LMI:n johtajuuden kehittämisohjelma tukemaan Doorway Finland Oy:n jatkuvaa kasvua ja kehittymistä

Doorway Finland Oy on kotimaisten nosto-ovien edelläkävijä. Autotallien ja teollisuuden nosto-ovet on suunniteltu kestämään Suomen vaihtelevia sääoloja. Koko tuotantoketju nosto-ovien valmistuksesta niiden asennukseen ja huoltoon on Doorwayn omien työntekijöiden käsissä. Yritys on perustettu vuonna 2012 ja tähän mennessä on tehty yli 30 000 nosto-oviasennusta ja yli 5 000 nosto-oviremonttia.

LMI:n johtajuuden kehittämisohjelma tukemaan Doorway Finland Oy:n jatkuvaa kasvua ja kehittymistä
Olli Junes, Doorway Finland Oy

Doorwayn myynti- ja markkinointijohtaja Olli Junes lähti mukaan LMI:n räätälöityyn ja henkilökohtaiseen johtajuuden kehittämisohjelmaan (Oman minän johtaminen® -ohjelma) syyskuussa 2020. Ohjelma saatiin päätökseen huhtikuussa 2021. Johtajuuden kehittämisohjelman vetäjänä toimi Hannu Paasovaara LMI:stä.

Myynti- ja markkinointijohtaja Olli Juneksen tehtävänä on ollut kehittää Doorwayn myynnin johtamista, etämyyntiä sekä verkkosivu-, digimarkkinointi- ja brändiuudistusta.

Olli Juneksen mielestä LMI:n johtajuuden kehittämisohjelma sopii erityisen hyvin esimiesasemassa oleville johtajille. Junes kokee saaneensa apua oman johtajuusmallin sekä -vahvuuksien löytämisessä. Lisäksi ohjelman aikana asetetut tavoitteet ja kehittämispäämäärät saavutettiin.