SalamaSami Oy oli vaikeassa tilanteessa suuren päämiehen kanssa syntyneen riidan aiheuttamien merkittävien luottotappioiden takia. Tilanne oli sekä henkisesti että taloudellisesti raskas. Molempiin Sami sai apua LMI:n johtajuuden kehittämisohjelmista ja hän taklasi uhkaavan tilanteen.

Missäköhän olisin?

”Olisi mielenkiintoista tietää, millainen tilanteeni olisi ilman tätä valmennusta. Tuntuu, että tästä on ollut todella paljon hyötyä.” Näin pohdiskeli SalamaSami Oy:n toimitusjohtaja Sami Koikkalainen lähestyessään Oman Minän Johtaminen™ -kehittämisohjelman loppua LMI-johtajuuskehittäjä Hanna Tuomiselle. Takana Samilla oli jo yksi valmennus tätä ennen, oman henkilökohtaisen tuottavuuden ja ajankäytön hallinnan kehittämiseen keskittynyt Tavoitteista Tuloksiin™, ja yhteistä matkaa siis jo kaksi vuotta. Tuona aikana oli ehtinyt tapahtua paljon.

Voimavaroja vaikeassa tilanteessa

Valmennuksen alkaessa SalamaSami Oy oli täyttänyt osakeyhtiönä juuri 10 vuotta ja työllisti yrittäjän lisäksi 17 henkeä. Yrityksen tulevaisuudennäkymiä uhkasi myyntisaamisia koskeva riita ja oikeudenkäynti. Vaikka vastapuoli tuomittiin korvauksiin, ne eivät vastanneet lähellekään riidan alaisesta urakasta aiheutuneita luottotappioita. Pienempi yritys olisi varmasti ajautunut konkurssiin.
Tilanne rasitti rajusti sekä yrityksen taloutta että yrittäjää henkisesti ja monenlaiset asioiden, maksuaikojen ja rahoituksen järjestelyt veivät myös paljon aikaa. Kuittien selvittelyt ynnä muut paperityöt alkoivat kasaantua ja tarjouslaskentaankaan ei tuntunut löytyvän aikaa eikä jaksamista. Tavoitteista Tuloksiin™ -valmennuksella lähdettiin tavoittelemaan voimavaroja jaksaa vaikeassa tilanteessa, uskoa tulevaisuuteen, hyvää työvirettä ja keinoja saada yrityksen talous kuntoon.

Systemaattisuudella aikaa ja tasapainoa

Tärkeää jaksamisen kannalta oli Samille sopivien rentoutumistapojen löytyminen ja työn ja vapaa-ajan tasapainottaminen. Hän löysi uudelleen liikunta- ja musiikkiharrastukset ja lapsillekin löytyi enemmän aikaa. Heti ensimmäinen valmennuskerta sai aikaan ryhtiliikkeen ja antoi lisää energiaa. Löytyi parempi työvire ja Sami alkoi saada tekemättömiä töitä suoritettua.

”Yllätyin, kuinka vaikuttava valmennus oli.” 

Etätöihin siirtyminen koronan takia vähensi turhaa jutustelua työnjohtajien kanssa ja auttoi Samia keskittymään hallinnollisiin töihin. Sami tarttui rästiin jääneisiin töihin ja sai ne vähitellen vähenemään. Hän onnistui lisäämään järjestelmällisyyttä työntekoonsa ja tehostamaan työpäiviään, vapauttamaan viikonloput työnteolta ja viettämään enemmän aikaa perheensä ja harrastustensa parissa. Se auttoi palautumaan ja vähentämään työstressiä. Hän teki töiden organisointiin monia pieniä parannuksia, jotka paransivat yrityksen kokonaisuuden hallintaa ja tuloksellisuutta.

Energiataso nousee

Yritys onnistui pitämään yllä hyvää työtilannetta, eli vastaamaan tarjouspyyntöihin ja voittamaan urakoita. Entistä enemmän alettiin kiinnittää huomiota tarjouksen sisältöön ja sovitusta poikettaessa varmistettiin huolellisesti, että lisätyöt ja kaikki materiaalit myös laskutettiin asiakkaalta. Sami onnistui tehostamaan omia käytäntöjään työmaiden johtamisessa ja tehostamaan toimintatapojaan mm. keskittämällä eri paikkoihin liikkumista vaativia asioita tiettyihin päiviin ja rauhoittamalla puolestaan toimistotöille tietyt päivät. Vähemmän käyntejä työmaalla, mutta harkitummin ja tehokkaammin.

Talousnäkymä kääntyy positiiviseksi

Sami loi valmennuksen avulla pohjaa tehokkaalle, systemaattiselle toiminnalle ja kehitti uusia tapoja, jotka mahdollistavat yrityksen johtamisen kannattavaksi ja tuottavaksi sekä suunnitelman mukaiseen maltilliseen kasvuun. Vaikea tilikausi 2022 päättyi vielä tappiollisena, mutta liikevaihto nousi yrityksen historian parhaaksi. Suunta toiminnan saattamiseksi jälleen kannattavaksi saatiin käännettyä. Syyskuussa 2023 päättynyt tilikausi oli jo selvästi plussalla.
Valmennuksen aikana uusia suunnitelmia alettiin heti työstää käytännössä asettamalla joka tapaamisessa konkreettisia osatavoitteita, jotka toteutettiin tapaamisten välissä. Tämä auttoi Samia pääsemään takaisin hyvään työvireeseen ja vauhtiin, mikä on kriittinen menestystekijä yrityksen tulevaisuuden kannalta. Hän alkoi nähdä taakse jääneet vaikeudet aidosti arvokkaina oppimiskokemuksina, jotka tekevät yrityksestä vahvan ja osaavan niin, että vastaavat tilanteet osataan tulevaisuudessa välttää ja mahdolliset vastoinkäymiset selättää mahdollisimman stressittömästi.

Tulosta uudelleenorganisoinnilla

Prosessin aikana tapahtui muutoksia myös avainhenkilöiden kohdalla. Sami rekrytoi uuden työnjohtajan, jolle hän pystyi jakamaan vastuuta delegointiasenteensa kehittyessä ja jonka kanssa hän onnistui kehittämään yrityksensä toimintaa ja parantamaan kannattavuutta. Työntekijöiden itseohjautuvuus kasvoi eikä kaikkia pieniä asioita tarvinnut enää kysyä Samilta. Samin omat johtamistaidot kehittyivät. Hän sai omat työnsä järjestettyä lopulta niin paljon tehokkaammin, että pystyi myös itse ottamaan taas osan työmaista johdettavakseen ja siten säästämään yhden työnjohtajan palkan.

Kokonaisvaltaista kehittymistä

Valmennusten tärkeimpänä antina Sami piti lopulta kuitenkin ohjelmien kokonaisvaltaista kehittymisvaikutusta, kokonaisuudessaan parempaa elämää. Sami on ottanut ohjelmista paljon hyviä ajatuksia mietelauseikseen ja jakaa niitä myös perheen nuorisolle viikoittain. Hän on oppinut aidosti priorisoimaan ja aikatauluttamaan työnsä tehokkaasti ja myös toimimaan suunnitelmiensa mukaisesti. Hän kertoo, miten on alkanut huolehtia omasta ja perheensä terveydestä, nauttii vanhan musiikkiharrastuksen uudelleen virittämisestä, on järjestellyt uudelleen kotinsa huonejärjestyksen, viettänyt kesälomaa ja suunnittelee jo lisää matkoja sekä hyödyntää ohjelman oppeja niin asiakkaiden, työntekijöiden kuin lastensakin kanssa kommunikoidessaan.

Tämä vaikuttaa ihan 24/7, kun tämä sopii niin hyvin arjen tilanteisiin. Tätä voi hyödyntää ihan kaikkeen.”

On ilo olla mukana valmentajana muutosprosessissa, jossa asiakas löytää näin paljon uusia näkökulmia ja energiaa elämäänsä. Juuri tätä on kokonaisvaltainen johtajuuden kehittäminen. Se vaikuttaa kaikkeen, koko elämään.