VAK Huoltopalveluissa on toteutettu henkilökohtaisia LMI-avainhenkilövalmennuksia vuodesta 2014 lähtien. Toimitusjohtaja Juha-Matti Ruuskanen lähti heti tehtävässään aloitettuaan systemaattisesti kehittämään voimakkaasti kasvanutta yritystä kohti ajanmukaista ja yhä asiakaslähtöisempää yrityskulttuuria.

– Henkilöstö- ja asiakastyytyväisyys ovat kyselyiden perusteella parantuneet entisestään. Priorisoinnin ja tekemisen fokusoimisen myötä yrityksen viime vuoden tulos kehittyi yli 40 prosenttia edellisvuotisesta, hän toteaa.

Ruuskasen mukaan toimialan luonne vaatii rautaisen ammattitaidon lisäksi nopeaa muutosten hallintakykyä ja kyvykkyyttä viedä kehitystä jatkuvasti eteenpäin. LMI-valmennusten tuella jokaisen toimipisteen huoltopäälliköt ja työnjohtajat ovat saaneet työkaluja oman ajankäytön hallintaan, tekemisen priorisointiin, tuottavuuden kehittämiseen, itsensä johtamiseen sekä henkilökuntansa valmentavaan johtamiseen. Yritykselle on myös luotu tulevaisuuden kasvustrategia.

VAK Huoltopalvelut valittiin LMI Finlandin vuoden asiakkaaksi 2018.

– Keskeisiä hyötyjä valmennuksista ovat olleet mm. johtamistaitojen, tavoitteellisuuden, priorisoinnin ja fokusoinnin kehittyminen. Lisäksi olemme löytäneet uusia näkökulmia, yhtenäistäneet johtamis- ja yrityskulttuuria sekä mahdollistaneet strategian jalkauttamisen. Näissä tavoitteissa LMI-valmennusten tuomat johtamistaidot ovat tukeneet erinomaisesti. Valmennus on auttanut meitä kehittymään johtajina, esimiehinä ja ihmisinä, niin työelämässä kuin siviilissäkin, sanoo Ruuskanen.

Valmennuksista päävastuun kantanut LMI-valmentaja Kaija Heittolan mielestä on ollut erittäin palkitsevaa nähdä valmennusten vaikuttavuus.

– Valmennus on vaikuttanut sekä arjen tekemiseen että valmennettavien omaan elämään. Se on myös auttanut yrityksen nopeaa kehittymistä kohti tavoitteitaan, kertoo Heittola.

 

Aiemmat vuoden asiakkaat:

2016 Ponsse Oyj
2015 Kuopion Kaupunki
2014 Seinäjoen Energia Oy
2013 Snellmanin Lihanjalostus Oy
2012 DRA Consulting Oy
2011 Produal Oy
2010 Schneider Buildings
2009 NHK-keskus Oy
2008 Pikotec Oy
2007 RMJ Saksman Oy
2006 dSign
2005 Niska & Nyyssönen
2004 Forssan Seudun Puhelin
2003 Kosini Automation
2002 Scanegg
2001 Mellano
2000 Ido Kylpyhuoneet