Johtajuuskäyttäytyminen

Johtajuuskäyttäytyminen korreloi yrityksen kannattavuuden kanssa

Käyttökate on yrityksen kannattavuutta kuvaava taloudellinen tunnusluku. Käyttökate tarkoittaa sitä rahamäärää, joka liikevaihdosta jää, kun siitä vähennetään materiaalit ja palvelut, henkilöstökulut ja muut kustannukset. Laskelma on yksinkertaista vähennyslaskua. Vielä, kun kirjanpitoasetus määrittelee tuloslaskelma- ja tasekaavat, missä järjestyksessä asiat esitetään, ovat yritykset hyvin vertailtavissa kannattavuuden suhteen keskenään.

Luonnollisesti kustannusrakenne vaihtele yrityksissä eri toimialojen kesken, mutta myös toimialojen sisällä. Esimerkiksi rakennusalalla materiaalien ja palveluiden osuus myynnistä voi olla hyvinkin 60 % ja oman henkilöstön osuus 20 % tasolla.  Palvelualat ovat peilikuvia.

Kannattavuudessa kaikille yritykselle on tärkeää muiden kustannusten osuus. Yritys on terveellä pohjalla, kun muut kustannukset ovat 10-15 % tasolla.

Yrityksen maksuvalmius on heikko, kun käyttökate on alle 5 %. Yritys joutuu odottamaan myyntilaskujen tiliytymistä, jotta voi maksaa laskujaan. Kun käyttökate on yli 10 %, yritykseen jää varoja, joita voi hyödyntää investointeihin ja osinkoihin. Myös rahoittajan kannalta yritys on maksukykyinen ja omaa vähäisemmän riskin lainoittajan kannalta. Rahoituksen saaminen, mikä on nykyisin yrityksille haasteellista, on mahdollista.

Useat tutkimukset osoittavat, että johtajuuskäyttäytyminen korreloi kannattavuuden kanssa

Empiirinen havaintoni on, että pitää paikkansa. Tähän löytyy neljä selkeää johtajuuskäyttäytymisen ominaisuutta, joilla on vaikutusta kannattavuuteen.

Kannattavien yritysten johtajilla on:

  1. kykyä hallita itseään ja ajankäyttöään sekä kykyä asettaa asiat tärkeysjärjestykseen parhaan tuloksen saavuttamiseksi
  2. kehittää omaa luonnetta, mikä luo perustan luottamuksellisten suhteiden kehittymiselle ja muiden johtamiseen
  3. kykyä johtaa ja motivoida muita sekä motivoivan ilmapiirin luominen
  4. kykyä johtaa tiimiä ja määritellä oikeat ihmiset oikeisiin tehtäviin
Johtaja, kun panostat itseesi, panostat yrityksesi kannattavuuteen.

 

Pekko Häkli
LMI,johtajuuskehittäjä

Lisätietoa LMI:n The Total Leader® -konseptista »

Relaterade artiklar