Ajatuskumppani pysäyttää oleellisen äärelle

Johtajuusvalmennus on voimallinen prosessi ja pysäyttää oleellisen äärelle. Se toimii erityisen hyvin murroksissa, uutta ja parempaa varten. Valmentajasta saa ajatuskumppanin, joka osaa valmennusprosessin, sekä pysäyttää ja oivalluttaa ajattelemaan ja toimimaan viisaammin. Mitä muuta johtaja ja organisaatio kaipaavat?

Kilometrit ja eletty elämä tuovat viisaita näkökulmia ja syvyyttä sekä ajatteluun että tekemiseen. Toivon hartaasti niin! Vuosien varrella johtajuusvalmennuksen tarpeesta, käyttötavoista ja hyödyistä organisaatioissa alkaa oma käsitys selkeytyä. Siinä kouluttautumiseni ja asiakkaani ovat isosti auttaneet. – Blogi on sopiva paikka jakaa jotain kokemuksista.

Voimallinen kehittämisen työtapa

Johtajuusvalmennus on voimallinen työtapa. Se pysäyttää oman oleellisen äärelle. Valmennus soveltuu kehityshaluisille avainhenkilöille, ja erityisen hyvin tilanteisiin ja vaiheisiin, joissa on syytä kasvaa ja kehittyä. Sellaisiin muutostilanteisiin, joissa omaa ajattelua ja tapoja on syytä tarkastella ja muuttaa, jotta kykenee menestykselliseen toimintaan ihmisten kanssa.

Kehittyminen lähtee halusta. Halusta osata enemmän, halusta tuntea itseä paremmin, olla parempi, tulla joksikin. Myös halusta tietää enemmän vahvuuksista, drivereista, ohjausmekanismeista. Halusta osata taitoja ohjata itseä. Jos halua ei ole, kehitystarvetta ja mahdollisuuksia ei näe, ei valmennukseen kannata lähteä.

Kaikki me olemme johtajia, kukin omalla tavallamme. Hyvä johtajuus ei tule annettuna tai itsestään, siihen opitaan ja kasvetaan. Ja menestykselliseen kasvuun tarvitaan oivaltamista ja opastusta, parhaimmillaan johtajuuden kehitysprosessia.

Milloin johtajuusvalmennus toimii?

Mihin vaiheeseen tai kohtaan työuralla kehitysprosessi sopii? – Vastaus on selvä, johtajuusvalmennus toimii miltei aina!

Parhaimmillaan se on murroksissa. Henkilön, tiimin, organisaation on kasvettava seuraavaa vaatimusten ja suoritusten tasoa tai uutta toimintakulttuuria varten. Tai proaktiivisesti, oma henkilökohtainen kasvu saa aikaan organisaation suoritustason, kulttuurin ja liikearvon kasvun. Jokainen johtaja ja tilanne on erilainen, silti yhtäläisyyksiä löytyy.

Työuran alkuvaiheessa havahtumista ja opastusta voi tarvita työtapoihin, asiantuntijuuteen, omaan tuottavuuteen, oman energiatason hallintaan, muiden kanssa toimimiseen sekä taitoon kiteyttää oleellinen ja toteuttaa se. Myöhemmin roolin kasvaessa oppimista kaipaa usein ihmisten kohtaamiseen, selkeyteen, muiden motivaation ja onnistumisedellytysten huomaamiseen ja edesauttamiseen. Oppimaan johtamaan ihmisten kautta.

Monelle tulee tarve oman itsensä syvälliseen ymmärtämiseen, halu oman olemisen ja ytimen näkemiseen, oman persoonallisuuden ymmärtämiseen, oman ja organisaation punaisen langan ymmärtämiseen ja hyödyntämiseen, henkilökohtaisen tasapainon saavuttamiseen sekä kehittymiseen ihmisenä erilaisissa konteksteissa.

Valmennuksesta tulee hyöty yksilön lisäksi organisaatiolle ja lähipiirille. Kehittyminen palvelee organisaation suuntaviivoja ja isoa kuvaa. Hyödyt realisoituvat toiminnan menestyksenä. Tämä tematiikka sovitaan ammattimaiseen valmennukseen lähdettäessä ja todennetaan prosessin päätteeksi. Valmennusteemat sovitetaan asiakasorganisaation raameihin, strategiseen isoon kuvaan ja tavoiteltavaan johtamiskulttuuriin.

Ajatuskumppani ja edesauttaja

Valmentaja on parhaimmillaan ajatuskumppani. Hän ohjaa ja fasilitoi ajatusten prosessointia ja toimeenpanoa. Hän kykenee osoittamaan oleellisia asioita, osaa tarkastella, ihmetellä ja ratkoa johtajan kanssa yhdessä. Hän oivalluttaa, ei tyrkytä, haastaa oikealla tavalla. Hän osaa mennä kannustavasti persoonaan, saa huomaamaan vahvuudet ja niiden käytön, sekä heikkoudet, joissa olla tarkkana.

Hän ottaa johtajan hetkeksi pois arjen kiireestä ja antaa mahdollisuuden pysähtyä ja selkiyttää ajatuksia. Hän antaa tilaa, saa johtajan mielen rauhoittumaan, ajatukset kirkastumaan ja oleellisen näkyviin. Hän aikaansaa yksilön kasvua ihmisenä ja johtajana.

Valmentaja on ajatuskumppani ja kanssakulkija pienen matkan johtajan elämää. Hänen välittämisensä ja ihmiskeskeinen lähestymistapansa välittyvät. Niistä saa toimintamalleja omalle johtamisellekin. Valmentaja ohjaa ja saa aikaan muutoksen minä-ajattelusta me-ajatteluun. Hän muuttaa johtajan focusta muihin ihmisiin ja asennoitumista omaan itseensä. Valmentaja auttaa johtajaa onnistumaan johtamisessa ja elämässä. – Ja hänen kanssaan tulee hyvä fiilis!

Minkälainen on sopiva valmentaja?

Johtajan valmentajaksi halutaan usein samaa arvomaailmaa jakava, kilometrejä jo nähnyt henkilö, jolla on omaa johtajan taustaa. Hänen oma kirjastonsa ja käyttämänsä prosessit ovat kunnossa. Etsitään siis valmennusammattilaista ensisijaisesti, ja samanaikaisesti laaja-alaista osaajaa ja ajatuksia, perusteltua informaatiota, kokemusta ja taustamateriaalia johtajuudesta omaavaa hyvää tyyppiä. Ja raskaan sarjan osaajaa, jolla on johtajakokemusta, hyvä maine ja runsaasti uskottavuutta.

Valmentajalta halutaan eväitä ohjaamaan seuraavaan johtajan askeleeseen tai loikkaan. Luottamuksen on synnyttävä, jotta yhteistyö pelaa. Valmentajaksi haetaan henkilöä, jonka kanssa halutaan sekä jakaa että käsitellä asioita. Valmentajan ymmärrys elämän tasapainosta ja ihmisenä olemisen elementeistä auttaa. Häneltä odotetaan ymmärrystä ja taitoa käsitellä asioita ja ilmiöitä monella tasolla.

Hyvä valmentaja auttaa selkiinnyttämään ajatuksia vahvojen kysymysten, läsnäolon ja kuuntelun kautta. Hän liikkuu joustavasti erilaisten työtapojen välillä niin, että asiakkaan saama hyöty maksimoituu. Hän on aito ja rohkaisee näkemään asioita, joihin ei muutoin tartu tai ehdi. Häntä tarvitaan oikeaan aikaan, oikeaan hetkeen ja johtajan oleellisiin asioihin.

Mitä johtaja ja organisaatio siitä saavat?

Valmennuksesta tuloksena on johtajan oman focuksen ja tekemisen uudelleen määrittelyä, ajattelun ja tapojen muutosta. Se näkyy johtajassa. Oma toiminta on viisaampaa. Johtajan anti ihmisille ja tiimille muuttuu. Hän saa taitoa kehittää itseään ja muita vaikkapa luomaan edellytyksiä tiimin työskentelytavoille, toimintakyvylle, ilmapiirille, suunnalle ja motivaatiolle. Tulokset ihmiselle ja organisaatiolle voivat olla käänteen tekeviä.

Valmentajan palkinnot

Pitkäaikainen ja menestyvä asiakkaani on usein sanonut minulle, ettei olisi tilanteessaan ilman valmennustaan kanssani. Se lienee totta ja tuntuu hyvältä. Vielä upeampi on tunne, aina kun kuulen hänen sanoneen sen julkisesti.

Arvatkaa mikä oli tunne, kun hän, valmennuksen potentiaalin tietäen, omista henkilökohtaisista varoistaan hankki minulta valmennusprosessin ensin vaimolleen ja sitten veljelleen!

Kun kerroin hänelle, että aion kirjoittaa tällä tavoin blogiini, sain vastauksen: ’mukavasti kirjoitettu, tuli hymy huulille’.

Pysähtyminen kannattaa

Ajatuskumppaneita ja edesauttajia ei meillä ole liikaa. Sellaisen voi saada johtamisvalmennuksen yhteydessä ja tuloksena. Myös sen vuoksi johtajuusvalmennus on erittäin voimallinen työtapa – se todella pysäyttää oman oleellisen äärelle!

Risto Jokela
LMI-johtajuuskehittäjä

Relaterade artiklar