Seinäjoella pääkonttoriaan pitävän VV-Kuivaus konsernin visiona on olla esimerkkinä koko rakennusalalle kunnolla tekemisen meiningistä. Yritys on jo 8-vuotisen olemassaolonsa aikana lunastanut lupauksensa asiakkailleen erinomaisesti.

Unelmasta liiketoiminnaksi

VV-Kuivauksen tarina alkoi sen neljän perustajaosakkaan päätöksestä luoda omien arvojensa mukainen yritys. Unelmaa lähdettiin luomaan todeksi systemaattisesti ja harkitusti. Luotiin osakkaiden tahtotilaa näkyväksi tekevä brändi ja alettiin sisäisesti kehittää yrityskulttuuria, jossa kunnolla tekemisen meininki on ytimenä.

Yrityskulttuuri, ihmiset ja arvot toiminnan ja kasvun kulmakivinä

Ihmiset ovat aidosti VV-Kuivauksen tärkein voimavara. Jokainen työntekijä on ratkaisijan roolissa, kun tavoitellaan uusia onnistumisia. Työtä tehdään yhtenä joukkueena, toinen toistaan tukien. Työ otetaan vakavasti positiivista asennetta unohtamatta. Osaamista kartutetaan jatkuvasti ja myös rekrytoinneissa painotetaan ammattitaidon lisäksi henkilön sopivuutta yrityksen arvomaailmaan.

VV-Kuivauksella arvot ohjaavat tekemistä. Arjen työtä ja johtamista ohjaavat kaikille avatut arvot: välittäminen, kehittyminen, luottamus ja tyytyväinen asiakas.

Suunnitelmiensa mukaisesti VV-Kuivaus on muutamassa vuodessa laajentanut toimintaansa Seinäjoen lisäksi Vaasaan, Jyväskylään, Kokkolaan ja viimeisin toimipiste avattiin huhtikuussa 2021 Tampereelle.

Osaamisen jatkuva kartuttaminen takaa muutoksissa selviytymisen

Uudistuminen ja osaamisen kartuttaminen on joka alalla selviytymisen elinehto. Ihmisten johtamisesta vastaavien esimiesten tulee pystyä ymmärtämään erilaisten ihmisten johtamisen periaatteita ja ilmiöitä sekä kasvaa jatkuvasti valmentavan johtamisen roolissaan.

Strategia elämään ja osaaminen optimaaliseen käyttöön

Yrityksen ollessa vahvassa kasvuvaiheessa 2018 toimitusjohtaja Janne Haapamäki valitsi oman johtajuusosaamisensa vahvistamiseksi LMI Finlandin Oman minän johtaminen® -ohjelman Kaija Heittolan valmentamana. Nyt 2021 yrityksessä viedään käytäntöön yhdessä laadittua strategiaa hektisen arjen tekemisen ja pandemiarajoitteiden ohella. Tuekseen strategian jalkauttamisprosessiin Janne valitsi LMI:n Valmentava Johtaminen® -valmennuksen.

Seinäjoen yksikön vetovastuulleen saanut Timo Tammela valitsi 2019 uuden roolinsa haltuunoton tueksi Oman minän johtaminen® -valmennuksen.

Itsensä tunteminen on esimiestyön tärkein edellytys

– Valmennukset ovat olleet minulle tärkeitä ja kehittäviä, summaa Janne Haapamäki.

– Oman minän johtamisen valmennuksessa opin itsestäni paljon. Itsensä tunteminen on johtajan tai esimiehen tärkein edellytys esimiestyölle. Vaikka välillä arki on hektistä, niin olen oppinut rytmittämään omaa tekemistä ja tunnistan jaksot, kun jalkaa pitää nostaa kaasulta. Erityisen tärkeinä olen kokenut valmennushetket. Ne ovat olleet melkeinpä terapiaistuntoja, kun on yhdessä Kaijan kanssa juteltu kulloinkin pinnalla olleista asioista. Toimitusjohtajan roolissa oman työn ja ennen kaikkea esimiestyön onnistumisen arvioiminen on välillä vaikeaa, vaikka olisikin selkeät tavoitteet ja hyvä hallitustyö taustalla, kuten meillä on. Näihin asioihin valmennushetket ovat tuoneet hyvää sparrausta ja varmistusta omien arvojen mukaiseen johtamiseen, Janne jatkaa.

Timo Tammelan mielestä parasta oli saada tutkia ja kehittää omia tapojaan, jolloin omat voimavaransa osaa jakaa sopivassa suhteessa

Tulevaisuus näyttää hyvältä

Yrityksen mission mukaisesti se palauttaa asiakkaan kodin entiselleen. Koronapandemia on lisännyt entisestään remonttien kysyntää ja siten myös kiirettä jokaisessa toimipisteessä. VV-Kuivaus on onnistunut tavoitteissaan haasteista huolimatta hienosti.

Vuonna 2013 alkanut laadukkaan, tekijöistään ja asiakkaistaan huolta pitävän yrityksen tarina jatkuu nopeasta kasvusta, toimintaympäristön muutoksista huolimatta juuri niin kuin perustajat yritystä aloittaessaan päättivätkin. Kunnolla tekemisen meininki ja sisäistetyt arvot kantavat yritystä ja sen tekijöitä moninaisten muutosten ja kasvun eri vaiheissa.

 

VV-Kuivaus konserni;
Perustettu 2013.
2020 tilinpäätöksessä konsernin henkilöstön määrä oli 81 ja liikevaihto 11,2 miljoonaa.
Nyt henkilöstöä on 96 ja liikevaihtoennuste yli 12 miljoonaa.
Lue lisää VV-Kuivaus Oy:stä: www.vv-kuivaus.fi