Coaching-taidoilla vaikutetaan yrityksen kaikkeen liiketoimintaan

Coaching on valmentavan johtajuuden kieli

Kouluttaessani esimiehille ja asiantuntijoille coachingin perustaitoja olen todennut, miten harva on näihin taitoihin oikeasti vielä perehtynyt.  Coaching vuorovaikutuksen metodina tuntuu olevan monelle vieras ja sekoittuvan urheiluvalmennukseen tai muihin ohjausmuotoihin. 

Eikä ihme; Coach-nimike ei ole suojattu ja coachingiksi kutsutaankin hyvin erilaisia kohtaamisia, kun ei tunneta mitä ovat coachingin ydintaidot. Vasta ydintaitojen oppiminen, sisäistäminen ja systemaattinen kehittäminen tuo aidosti vaikuttavan coaching-vuorovaikutusosaamisen.

Valmentavan johtajuuden kieli

Coaching on ajattelua herättävä, luovan kumppanuuden prosessi, joka inspiroi ihmistä henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalinsa täysipainoiseen hyödyntämiseen. Coachaavassa vuorovaikutuksessa johtaja auttaa tiiminsä jäseniä ottamaan käyttöönsä voimavarojaan, niin että he voivat saavuttaa tavoitteensa. Coachaava johtaja ja esimies tukee ja sparraa muita oppimaan ja oivaltamaan. Samoin hän on valmis itsekin koko ajan kehittämään itseään. Mikä voimaannuttaa tiimiä enemmän kuin oman johtajansa coachaava, arvostava ja luottamusta herättävä johtamisote?

Coaching-taidot ovat erinomainen apu, kun halutaan saavuttaa tavoitteita ja hyviä tuloksia. Valmentavan johtajan ja esimiehen kielenä coaching-taidot saavat organisaation jäsenet kukoistamaan ja ylittämään itsensä, jolloin päästään strategian mukaisiin tavoitteisiin ja samalla voidaan koko ajan paremmin, syntyy FLOW.

Ydintaidot tekevät vuorovaikutuksesta coachaavan

ICF:n määrittelemät coachingin ydintaidot löytyvät nettisivulta http://www.icffinland.fi/coachin-ydintaidot/.

Mutta jos haluaa harjoitella valmentavan johtajuuden kieltä aluksi pienin askelin omassa arjessaan, niin kannattaa lähteä harjaannuttamaan ensimmäisenä aktiivisen kuuntelun, empaattisen läsnäolon sekä vahvojen, avoimien ja tarkentavien kysymysten käyttämistä. Näiden muutamankin ydintaidon omaksuminen tuo yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen jo aidosti positiivisia muutoksia. Coaching-taitojen oppimisen haasteellisuuden huomaa yleensä vasta niitä harjoitellessaan. Niitä tuleekin harjoitella omaan aitoon ja persoonalliseen tyyliinsä sopiviksi. Paras tuki tässäkin on oma henkilökohtainen ja ammattitaitoinen johtajuus- ja LMI-valmentaja.

Miksi coaching on niin tehokasta?

Elämme globaalisti suurten muutosten aikaa. Tämä murrosaika tuo organisaatioille ja ihmisille paljon mahdollisuuksia, mutta haastaa myös jokaisen ravistelemaan aikaisempia asenteitaan ja toimintatapojaan. Muutos voi pahimmillaan halvaannuttaa tekemisen ja tuottavuuden. Juuri nyt tarvitaan jokaisen osaaminen ja ammattitaito optimikäyttöön, sekä luovuus mukaan toimintaan. Coaching-asenne on aina toista kunnioittava, arvostava ja hänen kehittymiskapasiteettiinsa luottava, mikä energisoi ja antaa psykologista turvaa muutosten keskellä.

Coaching-taidot auttavat rakentamaan uusissa tilanteissa juuri niihin sopivaa tietoa ja osaamista aikaisemmin omaksuttujen oppien ja kokemusten kautta. Tulee arjen oivalluksia, jotka auttavat ratkaisemaan suuriakin haasteita ja viemään tilanteita positiivisesti eteenpäin.

LMI-valmennukset ja coaching

Suuri osa LMI-valmentajista on hankkinut johtajuusvalmennusosaamisen ja muiden ohjaustaitojen lisäksi myös ammatti-coachin pätevyyden, jolloin strukturoitujen valmennusohjelmien ohella asiakas saa pysähtymisen hetkissä myös laadukasta coachingia ja oppii myös itsekin samoja taitoja. Näin valmennusten vaikuttavuus tehostuu entisestään. Asiakkaanamme saat jatkuvasti uusia oivalluksia kehittyessäsi itse ja kehittäessäsi organisaatiotasi ja yritystäsi. Tämä on hyvinvoivien ja tulosta tekevien yritysten ja ihmisten salaisuus.

Oikein hyvää kesää ja rentouttavaa lomaa jokaiselle!

Kaija Heittola
LMI-johtajuuskehittäjä

Relaterade artiklar