TEXAn menestys nojaa osaavaan henkilöstöön

Uuden esihenkilön saappaat

TEXA Oy:n asiakaspalvelupäällikkö Jenny Virtanen oli vastikään aloittanut uutena esihenkilönä, kun yrityksen asiakkuusjohtaja Piia Aalberg lähestyi LMI johtajuuskehittäjää Tiina Parikkaa johtamisen kehitystarpeen merkeissä. Piia ja Jenny vakuuttuivat LMI:n laadukkaasta valmennusmateriaalista sekä käytännönläheisestä tavasta valmentaa ja tarjota henkilökohtaista tukea johtajuuteen kasvussa. Keskustelussa syntyi myös tunne, että Tiinan kanssa vuorovaikutus ja yhteistyö lähti heti sujumaan mutkattomasti. Pian Tiina aloittikin yhteistyön yrityksen esihenkilötyön kehittämisen tukena vuoden 2022 alkupuolella.

–Ennen kehittämisohjelman aloitusta olin toiminut esihenkilön roolissa vasta muutaman kuukauden. Koska työnkuvani muutos esihenkilöksi tapahtui suhteellisen nopealla aikataululla, koin paljon epävarmuutta esihenkilönä toimimisesta. Yrityksen sisällä tapahtui samaan aikaan muitakin muutoksia, ja tuntui että koko ajan ilmeni uusia tulipaloja sammutettavaksi. Muutos työelämässä vaikutti paljon myös muille elämän osa-alueille, vapaa-aikaan ja parisuhteeseen. Minulla ei ollut yhtään vapaa-aikaa, työpäivät saattoivat venyä ilta yhdeksään joko toimistolla tikettejä näpytellessä tai sitten kotona murehtiessa, miten näistä kaikista asioista selviydyn, kuvaa TEXA Oy:n asiakaspalvelupäällikkö Jenny Virtanen lähtötilannettaan ennen Oman minän johtaminen™ kehittämisohjelman aloittamista.

Texa on suomalainen kasvuyritys, noin 110 henkilöä työllistävä turvallisuusalan moniosaaja. Se on kokoluokassaan yksi suurimpiin kuuluva toimija omalla toimialueellaan ja palvellut asiakkaita jo yli 30 vuotta. TEXAlle asiakkaiden turvallisuus on sydämen asia. Tavoitteena on paras palvelu parhaaseen vasteaikaan, kellon ympäri. Viime vuodet ovat olleet TEXAlle voimakasta kasvun aikaa. Henkilöstön ja uusien roolien voimakas lisääntyminen asettaa yritykselle monenlaisia vaatimuksia. TEXAlla on nähty tärkeäksi, että henkilöstön osaamista kehitetään, jotta asiakaslupaus parhaasta palvelusta voidaan lunastaa joka ainoa päivä.

Valmennuksen alussa määritellyt haasteet

Suurimmiksi haasteikseen Jenny mainitsi tasapainon puuttumisen vapaa-ajan ja työelämän välillä, joten elämän tasapainon tavoittaminen asetettiin yhdeksi ensimmäisistä tavoitteista. Ilman aiempaa esihenkilökokemusta ja johtamisvalmennusta myös itseluottamuksen puute kuormitti. Todettiin myös, että selkeät kirjalliset päämäärät ja tavoitteet puuttuivat kokonaan. Jenny halusi oppia motivoimaan ja kannustamaan työntekijöitä sekä saamaan apua erityisen vaikeilta tuntuviin, haastaviin henkilöstöjohtamisen tilanteisiin. Haasteet muutettiin konkreettisiksi tavoitteiksi, joille asetettiin tarkat mittarit.

Valmennuksen tuloksellisuuden epäilijästä onnistujaksi

Olemme kaikkien uusien asiakkaittemme kanssa huomanneet, että LMI:n valmennusten syvyys ja laajuus, puhumattakaan niistä konkreettisista tuloksista, joita asiakkaat saavuttavat, tulevat poikkeuksetta yllätyksenä. Vaikka etukäteen vakuutamme, ettei kyseessä ole teoriapainotteinen koulutus, silti monelle on yllätys, miten syvälliseen itsensä kohtaamiseen prosessissa pääsee. Markkinoilla olevia valmennuksia voi olla myös todella haastavaa vertailla ja investointi mietityttää. Mielessä voi olla kysymys: Saanko rahoilleni vastinetta? Mikä on tämän investoinnin todellinen tuotto?

–Valmennuksen alussa minua epäilytti, miten niin sekavaksi kokemaan arkeeni voitaisiin saada mitään selkeyttä. Pikkuhiljaa ohjelman myötä tavoitteiden ja päämäärien asettaminen alkoi kuitenkin tulla tutuksi. Asetimme pieniä työelämän sekä vapaa-ajan viikkotavoitteita. Opin käyttämään kalenteriani, jolloin sain asioita paljon tehokkaammin tehtyä ja keskeneräiset asiat eivät enää tuntuneetkaan isolta mössöltä. Samaan aikaan sain selkeytettyä työtehtäviäni ja asetettua selkeitä rajoja omalle tekemiselle. Näiden työkalujen avulla työpäiväni lyhenivät huomattavasti, ja aikaa jäi taas vapaa-ajalle. Aloitin jopa uuden harrastuksen.

Tämän Jennyn kuvaaman muutoksen koettuaan, asiakkaat yleensä palaavat uusine valmennettavineen, kun siihen on tarve. On mukava hankkia valmennusta, jonka tietää tuottavan tuloksia!

LMI johtajuusvalmennuksen erityiset hyödyt

Johtamiskoulutuksen haaste voi olla, että vaikka koulutukseen kuinka olisi sisällytetty erilaisia case-tehtäviä, tapaukset eivät ole valmennettavan omia työelämätilanteita. Tällöin asian sisäistäminen jää aina puutteelliseksi. LMI johtajuuskehittäjä pureutuu valmennettavan kanssa juuri hänen arkensa pulmiin ja auttaa oivaltamaan ratkaisuvaihtoehtoja. LMI johtajuuskehittäjä on myös itse johtamisen ammattilainen, jolla on pitkä johtamiskokemus, josta ammentaa näkökulmia monenlaisiin johtamisen haasteisiin.

–Koen että ohjelman aikana sain eniten irti tapaamisistani Tiinan kanssa. Pystyimme käymään erilaisia töihin liittyviä, konkreettisia tapahtumia ja asioita läpi, ja samalla sain niiden käsittelemiseen tukea sekä konkreettisia vinkkejä. Ohjelman avulla olemme saaneet tuloksia aikaan ja kehitys on huomattu myös muiden työntekijöiden kesken. Osaan nyt paremmin kommunikoida ja kuunnella työntekijöitä, mistä olenkin saanut hyvää palautetta. Ensimmäistä kertaa olen myös oppinut asettamaan mittareita ja arvioimaan omaa edistymistäni, kertoo Jenny.

Mitä sanoisin sille, joka miettii johtamisvalmennuksen hankintaa?

–Minua juuri LMI:n Oman minän johtamisenkehittämisohjelma on auttanut ihan valtavasti omassa työssäni ja muillakin elämän osa-alueilla. Valmennus on prosessi, joka vaatii sitoutumista ja halua kehittyä. Joskus voi olla haasteita aikatauluttaa myös valmennuksen itsenäinen työskentely kalenteriin. Tulokset syntyivät kuitenkin juuri siksi, että valmennuksessa pureuduttiin oman työni haasteisiin. Valmennuksissa opin hyvin laajasti työni tavoitteellista suunnittelua, aikataulutusta, töiden priorisointia ja delegointia. Olen myös johdonmukaisempi työtavoissani. Työpäivät ovat lyhyempiä, mutta saan enemmän aikaan. Olen onnistunut paremmin nyt myös rekrytoinneissa ja siten henkilöstön vaihtuvuus on loppunut kokonaan yksikössäni, työ- ja asiakastyytyväisyys ovat kasvaneet! Olen nyt selkeämpi viestinnässäni ja itsevarmuuden lisääntyessä otan myös rohkeasti kantaa koko yrityksen kehittämiseen, summaa Jenny.

Uudet tavoitteet TEXAssa

TEXAn toimitusjohtaja Anssi Virtanen oli erittäin tyytyväinen valmennuksen aikana saavutettuihin tuloksiin. Vuoden 2023 alussa aloitettiinkin yrityksessä laaja 9 muun esihenkilön valmennusprosessi. TEXA on todellinen edelläkävijä myös esihenkilöiden kehittämiseen panostavana yrityksenä, jossa ymmärretään, että ihmiset tekevät yrityksen tuloksen. Tämä on kilpailuvaltti myös työntekijöistä, jotka arvostavat yrityksen tarjoamia kehittymismahdollisuuksia.

Asiakaspalvelupäällikkö Jenny Virtasen tavoitteena on tutustua vielä paremmin työntekijöihin ihmisinä, olla esimerkkinä ja motivoida sitä kautta tuloksiin sekä saada tiimi innostumaan. Tämä lisäksi Jenny aikoo elää enemmän hetkessä ja oppia tuntemaan enemmän kiitollisuutta asioista, jotka hän on jo saavuttanut! Tapaamiset Jennyn kanssa myös jatkuvat erillisinä seurantatapaamisina.
Mikä ainutlaatuinen etuoikeus saada työskennellä tällaisten esihenkilöiden rinnalla!