”Johtamisessa olen kokenut tärkeinä suunnan, tahdon ja itsensä tuntemisen. Näitä kaikkia asioita suorastaan syväluodattiin pitkäjänteisen valmennuksen aikana. Erityinen mauste oli ryhmävalmennus, itsensä lisäksi johtoryhmä oppi tuntemaan myös toisiaan.” Näin toteaa Enerva Oy:n CEO Petri Pelli.

Enerva Oy:n johtoryhmä halusi kehittää entisestään valmentavaa johtamisotettaan sekä viestinnän ja tiimiensä motivoinnin taitojaan. Myös keskinäinen tuntemus ja toiminnan tehokkuus paranivat. Kirjallinen tavoitteiden asettaminen ja suunnitelmallisuus ovat nyt osa arkea. Asiakkaiden kontaktoimista haluttiin myös edelleen lisätä ja parantaa. Tämä onnistui erinomaisesti. Petri Pellin lisäksi Oman Minän Johtamisen ohjelmaan osallistuivat palvelupäällikkö Oskari Piispa ja käyttöpalvelupäällikkö Henri Heikkinen.

Enerva on kotimainen Elveran, Lappeenrannan Energiaverkkojen, Järvi-Suomen Energian ja Kymenlaakson Sähköverkon perustama energia- ja tietoliikenneverkkojen valvontaan, käyttöön ja kunnossapitoon erikoistunut asiantuntijaorganisaatio. Enerva tarjoaa verkkojen haltijoille palveluita käytönvalvontaan sekä älykkääseen ylläpitoon. Enerva tuottaa infraverkkojen käyttöpalvelut turvallisesti, tehokkaasti ja luotettavasti. 24/7.

Petri Pelli kertoo hyvistä saavutuksista:

”Viime aikoina koko yrityksen tasolla on kirkastettu tavoitteellisuutta töiden johtamisessa. Tämän osa-alueen henkilöstö näki kehittyneen viimeisimmän henkilöstötutkimuksen mukaan. Asiakaskontaktointia on lisätty runsaasti ja tarjousmäärät ovat kasvaneet. Samaan aikaan henkilöstötutkimuksen eNPS luku nousi 80:een vuoden takaisesta 63:sta eli tulokset ja tavoitteellisuus on parantunut työtyytyväisyyden kärsimättä.”

”Valmennuksesta sai uusia työkaluja niin pienten kuin suurtenkin tavoitteiden saavuttamiseen. Valmentajat ottivat kaikki huomioon yksilöinä ja tekivät koulutuksesta juuri meidän näköisemme”, summaa puolestaan Oskari Piispa.

Henri Heikkinen kertoo valmennuksen jälkeen toimivansa analyyttisemmin ja järjestelevänsä töitään paremman ajankäytön mahdollistamiseksi. ”Arvostan sitä, että valmentaja huomioi meidät yksilöinä ja vaikutti myös oman itsen arvottamiseen.”

Enervan johtoryhmä valmistui LMI Finland Oy Ab:n ohjelmasta Oman Minän Johtaminen. Valmentajina toimivat Raija Kallioinen ja Pekko Häkli.