Omistajanvaihdos on paitsi suunnitelmia, sopimuksia, teknisiä toteutuksia, veroja ja byrokratiaa, niin ennen kaikkea myös vaativa henkinen prosessi. Kun on kyse oman elämän tärkeistä vaiheista, mukana on aina myös paljon pohdintaa päätösten vaikutuksesta itselle tärkeisiin asioihin sekä sopeutumista muuttuneeseen rooliin yrityksessä.

Tilitoimisto Salo Oy

Tilitoimisto Salo Oy on Taloushallintoliiton auktorisoima nykyaikainen, itsenäinen ja kehittyvä tilitoimisto Alajärvellä, Etelä-Pohjanmaalla. Toimiston perustaja ja nykyinen toimitusjohtaja Sisko Salo haluaa siirtää pitkän ja ansiokkaan uransa jälkeen vastuun yrityksestä seuraavalle sukupolvelle. Tytär Mervi Hyvösen tavoitteena onkin jatkossa luotsata yrityksen operatiivista toimintaa sen uutena omistajana.

Mervi Hyvönen (KTM, KLT) on yli 15 vuoden tilitoimistoalan kokemuksen omaava taloushallinnon ammattilainen. Asiantuntijatehtävät perheyrityksessä ovat kartuttaneet osaamisen lisäksi mittavan käytännön kokemuksen. Aktiivinen toiminta Taloushallintoliiton hallituksessa ja kirjanpidon asiantuntijaryhmässä on tuonut kattavan näkemyksen koko taloushallintoalasta ja sen tulevaisuuden trendeistä. Sukupolven- ja omistajanvaihdosten käytäntö ja vaativatkin toimenpiteet ovat jo oman ammattitaidon myötä Merville tuttuja.

Mervi valitsi omassa elämässään tärkeän vaiheen läpiviemisen tueksi LMI:n Oman minän johtaminen™ -valmennuksen ja johtajuuskehittäjä Kaija Heittolan.

Mervi Hyvönen on tyytyväinen Oman minän johtaminen™ -valmennuksen antiin

—Halusimme valmistautua tulevaan sukupolvenvaihdokseen ja päädyimme Oman minän johtaminen™ -valmennukseen. Työni kautta tunnistan hyvin ne haasteet, joihin sukupolven vaihdoksen jälkeen voidaan törmätä, jos siihen ei ole kunnolla valmistauduttu. Prosessi vaatii niin henkisesti kuin käytännön toimienkin kautta valmistautumista.

—Halusin saada varmuutta ja luottavaisuutta omiin kykyihini johtajana, tasapainoa työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen sekä käytännön konkreettisia työkaluja näiden tavoitteiden saavuttamiseen.

—Valmennusprosessi on ollut sopivan mittainen, jotta siinä käsitellyillä asioilla on ollut aikaa upota omaan ajatusmaailmaan ja käytäntöön. Monet asiat ovat jo käytössä ja monia tullaan varmasti vielä ottamaan käyttöön, tästä valmennuksesta on hyötyä loppuelämän ajaksi niin yritys- kuin yksityiselämässäkin

—Johtajuuskehittäjäni Kaija Heittola on sparrannut elämän eri osa-alueilla minua. Valmennus on vahventanut käsitystäni siitä, kuinka tärkeää on suunnittelu, ajankäyttö, päättäväisyys ja intohimo – koskivatpa ne sitten mitä elämän aluetta tahansa.

—Tunnen, että tämän valmennuksen jälkeen minulla on työkaluja ja itseluottamusta lähteä eteenpäin positiivisin mielin.

Samuel Johnsonin sanoin; Suuria tekoja ei tehdä voimalla vaan päättäväisyydellä.

Kiitos erinomaisesta yhteistyöstä Mervi ja paljon onnea ja menestystä tulevaan, toivoo Kaija Heittola.

 

Lue lisää aiheesta Kaijan blogikirjoituksesta