Det är alltid inte snällt att vara snäll som ledare

Många ledare som jag arbetat med har berättat att de är både snälla och flexibla. De ser det ofta som en bra sak och visst är det, i viss mån. Vi vill ju alla umgås och arbeta med snälla människor och vi har ett starkt behov av att passa in i gruppen. Vi vill alla helt enkelt bli omtyckta.
Men när är det inte snällt att vara snäll då när man är ledare?

Det stavas oförutsägbarhet, otydlighet och otrygghet, vilket oftast leder till ineffektivt arbete, öppnar för konflikter och illamående.

Snäll ledare

Dessa snälla ledare berättar att de alltid försöker tillgodose andras krav, behov och önskningar och helst direkt. Dagarna fylls med att hjälpa och serva andra, svara på alla mail, gå på alla möten, alltid vara tillgänglig och alltid ställa upp. Det egna arbetet, vilket oftast är viktigt för företaget i ett längre perspektiv, sätts till sidan eller görs på kvällstid. Ledaren styr inte själv sitt arbete, utan låter alla andra göra det.

En sådan ledare har ingen egen klar linje, ledarskapet blir väldigt ad hoc och kommunikationen luddig och otydlig. Beslut kan ändra från dag till dag, beroende vem som påverkat ledaren just den dagen. Ingen vet inte riktigt vad som gäller, eftersom det är sällan man får ett rakt svar. Konflikter tas inte tag i, beslut kanske inte verkställs och projekt avslutas inte, eftersom ledaren inte vågar ta tag i det obehagliga, stå för sina beslut eller bara har så bråttom med alla ad hoc saker.

Hur snällt är det? Inte alls skulle jag vilja påstå.

Tydlig och modig ledare

Motsatsen är en tydlig och modig ledare – för det behövs ofta mod att vara tydlig – som har en klar långsiktig linje som han/hon kommunicerar och pejlar beslut mot. Besluten blir då förutsägbara och lätta att förklara. I utmanande situationer, vid konflikter och förändringar är det speciellt viktigt med en rak, saklig och respektfull kommunikation som ger möjlighet till tydlighet, effektivitet, trygghet och välmående.

En tydlig ledare vågar öppna upp för funderingar och förslag från medarbetarna, diskutera dem och ta beslut ensam eller tillsammans. Går förslaget inte att genomföra har den tydliga ledaren inga problem att förklara varför. En tydlig ledare kan delegera uppgifter och därmed ge medarbetarna en chans att få nya utmaningar och växa i sin uppgift.

Det är helt enkelt mera ordning och reda, för en tydlig ledare bör framförallt vara tydlig med sig själv. Han eller hon vågar prioritera sina egna viktiga arbetsuppgifter och se till att få arbeta ostört vid behov. Arbetet blir gjort, resultat uppnås och tid frigörs för personalen.

Det finns flera intressanta undersökningar som klart visar sambandet mellan tydliga ledare och välmående både för individen och företaget.

Vad är du – en snäll ledare eller en tydlig ledare?

 

Susanne Liimatainen
LMI ledarutvecklare

Relaterade artiklar