Kokeneina yrittäjinä Tarja Keen ja Tiina Kapela näkivät koronan iskiessä markkinoiden tarpeet. Kun muu maailma lamaantui, he tiesivät pystyvänsä vastaamaan näihin tarpeisiin vahvalla yhteisellä osaamisellaan ja sujuvalla yhteistyöllään. Team Trade Oy perustettiin tuottamaan juuri sitä palvelua ja niitä tuotteita, mitä Suomi tuolloin kipeästi tarvitsi. Rohkeasti toimeen tarttumalla, tekemisen meiningillä ja vahvalla ammattitaidollaan he loivat yritykselleen muutamassa kuukaudessa tuloksellisen miljoonaliikevaihdon korona-ajasta ja yksinhuoltajuuden monista haasteista huolimatta.

Tarjan ja Tiinan kokemuksen tuomaa viisauttaan osoittaa myös heidän päätöksensä ottaa mukaan LMI-valmennusprosessi tukemaan vauhdikasta tekemistä heti alusta alkaen. Oman minän johtaminen® -valmennus kahden viikon tapaamisvälein johtajuuskehittäjä Kaija Heittolan kanssa tuottivat upeita tuloksia.

– Keskeisiä hyötyjä Oman minän johtaminen® -prosessista ovat olleet fokuksen löytäminen, suunnitelmallisuuden ja johtamistaitojen kehittyminen sekä energiatason nostaminen ja elämän tasapainon luominen, kertovat Tiina ja Tarja.

– Molemmilla oli oma, rauhoitettu tila ja mahdollisuus pysähtyä pohtimaan itsekseen nopeita muutoksia. Näin joka tilanteesta myös oppien ja omissa johtajuustaidoissaan kehittyen he pystyivät tekemään sujuvasti päätöksiä yhteisen mission ja vision mukaisesti, Kaija sanoo.

Arjen tavoitteellisen tekemisen ohessa Tiina ja Tarja loivat myös henkilökohtaiseen elämäänsä tasapainon ja hyvän fiiliksen. Kovakaan työ tai hektinenkään elämä ei uuvuta, vaan päinvastoin energisoi, kun itseään ja tekemistään osaa johtaa oikein ja sopivin välein pystyy pysähtymään tarkastelemaan tilannettaan.

Tiinan ja Tarjan tarina on hieno esimerkki arvostavan yhteistyön, yhdessä tekemisen ja rohkean uudistumisen luomasta menestyksestä ja hyvinvoinnista.

Haluamme rohkaista osaavia ammattilaisia ketterän ja modernin johtajuuden tielle valitsemalla Team Trade Oy The Client of the Year 2021 – Vuoden asiakkaaksi Suomessa.