Sevas Kodit Oy on Seinäjoen kaupungin omistama yhtiö, joka tarjoaa kaupungin asukkaille, nuorille ja opiskelijoille vuokrakoteja, seniorikoteja ja erityiskoteja. Sevas Kodit Oy:n liikevaihto oli 2022 22,3 miljoonaa euroa ja se työllisti 19 henkilöä. Sami Siikala tuli Sevas Kodit Oy:n toimitusjohtajaksi syksyllä 2020.

Sami on kokenut johtaja ja esimies ja hänellä on jo ennestäänkin erinomaiset johtajuustaidot. Uuden tiimin luotsaamisen haltuunoton tueksi Sami valitsi LMI:n Valmentava Johtaminen™-ohjelman johtajuuskehittäjänään Kaija Heittola. Samin tavoitteena on kehittää hyvin perinteisellä toimintamallilla pitkään toimineen Sevas Kodit Oy:n yritys- ja johtamiskulttuuria sekä toimintatapoja ja järjestelmiä vastaamaan nykyajan tarpeita.

LMI-valmennusprosessin päätöstilaisuudessa huhtikuussa 2023 Sami kertoi valmennuksen auttaneen merkittävästi alun johtajuuden haltuun otossa sekä selkeyttäneen omia ajatuksia ja roolia yhtiössä.
–Olen kehittynyt entisestään mm. itsensä johtamisen taidoissa, suunnitelmallisuudessa ja vastuuttamisessa. Myös oma luottamukseni alaisten kykyyn hoitaa vaikeitakin tilanteita on parantunut.

Sami onkin systemaattisesti myös itse sparrannut henkilökuntaansa kehittymään omissa leadership-taidoissaan. Uskallus valmentaa ja delegoida vaikeitakin johtajuustilanteita muille vastuuhenkilöille Samin itse tukena ollen, on tuottanut hyviä tuloksia: henkilöstön palautteet Sevas Oy:n johtamisesta ja johtamiskulttuurista ovat selkeästi parantuneet. Paremmin johdettu ja sen myötä tyytyväisempi henkilöstö tuottaa nykyisin kiitettävää asiakaspalvelua ja asukastyytyväisyys on noususuunnassa.

Kysymykseen arviosta ohjelman taloudellisista vaikutuksista organisaatiossa Sami vastaa:
–Kun hyvä johtamiskulttuuri johtaa hyvään käyttöasteeseen, hyvään henkilöstötyytyväisyyteen ja tyytyväisiin asukkaisiin, niin puhutaan sadoista tuhansista euroista vuositasolla.

Sami toteaa säännöllisen pysähtymisen ja sparrailun Kaijan kanssa antaneen paljon eväitä arkeen.
–Vaikka asiat olivat tuttuja jo ennestään, punaisen langan löytyminen ja osaamisen soveltaminen uudessa toimintaympäristössä ja perinteiseen toimintamalliin tottuneen organisaation johtajana sujui huomattavasti helpommin valmennuksen tuella.

Tuloksekkaan tiimityön, sujuvan yhteistyön, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin, koko ajan parantuvan asiakastyytyväisyyden ja näiden tuloksena syntyvän kokonaismenestyksen kehittäminen alkaa johtajuuden ja johtajuustaitojen kehittämisestä ja tämä on nyt saatu Sevas Kodit Oy:ssä erinomaisesti alkuun.

Lue myös blogi tiimityön johtamisesta Tehokkaiden ja tuottavien tiimien rakentaminen ja johtaminen.