Digitaalisuuden johtamisesta ihmisten johtamiseen

Digitaalisuuden johtamisesta ihmisten johtamiseen

Toimintaympäristömme on jatkuvassa muutoksessa ja murroksessa. Aikaamme ravistelevat paitsi globaalit megatrendit, myös ihan jokaista toimialaa koskeva digitaalisuuden ja älyteknologian eksponentiaalinen kehittyminen.

Tämä on muuttanut ja tulee muuttamaan työelämän ja johtamisen tarpeita monin eri tavoin.

Inhimillisten tekijöiden ymmärtäminen ja johtaminen avaintekijänä:

Johdon on yhä tärkeämpää hallita, paitsi omaan organisaatioonsa sopivan teknologisen muutoksen johtaminen, niin ennen kaikkea myös se, miten varmistetaan, että teknologiset investoinnit todellakin parantavat tuottavuutta ja tehokkuutta eikä niistä tule arjen aikaansaamista hidastava tai peräti fokusta väärään suuntaan vievä tekijä?

Ihmisten johtamisen taso on myös yhä kriittisempi tekijä kilpailtaessa osaavista ja motivoituneista tulevaisuuden tekijöistä ja opastettaessa nykyiset osaajat uudenlaiseen ajattelun ja tekemisen tapaan.

Miten johtaja voi yhdistää teknologisen kehityksen ja ihmisten tarpeet?

Paitsi että digitaalisten taitojen kehittämisestä ja tarvittavasta koulutuksesta huolehditaan, on työntekijöiden itsensä johtamisen taitojen kehittyminen avainasemassa ajassa, jossa autonomia ja joustavuus ovat tärkeitä.

Johtaja voi tukea työntekijöitä kehittämään itsensä johtamisen taitoja, kuten säätelemään motivaatiotaan, itsekuriaan ja tavoitteidensa asettamista ja saavuttamista vasta, kun itse hallitsee nämä taidot omassa arjessaan.

LMI:n Oman minän johtaminen-ohjelma on toimiva, konkreettinen työkalu tämän taidon haltuun ottamiseen ja muiden valmentamiseen.

Taitava valmentava johtaminen, joka painottaa yksilöiden potentiaalin tunnistamista ja kehittämistä tulee myös yhä tärkeämmäksi tulevaisuuden organisaatioiden menestys- ja vetovoimatekijäksi.

Johtajan tulee ymmärtää organisaation strategisten tavoitteiden lisäksi myös se, miten tekijöiden yksilölliset vahvuudet saadaan tukemaan tiimin, yrityksen ja organisaation tavoitteiden saavuttamista.

LMI:n Valmentava Johtaminen-ohjelma antaa tähän selkeän etenemisen mallin ja heti käytäntöön sovellettavat ja ohjeet.

Johtajana kasvaminen on omien vahvuuksiensa kautta ihmisenä kasvamista.

Johtajuus- ja johtamistaidot tulevat tulevaisuudessa olemaan ihan jokaisen menestyksekkään organisaation tekijöiden perusosaamista. Jos osaa johtaa omaa työtään, pystyy olemaan myös johdettavana tilanteen niin vaatiessa ja delegoida sopivalla tavalla digitaalisuuden ja tekoälyn tehtäviksi rutiinit ja aikaa vievät analysoinnit.

Me LMI-johtajuuskehittäjät olemme valmiita auttamaan ja asiakkaan menestys on meille avainasia!
Ota yhteyttä, jutellaan lisää: www.lmi.fi/tiimi

Kaija Heittola
LMI johtajuuskehittäjä

Relaterade artiklar