K-Supermarket Leppävirran kauppias Rauno Pasanen on aina ollut kiinnostunut ja innostunut itsensä kehittämisestä. Hän löysi itselleen henkilökohtaisen Oman minän johtaminen™ -valmennuksen Keskon K-Academysta, jonka kanssa LMI Finland tekee yhteistyötä.  LMI-prosessi toi kokonaisvaltaisia muutoksia elämään.

Valmennusprosessin tavoitteiksi Rauno asetti mm. oman elämän tasapainottamisen, paremman johtajuuden sekä selkeän kommunikoinnin. Valmennuksen alkuvaiheessa tehdyn itsearvioinnin tuloksena Rauno löysi muitakin asioita, joita hän halusi hallita paremmin: ajankäyttö, järjestelmällisyys, valtuuttaminen, delegoiminen ja henkilöstön innostaminen.

Koko prosessi toteutettiin etänä Teamsin välityksellä. Se toimi mainiosti ja oli tehokasta, koska matkoilta säästyttiin.

Coaching-prosessin pääteemoista päämääriä ja mittareita

Oman minän johtaminen -ohjelman alussa käydään valmennettavan tärkeimmät teemat ja haasteet läpi, joiden pohjalta laaditaan yhdessä konkreettisia ja mitattavia päämääriä. Osallistuja luo itselleen yksityiskohtaisen toimintasuunnitelman ja toteuttaa suunnitelma askel askeleelta. Tämän työkalun avulla valmennus pysyy linjassa koko prosessin aikana. Kehitystä seurataan ja ohjelman vaikuttavuus mitataan prosessin edetessä ja lopussa.

Oman Minän johtaminen™ -ohjelman tulokset

Näin Rauno Pasanen kertoo Oman minän johtaminen™ -ohjelman vaikuttavuudesta omin sanoin:

–Merkittävin muutos käyttäytymisessäni on, että olen alkanut tehdä elämässäni kokonaisvaltaisia muutoksia. Perhe, työ, harrastukset, ravinto ja riittävä lepo ovat avainasemassa ihmisen kokonaisvaltaisen elämän tasapainossa.

–Minuun ohjelma on myös vaikuttanut niin, että keskityn ajankäyttööni ja suunnittelemaan paremmin ennakkoon. Organisaatioon se on vaikuttanut sillä tavalla, että pyrin eroon vuokratyövoimasta ja lisäämään omaa henkilökuntaa. Vuokratyövoima on meille kauppiaille suuri kustannus, ja jonkin verran kalliimpaa kuin oma henkilöstö. Kun on enemmän vakituista henkilökuntaa, pystyn priorisoimaan oman ja puolisoni työtehtävät niin, että saamme hieman enemmän vapaa-aikaa.

–Ajattelen niin, että jos minä pystyn henkilökohtaisten muutosten avulla kehittymään johtamisessa ja sitä kautta auttaa omaa henkilöstöäni löytämään muutoksen siemenen jokaisen oman minän johtamiseen, niin uskon sen vaikuttavan yksilön motivaation kehittymiseen.

–Minulle kaikkein arvokkainta oli tapaamiset johtajuuskehittäjän, Susanne Ehrnroothin, kanssa. Hänen ystävällinen, ammattitaitoinen ja kannustava lähestymistapansa lämmitti todella paljon.