Johtaminen on tekemistä – ei sanomista, totesi Kokkikartanon johtoryhmän jäsen ja muut nyökkäsivät. Tähän lyhyeen lauseeseen tiivistyy paljon viisautta. Johtajat ja avainhenkilöt ovat useimmiten osallistuneet moniin koulutuksiin ja kursseihin. Tieto on olemassa, mutta miten se näkyy käytännössä jokapäiväisessä elämässä? Tätä on pohdittu myös Kokkikartanolla. Tämä on erityisen tärkeää haastavina aikoina ja tilanteissa, jolloin hyvää johtajuutta tarvitaan tavallista enemmän.

Snellman konsernissa on pitkään satsattu henkilökuntaan ja johtamiseen. Nyt oli Kokkikartanon ammattitaitoisten johtajien vuoro asettaa tavoitteet johtoryhmätyönsä, itsensä johtamisen ja johtajuutensa kehittämiseen.

Koko johtoryhmä – Tea Tilander, Peter Kinnunen, Manne Vainionpää, Tapio Mäki, Sanna Heikfolk, Olli Oravainen, Riikka Malm ja tj Tommy Snellman – ottivat LMI:n Oman minän johtaminen™ tai Valmentava johtaminen™ -ohjelman kehityksen raameiksi ja kävivät johtajuuskehittäjä Susanne Liimataisen kanssa valmennuksellisen keskustelun sekä yksilöllisesti että ryhmässä.

Johtoryhmässä ja myös organisaatiossa on tapahtunut selkeä ryhtiliike

Toimitusjohtaja Tommy Snellman totesi jo puolivälin arviointikeskustelussa, että johtoryhmässä ja myös organisaatiossa on tapahtunut selkeä ryhtiliike. Tämä kehitys on jatkunut ja vahvistunut.

—Olen käyttänyt valmentavaa johtajuutta johtamiseeni. Tarkoituksena on ollut saada kollegat johtamaan tiimejään selkeällä tavalla virheiden minimoimiseksi ja tuottavuuden kasvattamiseksi. Esimerkiksi tuotannossa toimitusvarmuus, hävikin hallinta ja tehokkuus on kehittynyt kaikilla mittareilla mitattuna hyvin. Olen oppinut lisää valmentamisesta ja kuuntelemisen tärkeydestä. On aivan äärettömän tärkeää kuunnella ihan oikeasti, kertoo Tommy.

LMI-prosessi on tuonut jämäkkyyttä johtoryhmään, ennakkovalmistelut ja aikataulut ovat parantuneet, olemme tiimiytyneet ja kaikki tehdään enemmän strukturoidusti. Toimimme yhdessä, teemme enemmän päätöksiä ryhmässä ja jämäkkyyttä löytyy. Näin kertovat johtoryhmän jäsenet yhteen ääneen.

Johtaminen on tekemistä – se näkyy selvästi toiminnassa

Kun kysyimme, mikä on merkittävin käyttäytymisessäsi tapahtunut muutos, saimme seuraavat vastaukset:

  • Keskityn selkeämmin siihen, mitä teen tällä hetkellä, ja yritän välttää ad hoc -asioita. Johtoryhmäkokousten struktuurin lisääminen.
  • Oman vapaa-ajan rauhoittaminen, en ole enää 24/7 työssä, luotan nykyään, että alaiseni hoitavat työnsä hyvin, 96 % tavoitteista jo toteutettu, selkeytti mitä haluan tehdä tulevaisuudessa, olen valoisampaa ja positiivisempi.
  • Ajankäyttö on mennyt hurjasti eteenpäin, tiimityöskentely, motivoi tiimiä, tiimille hyvät mittarit ja strukturoitu seuranta, tiiminjäsenten osallistaminen ja kasvu/kehitys
  • Kuuntelen enemmän ja olen nöyrempi, jyrkkyyden vähentäminen, vahvisti ja päivitettiin leadershipin oppeja
  • Ajankäytön tehostaminen, johtamiseen pohdintaa ja muutoksia
  • Pitää keskittyä päämäärän saavuttamiseen eikä asioihin, jotka voivat estää sen saavuttamisen.
  • Kärsimättömyyden väheneminen, sanomaan ei, rohkeus jäädä pois, aikatauluttaminen
  • Pysähtyminen miettimään omaa tekemistä ja elämistä yleensä ja sitä kautta vaikutukset elämään. Usein on niin kiire, ettei välttämättä mieti syvällisemmin omaa tekemistä. Lisäksi vielä strukturoidumpi tekeminen ja pitemmän aikavälin tavoitteiden asettaminen ja pilkkominen (sekä henkilökohtaiset että työelämän tavoitteet), parempi fokus ja itsevarmuutta lisää.

Palaute johtajuuskehittäjän työstä oli positiivinen. Osallistujat arvostivat Susannen ammattitaitoisuutta, yritysmaailman tuntemusta, kuuntelemista ja hyvää valmentavaa otetta.
—Pitää tuntea yritysmaailma, että osaa kysellä oikeita asioita, totesi business controller Olli Oravainen.

Snellmanin Kokkikartano Oy

Snellman-konserni on perheyritys, jonka juuret ovat Pietarsaaressa. Kotimaisuus, puhtaat raaka-aineet ja laadukkaat tuotteet ovat olleet heidän toimintansa ytimessä jo yli 70 vuoden ajan. Snellman-konsernin toimialat ovat Lihanjalostus ja Valmisruoka. Valmisruuan Snellmanin Kokkikartanoon kuuluvat tuotemerkit Kokkikartano ja Mr. Panini sekä Food Service -yksiköt Snellman Pro, Endivo ja uusi tulokas Makunuotta.

Snellmanin toiminta on hyvin ihmisläheistä ja avointa. Arvot ohjaavat heitä kantamaan vastuun ihmisten, eläinten ja ympäristön hyvinvoinnista. Me LMI:läiset olemme saaneet kunnian tehdä työtä Snellmanin johtajien kanssa vuodesta 2011 ja tiedämme, että he aidosti elävät arvojensa ja strategiansa mukaisesti.

Kiitämme nöyrästi siitä, että olemme saaneet olla pieni pala Snellmanin menestystarinaa.