Reilu vuosi on kulunut siitä kun markkinoinnin ja viestinnän suunnittelu- ja sisällöntuotantoyritys Herean johtokaksikon LMI-strategiavalmennus Marica Lassuksen kanssa päättyi. Eliina Puijola ja Maija Anttila kertovat valmennuksen myönteisistä vaikutuksista yrityksen toimintaan ja toteavat, että investointi on maksanut itsensä takaisin: liikevaihto on kasvanut noin 20%, liikevoittoprosentti on liki triplaantunut, palveluntarjonta on laajennettu ja tuotteistettu hyväksi kokonaisuudeksi samalla kun kaksi uutta sisällöntuottajaa on onnistuneesti perehdytetty mukaan tuottavaan toimintaan.

Miten valmennus vaikutti menestykseen

—Kun lähdettiin valmennukseen tiedettiin, että edellinen vuosi ei mennyt niin kuin olisi pitänyt mennä. Oli tärkeää käydä ulkopuolisen kanssa pohdintaa omista virheliikkeistä ja epävarmuudesta ja miettiä millä tavalla jatkaa. Valinnat pitää tehdä itse, mutta avoin keskustelu avartaa. Saatiin valmennuksen myötä asiat jäsenneltyä ja tarvittavaa varmuutta tekemiselle. Nyt ollaan hyvässä hapessa, toteaa toimitusjohtaja Eliina Puijola.

Herean toinen osakas Maija Anttila aloitti työt Hereassa sisältöstrategina. Nykyään hänen toimenkuvaansa kuuluu lisäksi monipuolisia hallinnollisia tehtäviä sekä uusien työntekijöiden perehdytys. Valmennuksessa yrityksen tulevaisuuden suunnan miettimisen lisäksi hänelle oli olennaista oman roolinsa selkeyttäminen.

—Ymmärsin ja sain luottamusta siihen, miten pystyn omalla osaamisellani ja luovuudellani nostamaan toimintaa. Nyt tiedän mihin ja miten minun kannattaa käyttää omia vahvuuksiani ja se on antanut minulle todellisen buustin, hän kertoo.

Nähtiin myös, miten kaikkien rooleja selkeyttämällä ja yhteen hiotuilla työtavoilla voitiin vähentää turha työ minimiin. Sekä hallinnollinen että henkilökohtainen tuottavuus on noussut, kun tehdään oikeita asioita suunnitellusti ja oikea-aikaisesti. Strategiset ja operatiiviset asiat käydään nykyään läpi säännöllisissä palavereissa.

Henkilökunnan osallistaminen avain menestykselle

Asiakaslähtöinen palvelutuotteiden kehittäminen on osa Herean tominnallista strategiaa. Kehitystyön pohjaksi valittiin valmennuksen nelikenttätyökalu, jonka avulla konkretisoitiin strategiset teot, joilla tavoitteet saavutetaan.

Yksi keskeisimmistä tekijöistä onnistumiselle on ollut strategian vieminen arkeen tietoisesti ja läpinäkyvästi, sekä tavoitteiden pilkkominen jokaisen työntekijän henkilökohtaiselle tasolle. Ymmärretään myös seurannan merkitys. Hiljattain vietetty koko henkilökunnan strategiapäivä osoitti, että osallistaminen on lisännyt päämäärätietoista työtä ja innovointia sekä vahvistanut motivaatiota.

—Vastuu työn tekemisestä on saatu jalkautettua kaikille, mikä on erittäin tärkeää tällaisen matalan organisaation tuloksentekokyvylle. Vähän niin kuin jääkiekkojoukkueessa: joka ikisen on oltava hyvä pelaaja, mutta on myös osattava pelata yhteen, Eliina vertailee.

Yhteistyö LMI:n kanssa

Maijan mielestä valmennus ei ollut työlästä puurtamista, vaan ajatuksia ja inspiraatiota herättävää.

—Marica osasi esittää juuri sellaisia kysymyksiä, joiden avulla itse aloimme löytää vastauksia. Vaikka puhumme avoimesti muutenkin, on hyvä pysähtyä välillä miettimään sitä, mihin oma aika kuluu ja miten omaa toimintaa voisi parantaa. Rakentavan palautteen avulla voi kehittyä jos vain itse haluaa. Muutos lähtee kuitenkin itsestä ja omasta halusta tehdä asioita toisin.

—Marica on helposti lähestyttävä ja henkilökemia toimii. Sillä on iso merkitys, että uskaltaa puhua suoraan myös vaikeimmista asioista. Ei ole esimerkiksi kiva katsoa peiliin, kun asiat eivät ole menneet putkeen, mutta niistäkin pitää uskaltaa puhua ja oppia, sanoo Eliina.

Eliinan mielestä laajasta aineistosta kannattaa poimia valikoiden valmiita malleja, joita voi suoraan hyödyntää. Herealle on ollut tosi tärkeää, että tavoitteet pystytään konkretisoimaan jokaiselle käytännön toimeksi. Kun se tapahtuu se vähentää omaa taakkaa ja motivoi muita.

Lue tästä mistä lähdettiin liikkeelle

Onko nyt juuri oikea aika tarttua yrityksesi strategiaan, tuottavuusongelmaan tai johtamiskultuuriin?
Lue lisää
LMI:n ohjelmista.