Sain vahvistusta asiantuntijaorganisaation kehittämiseen ja johtamiseen Oman Minän Johtaminen ja Valmentava Johtaminen valmennuksilla
Proviisori Lauri Itkonen, Porvoon Uusi Apteekki

Ymmärsin valmennuksen aikana, että jokainen työntekijä haluaa olla merkityksellinen. Tähän olen pyrkinyt koko henkilökunnan kanssa ja yhdessä niin, että kaikki ymmärrämme tämän ja osaamme arvostaa toisiamme työyhteisössä kertoo proviisori Lauri Itkonen Porvoon Uudesta Apteekista.

Sain valmennuksen aikana tärkeiksi kokemani asiat vietyä käytäntöön, ideat muuttuivat käytännön teoiksi. Havaitsin myös mitä priorisoida omassa työssäni ja mitä delegoida uusille työryhmille. Lisäksi minulle kirkastui mikä on hyvää johtamista, mitä suosia jatkossa ja mikä olisi parempi tapa toimia tietyissä tilanteissa. Oma proviisori-roolini on muuttunut suorittajasta kohti valmentavaa johtajaa, Lauri jatkaa.

Uskalsin Marja Konkka -coachin kanssa viedä läpi muutoksen, missä pikkuhiljaa apteekin erikoistehtävät opeteltiin osaksi kaikkien perusarkityötä, delegoitiin sopiville henkilöille ja opeteltiin uusi työnteon tapa. Varmasti ilman Marja-coachia tämä muutos olisi ollut haastavampi tai jäänyt jopa tekemättä. Tämän muutoksen myötä ei ollut tarvetta palkata toista proviisori-esimiestä joten yhden esimiehen palkka säästettiin. Kaikkien työtehtävät ovat muuttuneet mielekkäämmiksi ja pienryhmät ovat erikoistuneet eri osaamisalueisiin.

Laurin mielestä lukutehtävät kotona oli helppo tehdä kuuntelemalla kännykällä sovelluksella ja lukemalla iltaisin. Apteekkari koki myös hyväksi, että aikaa ei mennyt matkustamiseen valmennukseen vaan Marja tuli apteekille, aktiivista aikaa työpäivästä meni tapaamisiin noin 1,5 tuntia noin kolmen viikon välein – dynaamiset puolitoistatuntia menivät tehokkaasti hyötykäyttöön.

 

Lue lisää samasta aiheesta Marjan blogikirjoituksesta: Merkityksellinen työ lisää yrityksen tuottavuutta » 
Lue lisää LMI:n  Oman minän johtajuus -ohjelmasta »   ja   Valmentava Johtaminen -ohjelmasta »