Savon alueella toimiva LMI johtajuuskehittäjä Matti Rytkönen on toteuttanut metsäkonevalmistaja Ponssella henkilökohtaisia valmennuksia vuodesta 2014 alkaen. Ponssen henkilöstöjohtajan Paula Oksmanin keräämän palautteen mukaan keskeisiä tuloksia ja hyötyjä ovat olleet mm. uusien näkökulmien löytäminen sekä tavoitteellisuuden ja johtamistaitojen kehittyminen.

Myös Ponssen toimitusjohtaja Juho Nummela kiittää valmennuksen antia.
– Valmennuksen antama sparraus on ollut tärkeää. Vetovastuussa olevien henkilöiden on oltava avoimia muutokselle, ja heidän tulee olla valmiita ja kyvykkäitä viemään kehitystä jatkuvasti eteenpäin.

Vuonna 2016 LMI Finland valitsi Ponssen vuoden asiakkaakseen. Valinnan perusteena oli yrityksessä tehdyn valmennuksen vaikuttavuus, tuloksellisuus, laajuus ja jatkuvuus.