Menestyvä liiketoiminta perustuu sen ihmisiin - OSTP Finland Oy
Thomas Pettersson, Marcus Kjellman, Anders Brännbacka, Dan Ahllund, Patrik Lillqvist, Leena Kinaret, Johan Nybacka – OSTP Finland Oy

Ruostumattomasta teräksestä putkia ja putken osia valmistava OSTP Finland Oy oli kasvanut merkittävästi, rekrytoinut vahvasti ja uusinut strategiansa ja organisaationsa. Seuraava askel oli nostaa yrityksen johtamista uudelle tasolle ja varmistaa yrityksen tuloksentekokykyä ja hyvinvointia jatkossakin. Perinteisen kurssitarjottimen keräämisen sijasta haettiin kokonaisvaltaista johtajuuskehittämistä, tavoitteena johtajien ja esimiesten koko potentiaalin ja osaamisen hyödyntämistä.

Kokonaisuus suunniteltiin yhteistyönä

Toimitusjohtaja Thomas Pettersson ja henkilöstöpäällikko Leena Kinaret, jotka molemmat osallistuivat valmennukseen, suunnittelivat kokonaisuutta yhdessä LMI:n johtajuuskehittäjän Marica Lassuksen kanssa. Lähdettiin liikkeelle kahdella kohderyhmällä: operatiivinen johtoryhmä sekä esimiesryhmä.

—Osallistujien oman henkiökohtaisen kehityksen ja aktiivisuuden lisäksi halusimme korostaa yhteisen reflektoinnin ja vuorovaikutuksen merkitystä oppimisprosessissa. Yhteistä ajattelumallia kehittämällä yritys ja sen toiminta voivat edistyä, toteaa Thomas.

Luottamuksen lisääminen on perustana tulevaisuuden kehittymiselle

Operatiivisen johtoryhmän kokoonpano oli hiljattain muuttunut ja Oman minän johtaminen® -ohjelma valittiin työkaluksi tehostamaan itsensä johtamista, oman tiimin johtamista sekä johtoryhmätyöskentelyä. Yksilöllisten valmennusten lisäksi pidettiin yhteisiä työpajoja esiin tulleiden teemojen ympärillä.

—Tiimin jäsenet ovat äärimmäisen osaavia, kokeneita ja fiksuja ihmisiä ja samalla olemme kaikki hyvin erilaisia. Parasta on ollut nähdä kuinka kaikki ovat kehittyneet prosessin aikana. Syvemmän itsetuntemuksen ja hyvin avointen keskustelujen kautta osaamme nyt arvostaa ja hyödyntää toistemme erilaisuutta paremmalla tavalla. Muutoksen näkyminen vuorovaikutuksessa ja kommunikaatiossa on ilahduttanut, sanoo Thomas.

Leenan mielestä sivistyksen, ymmärryksen ja keskinäisen luottamuksen lisääntyminen koko operatiivisen johtoryhmän keskuudessa on ollut arvokkain valmennuksen anti.

—Uskon, että olemme kaikki kokonaisvaltaisempia johtajia nyt. Olemme jakaneet keskenämme vaikeitakin asioita ja yhteinen valmennustaival on sitouttanut meitä samojen teemojen pariin. On helppo palata ja ottaa asioita esille, kun kaikki ovat käyneet omalla tahollansa samaa prosessia, Leena tiivistää.

Esimiesten vertaistuki ja välineitä arjen johtamiskysymyksiin

Vuorotyönjohtajien tehtävänkuva oli muuttunut ja se vaati uudenlaista ajattelua ja toimintaa. Viisi vuorotyönjohtajaa osallistui Tavoitteista tuloksiin® -valmennukseen, joka toteutettiin ryhmävalmennuksen ja yksilövalmennuksen yhdistelmänä. Ohjelma kytkettiin sujuvasti jo olemassa olevaan muutostyöhön tukemaan tuottavuuden nostamista tuotannossa.

Tärkeimpiä valmennuksen vaikutuksia arjessa vuorotyönjohtajat luettelevat suunnitelmallisuuden ja järjestelmällisyyden lisääminen, ajankäytön parannukset, kyky asettaa monitahoisia tehtäviä tärkeysjärjestykseen sekä delegointikyvyn parannus. Johtamisasioiden säännöllinen pohdinta tiiminä koettiin hyväksi, ja ratkottiinkin ajankohtaisia konkreettisia kysymyksiä yhdistämällä jokaisen käytännön kokemusta uuteen opittuun.

Ja matka jatkuu…

OSTP:n kehitystyö on tietoista ja pitkäjänteistä ja yhteistyö LMI:n kanssa jatkuu edelleen. Yllä olevien ohjelmien lisäksi on tehty räätälöityjä työpajoja, 360-analyysia ja henkilökohtaista lisävalmennusta tarpeen mukaan. Koronatilanteesta johtuen suurimman osan ohjelmista on jouduttu viemään läpi etänä, mutta se on sujunut oikein hyvin.

—Yhteistyö on luontevaa ja mutkatonta. Marica on erinomainen valmentaja ja iso merkitys on sillä, että hän pystyy kommunikoimaan jokaisen kanssa heidän omalla äidinkielellä. Muuten tämä ei olisi onnistunut samalla tavalla, sanoo Leena.

—Olen osallistunut erilaisiin johtamiskoulutuksiin vuosien varrella, mutta tämä on tähän asti paras kokemus, tiivistää Thomas.

Lue lisää Oman minän johtaminen® -ohjelmasta, Tavoitteista tuloksiin® -ohjelmasta ja muista ohjelmista