Lämpöpuisto Oy on valtakunnallinen Shell-polttonesteiden jälleenmyyjä ja toimii aina Ahvenanmaalta käsivarren lappiin saakka. Yritys toimittaa asiakkaiden säiliöihin lämmitysöljyä n. 200 miljoonaa litraa vuodessa ja markkinaosuus on 10 %. Valtaosa eli n. 80 % liikevaihdosta tulee B to B-sektorilta. Lämpöpuiston konttorit sijaitsevat Turussa, Espoossa ja Oulussa.

Toimitusjohtaja Asko Pasonen osallistui johtajuuskehittäjä Anja Saineen kanssa LMI:n Oman minän johtaminen® -valmennukseen. Hän koki, että coaching tarjoaa hyvän paikan pysähtyä, reflektoida ja oppia. Pasonen menetti 9-vuotiaana onnettomuudessa toisen kätensä ja päätti jo silloin, ettei kädettömyys saa olla hänelle este – eikä se sitä ole milloinkaan ollut. Päinvastoin se on luonut vankan pohjan ratkaisukeskeisyyden ja tavoitteellisuuden kehittymiselle. Hän on hieno esimerkki siitä miten positiivisella ajattelulla ja mahdollisuuksien näkemisen taidolla pääsee työelämässä pitkälle.

Hyvään johtajuuteen kuuluvat Pasosen mielestä erityisesti kuuntelemisen- ja läsnäolon taito sekä helppo lähestyttävyys. Henkilökohtaisten tavoitteiden ja niiden mitattavuuden on oltava kunnossa jo motivaationkin takia, hän jatkaa. Oman minän johtaminen® -ohjelmassa työstettiin useita johtajuuteen sekä omaan elämään liittyviä tavoitteita.

Lämpöpuistolta on tähän mennessä osallistunut LMI:n valmennuksiin 4 henkilöä. Osallistujat ovat olleet erittäin tyytyväisiä ja he ovat kokeneet olevansa etuoikeutettuja, kun heihin on panostettu ja on tarjottu henkilökohtaista valmennusta. Kehitystä on saatu aikaan mm. ajankäytön hallinnassa, myynnissä, henkilökohtaisessa tuottavuudessa sekä vuorovaikutustaidoissa.