Aito johtaja luo luottamusta ja menestystä - LMI blogi

Aito johtaja luo luottamusta ja menestystä

Rehellisyyttä pidetään useiden tutkimusten mukaan johtajan tärkeimpänä ominaisuutena. Se tarkoittaa ainakin sitä, että seisot arvojesi ja sanojesi takana. Olet johdonmukainen ja lojaali oikeiksi uskomillesi asioille. Aito johtaja on lahjomaton, rehellinen ja oikeudenmukainen.

Kun nämä piirteet näkyvät arjessa jatkuvasti, ne luovat vahvaa luottamuksen kulttuuria. Kun ihmiset tietävät, että heitä kohdellaan oikeudenmukaisesti, he pystyvät tekemään parhaansa – ja saavat siitä iloa sekä lisää innostusta itselleen.

Todelliset johtajat ovat aitoja

Johtajan on tärkeää olla kaikin tavoin aito oma itsensä. Aidosta johtajasta heijastuu avoimuus, ymmärtäminen ja luottamus. Aito johtaja käyttää sekä sydäntään että järkeään. Hän haluaa olla aina parhaimmillaan ja oma itsensä: lämmin, avoin ja myötätuntoinen. Aito johtaja hahmottaa ja ymmärtää sekä omia että muiden tunteita.

Aitous on sisäisten arvojen ja ulkoisen käyttäytymisen yhdistelmä. Kuulostat ja näytät ulospäin muille juuri siltä mitä sisimmässäsi olet.

Kuunteleminen on kultaa

Meillä on sanonta ”vaikeneminen on kultaa (ja puhuminen hopeaa)”. Työkokemukseni pohjalta muuttaisin tämän mieluusti muotoon ”kuunteleminen on kultaa”. Vuorovaikutustaitojaan kannattaa aina kehittää yhä paremmiksi. Dialogi tarkoittaa käytännössä liian usein sitä, että kuunnellaan näennäisesti toista. Oikeasti odotetaan vain tilaisuutta kertoa oma näkemys aiheesta. Aktiivinen kuuntelu sisältää parhaimmillaan aidon kiinnostuksen toisen sanomisen sisällöstä, halun ymmärtää hänen näkökulmansa ja luoda siitä kokonaiskäsitys.

Avoin vuorovaikutus luo luottamusta

Aktiivinen kuuntelu on erinomainen johtajan työkalu. Ajan antaminen keskustelulle, yhdessä ajattelulle ja mielipiteiden jakamiselle lisää luottamusta. Johtajana saat paljon tarvitsemaasi tietoa olemalla läsnä ja keskittymällä oikeasti kuuntelemaan mitä tiimiläiset sinulle kertovat.

Luottamus pohjautuu avoimen vuorovaikutuksen lisäksi työyhteisön kulttuuriin. Johtajan rooli on merkittävä. Luottamusta kasvattaa se, että johtaja on aidosti kiinnostunut tiimiläistensä näkemyksistä, välittää myös heidän hyvinvoinnistaan, jakaa kiitosta ja kritiikkiä oikeudenmukaisesti, kykenee tarkastelemaan asioita tiimiläisten näkökulmasta sekä ymmärtää, miten henkilöstön ja yrityksen eduista voi tehdä samansuuntaisia.

Luottamusta vahvistat myös tutustumalla työyhteisöösi, kyselemällä ja olemalla läsnä arjessa. Tekemällä tavoitteista realistisia ja lupaamalla vain asioita, jotka voit toteuttaa. Tiedottamalla mahdollisista muutoksista heti, perusteluineen. Kehittämällä tiedonkulkua ja kokouskäytäntöjä sekä mahdollistamalla aidon vaikuttamisen. Anna palautetta usein, osoita myötätuntoa ja tunnista omat rajasi. Uskalla tehdä päätöksiä, vaikka ne eivät aina miellyttäisikään kaikkia.

Itsetuntemus on johtajuuden perusta

Jotta pystyt olemaan aito johtaja, sinun on tarkasteltava elämääsi ja pohdittava mitä kaikkea olet kokenut. Mitä olet oppinut ja kuinka elämänkokemuksesi on muokannut sinusta sellaisen, joka nyt olet. Tunnustele siis tarpeitasi ja toiveitasi. Tunnista arvojasi ja päämääriäsi, analysoi ja arvioi itseäsi. Näin lisäät itsetuntemustasi, joka on johtajuutesi perusta.

Raija Kallioinen
LMI johtajuuskehittäjä

Relaterade artiklar