Utua Finland Oy:n ja Langin Kauppahuoneen toimitusjohtaja Piia Vähäsalo kaipasi työmäärän kasvettua parempaa työnhallintaa sekä enemmän aikaa niin suunnittelulle kuin luovalle työlle. Monenlaisia tulevaisuudensuunnitelmia ja kehittämisen kohteita oli myös odottamassa toteuttamistaan. Piia oli tottunut sinnikkääseen työn tekoon, jota on nyt tarvittu kahden erilaisen yrityksen johtamisessa – mikä välillä vaatii melkoista akrobatiaa. Tavoitteista tuloksiin® -ohjelma sopi näihin lähtökohtiin hyvin. Valmennus toteutettiin vuoden 2022 aikana ja valmentajana toimi johtajuuskehittäjä Eija Kreivi-Kangas.

Työnhallinta paremmaksi jo ensimmäisellä tapaamisella

–Valmennuksen tavoitteena oli saada työ paremmin hallintaan monesta eri näkökulmasta. Vuosien saatossa oli tullut selväksi, ettei riitä, että tekee paljon töitä, vaan töitä pitää tehdä tehokkaasti. Työn paremmalla hallinnalla minulla oli tavoitteena saada lisää aikaa luovalle työskentelylle sekä suunnittelutyölle, kertoo Piia.

–Hyvin nopeasti, jo ensimmäisellä tapaamisella, päästiin kiinni ratkaisuihin ja jo ensimmäisistä kokeiluista syntyi uusia pysyviä työskentelytapoja. Otimme esimerkiksi yrityksessä käyttöön uuden mobiilivaihteen, jonka avulla pystyn hallitsemaan keskeytysten määrää ja tekemään tilaa rauhalliselle työskentelylle ilman, että asiakkaat tai yhteistyökumppanit kärsisivät.

Valmennus toimi muutosprosessin erinomaisena tukena

–Prosessin aikana toteutimme lopulta paljon suuremman organisaatiomuutoksen ja tehtävien uudelleenjaon kuin olin aluksi uskaltanut tavoitteeksi asettaakaan. Prosessi toimi muutoksessa erinomaisena tukena ja pala kerrallaan menimme eteenpäin, Piia toteaa.

–Tavoitteista tuloksiin® -valmennus oli intensiivinen prosessi, jonka aikana sain mahdollisuuden tarkastella omaa työtäni valmentajan kanssa ja lopulta iso tavoite, jonka olin uskaltanut asettaa vasta vuosien päähän, toteutuikin vajaan vuoden sisällä valmennuksen ansiosta. Se ei olisi ollut mahdollista ilman tätä prosessia, koska keinot tavoitteen toteuttamiseen hahmottuivat oman työn tarkastelun, valmentajan kanssa käytyjen keskustelujen sekä kokeilujen ja pienempien tavoitteiden toteuttamisen kautta.

Samaan aikaan omaa valmennustaan Eija Kreivi-Kankaan kanssa kävi kahvila-ravintolatoiminnasta vastaava tytär, Oona Similä. Yhtäaikaisuus toimi ehdottomasti muutosprosessien tukena.

Tavoitteet ylitettiin reilusti

Ohjelman aikana sain ainutlaatuisen mahdollisuuden pohtia omaa rooliani, työskentelytapoja ja tavoitteita asiantuntevan ja kannustavan valmentajan kanssa. Uudet tavat juurtuivat nopeasti arkeen ja lopulta, vaikka prosessin aikana tavoitteet kasvoivat, ne myös ylittyivät. Nyt kun katselen asiaa puoli vuotta myöhemmin ja vertaan tilannetta ennen ja jälkeen, voin vain kysyä, miksi en tehnyt tätä jo paljon aikaisemmin, toteaa Piia.

Utua ja Langin Kauppahuone

Utua on suomalainen nahkalaukkumerkki, joka tunnetaan erityisesti värikkäistä ja laadukkaista laukuistaan, jotka on valmistettu vastuullisesti Euroopassa. Langin Kauppahuone on viehättävä kahvila-ravintola ja boutique hotelli Wanhassa Raahessa. Piia Vähäsalo on yksi haastatelluista Matti Mörttisen kirjaan Ensimmäiset – Uraa uurtaneita naisia Suomesta. Piia on toiminut ensimmäisenä naisena pelastusjohtajana ja kehittänyt alaa valtakunnallisestikin merkittävästi.