Henkilöasiakkaista vastaava myyntijohtaja Ulla Oinonen ja yritysasiakkaista vastaava myyntijohtaja Jussi Kauppinen aloittivat vuonna 2021 LMI johtajuuskehittäjä Matti Rytkösen vetämän henkilökohtaisen Oman Minän Johtaminen -valmennusohjelman.  Molemmilla on pitkä pankkikokemus, mutta kyseisessä tehtävässä he ovat varsin uusia. Tavoitteena oli oman henkilökohtaisen johtajuuden ja tiimin johtamisen kehittäminen uuden roolin vaatimusten mukaiseksi. He halusivat hitsata tiimit yhtenäisemmiksi, erityisenä haasteena oli etäjohtaminen ja etätyöskentely. Tärkeää oli myös oman ajankäytön kehittäminen ja työssä jaksamisen varmistaminen.

Myynnin tulokset pankin historian parhaita

Valmennuksen aikana oma ja tiimin jäsenten roolit ovat tulleet selkeiksi. Samoin oma ajankäyttö ja tuottavuus on olennaisesti parantunut. Jussi on pystynyt fokusoimaan tekemistään paremmin ja saanut ympäriltään ”sälää” vähemmäksi. Se on näkynyt valmennustyössään siten, että mm. valmennuskeskustelut tiimiläisten kanssa ovat johdonmukaisempia ja positiivisesti tehokkaita. Ullan mukaan työ- ja vapaa-ajan erillään pitäminen onnistuu huomattavasti paremmin.

Levollisuus on tehokkuuden syntypaikka” ajatus on tuonut tervettä itsekkyyttä ajankäytön hallintaan. Oma parempi läsnäolo on parantanut tiimien ilmapiiriä, itsenäisyyttä ja onnistumista. Tätä kautta myyntitavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Ulla ja Jussi ovat huomaneet että myynnin onnistuminen vaatii vuorovaikutteista johtamista. Jussi kertoo yritysasiakassektorilla myynnin tulosten olevan valmennuksen aikana pankin historian paras.

Valmennus kehitti monipuolisesti liiketoiminnan ja itsensä johtamista

Ulla ja Jussi ovat tyytyväisiä valmennuksen tuloksiin ja suosittelevat sitä muille. Valmennuskerrat ovat olleet arvokkaita: niissä on ollut aikaa omille ajatuksille, tunteille ja haasteille. Valmentajan tyyli käsitellä asioita on osunut hyvin omaan tekemiseen ja sen kehittämiseen. Molempien mielestä plussaa on ollut myös se, että Matilla on kokemusta ja ymmärrystä pankkilaisten arjesta, mikä on helpottanut tosi paljon eri teemoista keskustelua.

Säästöpankki Optia

Säästöpankki Optia on 1883 perustettu, valtakunnallisen säästöpankkiryhmän suurin pankki. Se tarjoaa talouden valmennusta Joensuun, Jyväskylän, Kajaanin, Kuopion, Kuusamon, Lappeenrannan, Mikkelin, Oulun, Rovaniemen, Tornion ja Ylä-Savo alueella. Pankki on kasvanut voimakkaasti ja saanut joka vuosi runsaasti uusia asiakkaita.