uskallat katsoa peiliin löydät vahvuutesi

Jos uskallat katsoa peiliin löydät vahvuutesi

Hyvän johtajuuden kivijalka on itsensä ja työntekijöiden tunteminen. Se ei aina ole helppoa, mutta sitäkin tärkeämpää, sillä vahvuuksien kehittämiseen keskittyvä johtajuus on yrityksen timanttinen menestystekijä. Millainen kuva sinun peilistäsi heijastuu?

Todelliset vahvuudet

Vahvuus ei ole pelkästään se mitä on opittu koulussa tai työn kautta ja luettelo rakennetaan usein ulkopuolisin ehdoin. Omaa osaamista kuvataan sen mukaan, millainen halutaan olla, mitä ympäristö odottaa, minkä kuvitellaan näyttävän hyvältä ansioluettelossa tai minkä uskotaan tuovan hienoja työmahdollisuuksia.

Rekrytointitilanteessa myyjä voi kysyttäessä kertoa vahvuutensa olevan tavoitteellisuus ja kunnianhimo, esimiespaikkaa hakeva mainitsee vahvuudekseen johtamistaidon ja päätöksenteon jne. En väitä etteikö monen kohdalla näin olisikin, mutta en ole vakuuttunut, että kaikki todella tuntevat omat ydinvahvuutensa sekä niiden kehittämisen ja hyödyntämisen potentiaalin. Mitä heikommin tunnet  itsesi, sitä todennäköisemmin käsitys itsestäsi perustuu uskomuksiin. Jos minäkuva vastaavasti on kielteinen, se on myös motivaation este ja asettaa termostaatin tavoin rajat yrittämiselle.

Henkilöstökyselyissä ja esimiesten 360-analyyseissa kerätään tietoa, jonka analysoinnissa fokus usein ohjautuu negatiivisiin poikkeamiin. Löydetään heikkouksia ja puutteita, joiden pohjalta luodaan kehittämistoimenpiteitä, jotka tähtäävät poikkeamien korjaamiseen. Heikkouksiin keskittymällä saavutetaan vain keskinkertainen taso. Sen sijaan ihmisten vahvuuksia vahvistamalla edetään kohti erinomaisuutta ja mahdollistetaan paremmin yrityksen todellisen strategisen kilpailukyvyn löytyminen.

Itsetuntemus

Yksi tapa tunnistaa vahvuuksiasi on sen pohtiminen, miten olet selvinnyt vaikeista vaiheistasi. Minkä vahvuuden avulla olet silloin päässyt eteenpäin? Muita oivalluttavia lähestymistapoja vahvuuksien tunnistamiseen:

 • Millaiset tekemiset tuovat energiaa ja aktivoivat sinua?
 • Millaisissa tekemisissä ”todellinen sinä” pääsee esiin?
 • Mikä sujuu sinulta kuin luonnostaan?
 • Mihin kiinnität huomiota luontaisesti / mitä havainnoit?
 • Minkä opit vaivattomasti pienin ponnisteluin?
 • Mitä asioita teet ihan niiden itsensä vuoksi sisäisen motivaatiosi ohjaamana?

Tuntemalla todellisen itsesi osaat arvioida vahvuuksiasi ja heikkouksiasi. On kuitenkin syytä ymmärtää, etteivät rakennusmiehen vasara, jakoavain ja porakone työkalupakissa itsekseen valmista tee, vaan niitä on osattava käyttää. Miten käytät ja kehität vahvuuksiasi niin, että ne tukevat mahdollisuuksiesi toteutumista?

Kehittyminen peiliin katsomalla

Itsetuntemus on edellytys sille, että löydetään oikeat kehittämiskohteet kullekin työntekijälle ja ihanteellisessa organisaatiossa yksilön itsetuntemuksen kehittymistä tuetaan. Esimies, kollega ja ulkopuolinen coach voivat haastaa ajatteluasi ja auttaa uusien näkökulmien löytämisessä. Tavoitteiden saavuttamisen kannalta on tärkeää ymmärtää oma vastuu kehittymisestään ja osaamisen yhteys tulokseen. Liian usein tuijotetaan pelkkiä tulostavoitteita, kun mielestäni fokuksen pitäisi olla omien yksilöllisten kehittymistavoitteiden asettamisessa ja saavuttamisessa. Näiden avainkompetenssien parantamisen ja kehittämisen kautta mahdollistetaan oikea tekemisen laatu ja taso, joka johtaa tulostavoitteiden täyttymiseen.

Työhteisön tuen lisäksi on tärkeää pysähtyä itsereflektoimaan. Kysy itseltäsi:

 • Missä onnistuin tänään?
 • Miksi onnistuin? Mikä omassa tekemisessäni mahdollisti sen?
 • Mitä olisin voinut tehdä paremmin?
 • Mitä opin tästä huomista varten?
 • Mitä asetan seuraavaksi kehittymistavoitteekseni?

Itsetuntemuksessa on ennen kaikkea kyse tavastasi rakentaa merkityksiä ja olla proaktiivinen oman itsesi johtaja.

”Mielekkyys ei tule ainoastaan siitä mitä teet, vaan siitä mikä saat olla kun teet sitä mitä teet”
– Laura Berman Fortgang –

Anja Saine
LMI johtajuuskehittäjä

 

Lisätietoa LMI:n  The Total Leader® -konseptista »
Lisätietoa LMI:n Oman Minän johtaminen® -ohjemasta »

Relaterade artiklar