Herra Snellman on tunnettu tuotemerkki lihanjalostuspuolella ja tämän tuotemerkin voimin Snellmanin Lihanjalostus Oy on vastannut kuluttajien tarpeeseen innovatiivisilla tuotteilla jo 60 vuotta. Kasvun mukanaan tuomiin haasteisiin vastaaminen edellyttää organisaatiolta joustavuutta ja hyvää muutosvalmiutta. LMI-Finland onkin ollut mukana tukemassa Snellmanin Lihanjalostus Oy:n muutosprosessia jo vuodesta 2011 ja yhteistyö jatkuu yhä.

– Valmennuksen myötä on yrityksessä saatu aikaan merkittäviä tuloksia ja kehitystä niin henkilökohtaisessa kuin yrityksenkin toiminnassa. Päämäärät ovat selkeytyneet ja tavoitteiden kirkastaminen on luonut perustan keskeisille suuntalinjoille tarvittavien muutosten aikaansaamiseksi. Tämän pohjalta on jokaiselle luotu henkilökohtaiset tavoitteet niin, että yrityksen ja yksilöiden kehittyminen on linjassa pitkän tähtäimen päämäärien kanssa, valottaa kaupallinen johtaja Peter Fagerholm.

Asenteet vaikuttavat työhön

– Valmennuksella on saatu aikaan uusia ajattelutapoja ja hyviä elämäntapamuutoksia. Olemme myös saaneet konkreettisia työkaluja itsemme ja oman työn jatkuvaan kehittämiseen myös varsinaisen valmennuksen päätyttyä. Valmennus on auttanut eteen tulleiden uusien tilanteiden hallintaa, joka vähentää stressiä ja nopeuttaa muutosten käytäntöön viemistä, lisää tuotantojohtaja Roland Snellman.

LMI:n valmennuksissa painotetaan asenteiden ja ajattelutapojen vaikutusta omaan työhön ja tuloksiin. Pyrkimyksenä on löytää parempia ja tehokkaampia tapoja niin työn kuin ajankäytönkin hallintaan.

– Yritykselle tärkeä sisäinen kommunikaatio on parantunut. Koska tulokset syntyvät yhteistyöllä, on siihen myös valmennuksessa keskitytty. Valmennuksen myötä on täsmennetty myös yhteisiä pelisääntöjä ja toimintatapoja niin ryhmätyölle kuin yhteistyölle yleisesti yli osastorajojen, hahmottavat yksilövalmennuksen vaikutuksia tiimityöskentelylle LMI:n johtajuuskehittäjät Susanne Liimatainen ja Rainer Korko.