Johtaminen ja elämän tasapaino

Johtaminen ja elämän tasapaino

Johtaja, haluaisitko, että elämäsi eri osa-alueet olisivat tasapainossa?
Haluaisitko olla myös esimerkkinä muille hyvästä johtamisesta ja elämän tasapainosta?

Haluaisitko saavuttaa itsellesi tärkeitä asioita elämän eri osa-alueilla?
Haluaisitko tuottavuuden samanaikaisesti kasvavan ja ehkä vapaa-ajan lisääntyvän?

Elämän tasapaino kiireisessä arjessa kuulostaa mahdottomalta

Jos haluat saavuttaa ja muuttaa asioita haluamaasi suuntaan ja yllä olevat kysymykset tuntuvat ajankohtaisilta ja tärkeiltä, on oikeasti hämmästyttävää ja hämmentävääkin, kuinka vastaukset löytyvät joskus todella nopeastikin jokaiselta itseltään.

Jokaisen elämä, arki ja yritys on erilainen. Kukaan muu ei voi tuntea ja tietää sinun elämääsi, arkea, työtä, toimintaympäristöä, yritystä, organisaatiota niin hyvin kuin sinä ja kukaan muu ei voi tulla (yleensä ainakaan onnistuneesti) neuvomaan ja viisastelemaan, että ”Tee näin, tämä toimii.” Se asia on ehkäpä toiminut toisella. Olet oman elämäsi paras asiantuntija. Mutta miksi itselle tärkeiden asioiden ja tasapainon saavuttaminen on kuitenkin niin vaikeaa?

Tilanteen tutkiminen kokonaisvaltaisesti ja itselähtöisesti

Arkeen tarvitaan konkretiaa ja johdonmukaisuutta uusien ajatusmallien löytämisen ja muuttuvien tekojen tueksi, jotta tilalle saadaan uusia toimivia, tavoitteita kohti meneviä ja niitä toteuttavia toimintatapoja ja ajatusmalleja. Pysähtyminen ja pohtiminen arjessa on tärkeää ja suunnittelu pienin askelin muuttaa arjen toiminta- ja ajatusmalleja konkreettisiksi teoiksi askel askeleelta kohti isompaa tavoitetta, joka voi olla esimerkiksi elämän tasapaino – ja mikä voisi olla sen tärkeämpää?

Tilanteen tutkiminen kokonaisvaltaisesti onnistuu, kun pysähdytään johdonmukaisesti ja selkeästi, prosessimaisesti tarkastelemaan omaa ja yrityksen arkea objektiivisesti – itse, mutta ulkopuolisin silmin. Se on todella motivoivaa, koska kaikki lähtee silloin itsestä.

Pysähtely ja pohdiskelu silloin tällöin on hyvä ja tarpeellinen asia, mutta se ei riitä ollakseen tarpeeksi tehokasta varmistaakseen ja saavuttaakseen omat haluamansa tavoitteet, vaikkapa elämän tasapainosta.

Tasapainottaminen kiireessä

Ja siitä kiireestä – tasapainottaminen onnistuu myös kiireessä, silloin siitä on nopeastikin huomattavissa merkittävää hyötyä itselle, mutta myös kauaskantoista hyötyä kaikille muillekin, todisteena tästä on miljoonat eri johtajien kokemukset prosessimaisesta työskentelytavasta maailmanlaajuisesti. Koska tarkoituksena on parantaa elämän tasapainoa kokonaisvaltaisesti kaikilla elämän eri osa-alueilla, organisaation lisäksi myös läheiset ja perhe hyötyvät itsellesi ottamastasi ajasta pysähtymistä, pohtimista ja konkreettista suunnittelua varten.

Jos haluat, tavoitteesi voivat olla esim. enemmän yhteistä aikaa perheen kanssa, läsnäoloa, lisää vapaa-aikaa ja samaan aikaan tuottavuuden kasvattamista ja parantamista sekä oikeiden asioiden tekemistä oikeaan aikaan työelämässä ja muilla elämän osa-alueilla.

Luonnollisena jatkumona valmentava johtajuus

Tästä seuraa lisäksi se etu, että luonnollisena jatkumona osaa johtaa myös muita valmentavan johtajuuden keinoin ja taidoin luonnollisesti ja yksilölähtöisesti, koska itse on ensin käynyt motivoivan prosessin käytännössä (huom. ei teoriassa), ja se jää elämään uudeksi ajattelu- ja toimintamalliksi ja kertaantuu vuosien myötä koko ajan. Taustalla motivaatio ja innostavuus yksilölähtöisesti ovat oleellisia avainjuttuja.

Elämää kokonaisuutena ajatellen, millaisen elämän sinä haluaisit?

Ota matalalla kynnyksellä yhteyttä, jos haluat tasapainottaa elämääsi. Huomioidaan yhdessä välittävästi ja kokonaisvaltaisesti kaikki kuusi elämän eri osa-aluetta.

Leeni Heikkinen
LMI johtajuuskehittäjä

 

Relaterade artiklar