöstön hyvinvoinnilla on merkittävä vaikutus asiakaskokemukseen ja asiakaskokemus vaikuttaa suoraan yrityksen taloudelliseen hyvinvointiin ja jatkuvuuteen.

Olen pystynyt rakentamaan Tahtoa päämäärätietoisesti ja meillä on erittäin vahva strategia. Olen osannut palastella tavoitteet tekemisen kokoisiksi palasiksi, tavoitteiksi, johon pääsemme toimenpide kerrallaan. Olemme käyttäneet erilaisia OKR:ia, AOR:ia ja muita hyödyllisiä menetelmiä ja struktuureita johtamisessa. Olemme pystyneet muuttumaan ketterästi sen mukaan mitä olemme oppineet asiakkaista, ihmisistä ja johtamisesta.

Oman elämän OKR:t ja AOR:t

LMI-valmennuksessa minua kiehtoo valmiit struktuurit, valmennusmateriaalit ja erilaiset harjoitukset, jolla pääsen tutkimaan ja kuvaamaan konkreettisesti itseäsi ihmisenä ja sitä kautta johtajana. Olen huomannut valmennuksen aikana, että minultahan on puuttunut oman elämän strategian fundamentit; olen hapuillut missioni kanssa, arvot eivät ole olleet selkeitä, oman elämän tavoitteet ovat kuin… no ei mitään. Valmennuksen avulla olen päässyt tutustumaan omiin todellisiin päämääriin, tavoitteisiin, arvoihin ja muodostamaan näiden kautta oman elämän strategiaa; miksi olen, mitkä asiat ovat minulle tärkeitä, mitä haluan saavuttaa, ja miten nämä näkyvät jatkossa joka päivä minun elämässäni.

Kuka varmistaa johtajan hyvinvoinnin

Yleensä yrityksen johdolla on aina työpöydällä ja strategiassa ”ihmiset”, toivottavasti. Kasvuyrityksessä halutaan laittaa HR-struktuureita kuntoon, kulttuuria halutaan johtaa tavoitteellisesti, jatkuvaa muutosta halutaan johtaa tyylikkääsi ihmiset huomioiden, henkilöstön hyvinvointiin halutaan panostaa. En tiedä onko organisaatioita, jossa olisi toimitusjohtajan hyvinvointiohjelmaa, ja joku miettisi, kuinka ylimmälle johdolle muutoksesta kommunikoitaisiin mahdollisimman tyylikkäästi. Yleensä johtamisessa ylin johto saa asiat työpöydälle vähän niin kuin ”halki, poikki, pinoon” tyylillä ja sitten pitää alkaa huomioimaan ne oikeat ”ihmiset”.

Johtaja, olethan kuitenkin vain ihminen

Johtajan vastuulle jää monesti huolehtia itse omasta hyvinvoinnista, ihmisenä kehittymisestä ja löytää niihin liittyviä menetelmiä ja palveluita. Kuulin eräässä aamiaistilaisuudessa hyvän teeman, jossa keskusteltiin johtajuudesta ja ihmisenä olemisesta. Koostin teeman tähän muotoon:

”Johtajuudessa sinun tulee tunnistaa ja kohdata muita ihmisinä ja yksilöinä, joten hyvänä johtajana sinä voit tuoda itseäsi myös esille ihmisenä muille. Anna siis muillekin mahdollisuus tunnistaa ja kohdata sinut ihmisenä.”

Tähän haluan vielä lisätä, että ”tunnista ja kohtaa ensiksi itsesi ihmisenä”. Tämä on myös investointi yritykseen. Johtajan hyvinvointi ja ilme näkyy suoraan organisaation kaikissa osissa. Haluatko lisätä muiden hyvinvointia? Aloita itsestäsi.

Minulle oman elämän haltuunotto ja oman minä johtamisen löytyminen ei ole ollut helppoa ja olin etsinyt erilaisia sparrauspalveluita, mentoreita ja lukenut useita kirjoja johtamisesta ja mielen kehittämisestä muutamia vuosia. Itse olen saanut parhaat työkalut ja tuen oman itseni johtamisen kehittämiseen LMI:n valmennuksen avulla. Suosittelen vahvasti! Saa soittaa ja kysyä lisätietoja!

Lasse Miettinen
Tahto Group Oy
Puh. 040 516 4717
lasse.miettinen@tahtogroup.fi
LinkedIn